Aluevaalit: Opiskelijaterveydenhuolto ja korkeakoululiikunta tulee huomioida hyvinvointialueen palveluketjuissa

Julkaistu: Kategoria: Blogi Asiasanat:

Palveluketjujen avulla avulla pyritään tarjoamaan terveydenhuollon palvelut kokonaisuuksina, jotka täyttävät asukkaiden tarpeet. Myös opiskelijoille tulee olla omat palveluketjunsa, joissa on hyvinvointialueen terveydenhuollon ja kuntien toimijoiden lisäksi mukana YTHS ja korkeakoululiikunta.

Palveluketjuja on laadittu eri käyttäjäryhmille ja eri tilanteisiin. Liikuntaneuvonnan palveluketjun tarkoitus on saattaa terveydenhuollon asiakas oman liikunnallisen elämänsä alkuun. Opiskelijoiden kohdalla tähän palveluketjuun on hyvä osallistaa myös korkeakouluopiskelijoiden terveydenhoidosta vastaavan YTHS:n palveluja sekä opiskelijan oman korkeakoulun liikuntapalveluja.

Liikunta ennaltaehkäisee sairauksia ja edesauttaa parantumista. Siksi liikunnalla on osansa myös muissa palveluketjuissa. Tämä edellyttää hyvinvointialueen, kunnan ja muiden toimijoiden yhteistyötä.

Esimerkki liikunnan palveluketjun toiminnasta. (Lähde: Olympiakomitea)

Kunnat ja hyvinvointialueet eivät rakenna palveluketjuja yksin. Valtakunnallisella tasolla työn tueksi on asetettu liikuntapoliittinen koordinaatioelin (LIPOKO), joka on jo luonut toimenpiteitä vuosille 2021–2023. Sote-uudistuksen yhteydessä koordinaatioelin muun muassa varmistaa palveluketjujen ja leikkauspintojen saumatonta toimivuutta juuri liikunnan näkökulmassa.

Panostamalla eri toimijoiden yhteistyöhön saadaan sujuvia palveluketjuja, joista opiskelijat ja muut asiakkaat hyötyvät. Terveydenhuollon alalla toimii monia ammattilaisia, joiden yhteistyö on korvaamatonta palveluketjuja rakennettaessa. Opiskelijoiden palveluketjuihin tulee osallistaa toimijat, jotka työskentelevät jo heidän hyvinvointinsa eteen, kuten korkeakoulujen liikuntapalvelut ja YTHS.

Essi Lumme

Sinua voisi kiinnostaa myös