Vaikuttaminen

Opiskelijoiden Liikuntaliiton yksi keskeisimmistä toimintaperiaatteista on valtakunnallinen vaikuttamistyö ja edunvalvonta opiskelijoiden ja korkeakoulujen liikuntaolosuhteiden edistämiseksi. Teemme vaikuttamistyötä poliittisten päättäjien, eri ministeriöiden virkamiesten kuin myös korkeakoulujen ja yritysten suuntaan.

Tälle sivulle on koottu tietoa liittomme vaalivaikuttamisesta, tekemistämme lausunnoista ja kannanotoista sekä edunvalvonta- ja vaikuttamistyön keskeisistä tuloksista ja saavutuksista.

Yleiskuva Metropolia Ammattikorkeakoulun uuden Myllypuron kampuksen avarista sisätiloista ja valkoisista portaista.
Menestyksellinen vaikuttamistyö vaatii usein hyvien ideoiden ja perustelujen lisäksi uusien yhteyksien rakentamista. Uusia yhteyksiä on rakennettu myös Metropolia Ammattikorkeakoulun uudella Myllypuron kampuksella.