Aluevaalit 2022: Liikunta strategioihin ja opiskelijat esiin hyvinvointialueiden palveluketjuissa!

Sote-uudistuksen myötä järjestetään ensimmäiset aluevaalit tammikuussa 2022. Liikunta muodostaa uusilla hyvinvointialueilla omat palveluketjunsa ja toimii ennaltaehkäisevänä tekijänä muissa palveluketjuissa. Palveluketjujen avulla kunnat ja hyvinvointialueet tekevät sujuvaa yhteistyötä ja tukevat asukkaiden liikkumista. Opiskelijat tulee huomioida palveluketjuissa omana ryhmänään, ja korkeakoulujen liikuntapalveluita tulee hyödyntää niissä.

Aluevaaleissa valitaan hyvinvointialueiden valtuustot tekemään sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevia päätöksiä. Uudistuksen tarkoituksena on turvata sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhdenvertaisesti kaikille suomalaisille.

Liikunta on merkittävä terveyttä edistävä tekijä, ja vaaliteemoissamme haluamme korostaa sen roolia varsinkin nyt hyvinvointialueiden työn alkaessa. Liikunnan palveluketjuun osallistuu moni taho: kunnat, hyvinvointialueet sekä liikunnan järjestäjät kuten seurat ja liikuntapalvelut. Näiden toimijoiden sujuva yhteistyö mahdollistaa asukkaille saavutettavat liikuntapalvelut omalla paikkakunnalla.

Opiskelijoiden liikuntaliiton vaalitavoitteet

Opiskelijaterveydenhuolto ja korkeakoululiikunta huomioidaan palveluketjujen rakentamisessa

Opiskelijat ovat sekä Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön YTHS:n että hyvinvointialueiden palveluketjujen piirissä. Palveluketjuja rakennettaessa on huomioitava opiskelijoiden liikkuminen eri palveluntuottajien välillä. Jos pystymme varmistamaan sujuvat yhteydet eri toimijoiden, kuten YTHS:n, alueen sairaanhoidon ja korkeakoululiikunnan välillä, se tekee palveluketjuista sujuvampia ja tehokkaampia. Opiskelijoiden hyvinvointia tuetaan parhaiten palveluketjuilla, jotka hyödyntävät joustavasti kaikkia opiskelijoiden kanssa työskenteleviä toimijoita.

Lue myös: Opiskelijaterveydenhuolto ja korkeakoululiikunta tulee huomioida hyvinvointialueen palveluketjuissa

Liikunta huomioidaan ennaltaehkäisevänä tekijänä hyvinvointialueiden strategioissa ja hyvinvointiohjelmissa

Liikunta tukee kokonaisvaltaisesti ihmisen hyvinvointia elämän eri vaiheissa. Sillä voidaan vaikuttaa positiivisesti niin henkiseen kuin fyysiseen hyvinvointiin. Liikunnan edistämistä ei voi kuitenkaan jättää vain kunnille, vaan hyvin toimivan palveluketjujen takaamiseksi liikuntaan pitää panostaa myös hyvinvointialueilla. Tämän vuoksi liikunta on kirjattava hyvinvointialueen hyvinvointisuunnitelmaan ja strategiaan.

Lue myös: Hyvinvointialueilla tarvitaan tavoitteita ja suunnitelmia, jotta liikunnan edellytykset paranevat

Tietoa aluevaaleista

Muihin liikunta-alan tavoitteisiin voit tutustua Olympiakomitean sivuilla. Nuorisoalan aluevaalitavoitteet ovat puolestaan Allianssin sivuilla.

Aluevaalit käydään tammikuussa kaikkialla muualla Suomessa paitsi Helsingissä. Tulevaisuudessa vaalit käydään yhdessä kuntavaalien kanssa. Aluevaalien äänioikeus määräytyy vastaavalla tavalla kuin kuntavaaleissa. Tarkemmin äänioikeuden määräytymisestä voi lukea oikeusministeriön Vaalit-sivustolta.

Vaalien tärkeät päivämäärät

  • Ehdokashakemusten jättäminen: 14.12.2021
  • Ehdokasasettelun vahvistaminen ja ehdokasnumeroiden jakaminen: 23.12.2021
  • Ennakkoäänestys kotimaassa: 12.–18.1.2022
  • Ennakkoäänestys ulkomailla: 12.–15.1.2022
  • Vaalipäivä: 23.1.2022
  • Tulosten vahvistaminen: 26.1.2022
  • Valtuustot aloittavat työnsä: 1.3.2022