Mikä Liikkuva korkeakoulu?

Liikkuva koulu -ohjelmakokonaisuus laajenee toden teolla nyt myös korkeakouluihin! Opiskelijoiden Liikuntaliitto on vuoden 2020 alussa käynnistänyt kolmivuotisen Liikkuva korkeakoulu -toiminnan, johon kutsumme korkeakouluyhteisöjä mukaan kehittämään, kokeilemaan ja juurruttamaan yhdessä uusia ratkaisuja arjen liikunnallistamiseksi.

Liikkuva korkeakoulu 2020‒2022

Mikä Liikkuva korkeakoulu?

puhuja: Anni Liina Ikonen, korkeakoululiikunnan asiantuntija (OLL)
kesto: 12:53

Liikkeestä hyvinvointia ja laadukkaampaa oppimista

Liikkuva koulu -ohjelmakokonaisuus on menestyksekkäästi pyyhkäissyt alempien koulutusasteiden yli. Koko kouluyhteisön toimintatapoja ja fyysistä ympäristöä on muokattu sellaiseksi, että niin hikiliikunnan harrastaminen kuin matalan kynnyksen arjen liike on helpompaa.

Arkiaktiivisuuden lisääminen on tärkeää, sillä edes rankka vapaa-ajan treenaaminen ei kompensoi päivän aikana karttununeita paikallaanolon tunteja.

Korkeakouluopiskelijoilla istumista kertyy keskimäärin yli 10 tuntia päivässä. Pitkäkestoinen istuminen ja muu paikallaanolo ei aiheuta ainoastaan jumeja kroppaan vaan nuuduttaa helposti myös aivot. Opiskelun aikainen liike muun muassa parantaa keskittymistä ja tehostaa muistin toimintaa, mikä näkyy parempina oppimistuloksina!

OLL haluaa saada nyt myös korkeakoulut kunnolla liikkeelle! Meidän tehtävänä on auttaa koko korkeakouluyhteisöä lisäämään liikettä eri toiminnoissaan.

Koko korkeakouluyhteisö edistämään arkiaktiivisuutta


Lähes jokaisessa korkeakoulussa on jo omat liikuntapalvelut. Liikuntapalvelujen kehittämisen ohella tarvitaan toimia koko korkeakouluyhteisöltä: opettajilta, tilahenkilöstöltä, rehtoreilta ja opiskelijoilta, muutamia ryhmiä mainitaksemme. Kun korkeakouluyhteisö huomioi fyysisen aktiivisuuden laaja-alaisesti toiminnassaan, yhteisö edistää parhaimmillaan kaikkien sen jäsenten:

  • hyvinvointia
  • yhteisöllisyyttä
  • opiskelu- ja työkykyä

Mitä kaikkea liikkuva korkeakoulu voi olla?

Valtakunnalliselle Liikkuva korkeakoulu -toiminnalle suunniteltu kokonaisuus näyttäytyy tässä Liikkuva korkeakoulu -toiminnan tavoitetaulukossa (linkistä avautuu pdf-tiedosto). Tavoitetaulukko on suomeksi.

Taulukon sisällöt perustuvat vuonna 2018 päivitettyihin, valtakunnallisiin Korkeakoululiikunnan suosituksiin. Suositukset antavat yhteiset suuntaviivat hyvän ja toimivan korkeakoululiikunnan järjestämiseksi Suomessa.

Korkeakoululiikunnan suosituksiin voit tutustua tarkemmin Korkeakoululiikunnan suositukset -sivulla.

Millaisia toiveita teillä on korkeakoulunne liikunnallistamisen suhteen?

Tavoitteita ja toimenpiteitä nousee luonnollisesti myös taulukon ulkopuolelta. Jos teillä on tällaisia uusia ideoita, kuulemme mieluusti niistä ja täydennämme taulukkoa teiltä saatujen ideoiden mukaisesti.

Tutustu Liikkuva korkeakoulu -toimintaan tarkemmin alasvetovalikosta (mobiili) tai sivupalkista (desktop)!