Mikä Liikkuva korkeakoulu?

Opiskelijoiden Liikuntaliitto on vuoden 2020 alussa käynnistänyt Liikkuva korkeakoulu -toiminnan, johon kutsumme korkeakouluyhteisöjä mukaan kehittämään, kokeilemaan ja juurruttamaan yhdessä uusia ratkaisuja arjen liikunnallistamiseksi. Liikkuva korkeakoulu -toiminta on osa Liikkuva opiskelun toimeenpanoa.

Jo vuonna 2011 valmistuneissa korkeakoululiikuntaa tukevissa suosituksissa annettiin lähtölaukaus Liikkuvalle korkeakoululle:

Opetus- ja kulttuuriministeriö (korkeakoulu- ja tiedeyksikkö ja liikuntayksikkö) tukee korkeakoululiikunnan asiantuntijatahoja ”Liikkuva korkeakoulu” -hankkeen rakentamisessa. Hankkeen tarkoituksena on Korkeakoululiikunnan suositusten saattaminen käytäntöön ja toteutuksen seuranta. (Hyvä korkeakoululiikunta - Suositukset (2011))

Juili lähtee liikahtamalla. Klikkaa ja katso video!

Liity Liikkuva korkeakoulu -postituslistalle!

Liikkuva korkeakoulu -toiminta

Mikä Liikkuva korkeakoulu?

puhuja: Anni Liina Ikonen, korkeakoululiikunnan asiantuntija (OLL)
kesto: 12:53

Liikkeestä hyvinvointia ja laadukkaampaa oppimista

Liikkuva koulu on menestyksekkäästi pyyhkäissyt alempien koulutusasteiden yli. Tänä päivänä Liikkuva korkeakoulu -toiminta on osa Liikkuva opiskelun toimeenpanoa. Liikkuva opiskelu on osa Liikkuvat -kokonaisuutta, jonka strategisesta johtamisesta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Käytännössä koko kouluyhteisön toimintatapoja ja fyysistä ympäristöä on muokattu sellaiseksi, että niin hikiliikunnan harrastaminen kuin matalan kynnyksen arjen liike on helpompaa. Arkiaktiivisuuden lisääminen on tärkeää, sillä edes rankka vapaa-ajan treenaaminen ei kompensoi päivän aikana karttununeita paikallaanolon tunteja.

Korkeakouluopiskelijoilla istumista kertyy keskimäärin yli 10 tuntia päivässä. Pitkäkestoinen istuminen ja muu paikallaanolo ei aiheuta ainoastaan jumeja kroppaan vaan nuuduttaa helposti myös aivot. Opiskelun aikainen liike muun muassa parantaa keskittymistä ja tehostaa muistin toimintaa, mikä näkyy parempina oppimistuloksina!

OLL haluaa saada nyt myös korkeakoulut kunnolla liikkeelle! Meidän tehtävänä on auttaa koko korkeakouluyhteisöä lisäämään liikettä eri toiminnoissaan.

Koko korkeakouluyhteisö edistämään arkiaktiivisuutta


Lähes jokaisessa korkeakoulussa on jo omat liikuntapalvelut. Liikuntapalvelujen kehittämisen ohella tarvitaan toimia koko korkeakouluyhteisöltä: opettajilta, tilahenkilöstöltä, rehtoreilta ja opiskelijoilta, muutamia ryhmiä mainitaksemme. Kun korkeakouluyhteisö huomioi fyysisen aktiivisuuden laaja-alaisesti toiminnassaan, yhteisö edistää parhaimmillaan kaikkien sen jäsenten:

 • hyvinvointia
 • yhteisöllisyyttä
 • opiskelu- ja työkykyä

Mitä kaikkea liikkuva korkeakoulu voi esimerkiksi olla?

Fyysinen ympäristö

 • Opetus- ja yleisissä tiloissa on seisomapöytiä, aktivoivia istuimia tai aktivoivia lattiatarroja.
 • Opiskelijoilla on käytettävissä välineitä ja tiloja taukoliikuntaan opiskelupäivän aikana.
 • Korkeakoulun liikuntatilat ovat opiskelijoiden vapaasti käytettävissä opiskelupäivän aikana.
 • Opiskelijoilla on suihkumahdollisuus opiskelupäivän aikana korkeakoulussa.
 • Korkeakoulussa on riittävästi turvallisia pyörätelineitä.
 • Kampusympäristössä on ulkokuntosali, ulkoilureittejä tai muita aktivoivia elementtejä.

Opetus ja opiskelu

 • Opetuksessa tauotetaan istumista ja staattisia työasentoja.
 • Opetuksessa käytetään opiskelijoita aktivoivia menetelmiä, jotka vähentävät paikallaan oloa.
 • Opetuksessa hyödynnetään teknologiaa liikkumisen lisäämiseksi.
 • Verkko-opetuksessa on huomioitu istumisen tauottaminen.
 • Opiskelu- ja työergonomia on sisällytetty opetukseen ja opintoihin.
 • Opiskelun tauottamiseen tarjotaan taukojumppaa.

Korkeakouluyhteisön kulttuuri

 • Korkeakoulun johto on sitoutunut arkiaktiivisuuden edistämiseen osoittamalla resursseja ja tukea toiminnalle.
 • Opetus- ja muun henkilöstön omaa liikkumista tuetaan (esim. liikuntapalvelut).
 • Liikuntapalvelut esitellään uusille opiskelijoille.
 • Opiskelijajärjestöt järjestävät liikunnallista toimintaa.
 • Opiskelijat toimivat vertaisliikuttajina (esim. hyvinvointi- tai liikuntatutorit).
 • Liikkumista hyödynnetään opiskelijoiden ryhmäytymisen ja yhteisöllisyyden edistämisessä.
 • Korkeakoulussa järjestetään liikunnallisia tapahtumia ja tempauksia.
 • Arkiaktiivisuutta edistetään yhteistyössä kunnan, liikunnan aluejärjestöjen ja yritysten kanssa.

Valtakunnalliselle Liikkuva korkeakoulu -toiminnalle suunniteltu kokonaisuus näyttäytyy tässä Liikkuva korkeakoulu -toiminnan tavoitetaulukossa (linkistä avautuu pdf-tiedosto). Tavoitetaulukko on suomeksi.

Taulukon sisällöt perustuvat vuonna 2018 päivitettyihin, valtakunnallisiin Korkeakoululiikunnan suosituksiin. Suositukset antavat yhteiset suuntaviivat hyvän ja toimivan korkeakoululiikunnan järjestämiseksi Suomessa.

Korkeakoululiikunnan suosituksiin voit tutustua tarkemmin Korkeakoululiikunnan suositukset -sivulla.

Millaisia toiveita teillä on korkeakoulunne liikunnallistamisen suhteen?

Tavoitteita ja toimenpiteitä nousee luonnollisesti myös taulukon ulkopuolelta. Jos teillä on tällaisia uusia ideoita, kuulemme mieluusti niistä ja täydennämme taulukkoa teiltä saatujen ideoiden mukaisesti.

Tutustu Liikkuva korkeakoulu -toimintaan tarkemmin alasvetovalikosta (mobiili) tai sivupalkista (desktop)!