Påverkansarbete

En av Studerandenas Idrottsförbunds centrala verksamhetsprinciper är riksomfattande påverkansarbete och intressebevakning för att främja motionsförutsättningarna för studerande och högskolor. Vi gör påverkansarbete såväl bland politiska beslutsfattare, tjänstemän i olika ministerier som i högskolor och företag.

På den här sidan har vi samlat information om vårt förbunds valpåverkan, om våra
utlåtanden och ställningstaganden samt om centrala resultat och prestationer av vårt
intressebevaknings- och påverkansarbete.

Utöver bra idéer och motiveringar kräver framgångsrikt påverkansarbete även utveckling av nya kontakter. Vi har utvecklat nya kontakter också på Metropolia yrkeshögskolas nya campus i Kvarnbäcken.