Välfärdsområdesvalet: Studenthälsovården och högskoleidrotten ska beaktas i välfärdsområdets servicekedjor

Publicerat: Kategori: Blogg Taggar:

Med hjälp av servicekedjorna strävar man efter att erbjuda hälsovårdstjänster som helheter som möter invånarnas behov. Studerandena ska också ha sina egna servicekedjor, som förutom välfärdsområdets hälsovård och kommunernas aktörer också innehåller SHVS och högskoleidrotten.

Servicekedjor har utarbetats för olika användargrupper och olika situationer. Syftet med motionsrådgivningens servicekedja är att handleda hälsovårdsklienten i att inleda en aktiv livsstil. För studerandenas del borde den här servicekedjan också inkludera tjänster som erbjuds av SHVS, som ansvarar för högskolestuderandenas hälsovård, samt idrottstjänster som erbjuds av studerandens egen högskola.

Motion förebygger sjukdomar och främjar tillfrisknande. Därför ingår också motionen i de övriga servicekedjorna. Det här kräver samarbete mellan välfärdsområdet, kommunen och övriga aktörer.

Kommunerna och välfärdsområdena bygger inte upp servicekedjor ensamma. På riksnivå har man tillsatt ett idrottspolitiskt samarbetsorgan som redan fastställt åtgärder för 2021–2023. I samband med social- och hälsovårdsreformen kommer samarbetsorganet bland annat att säkerställa att servicekedjorna och skärningsytorna fungerar på ett sammanhängande sätt just ur motionens perspektiv.

Genom att satsa på samarbete mellan olika aktörer kan man åstadkomma fungerande servicekedjor som studerandena och övriga klienter har nytta av. Inom hälsovården finns många experter vars samarbete är oersättligt när man bygger upp servicekedjor. De aktörer som redan arbetar för att främja studerandenas välbefinnande, såsom högskolornas idrottstjänster och SHVS, bör inkluderas i studerandenas servicekedjor.

Foto: Exempel på hur motionens servicekedja kan fungera. (Källa: Olympiska kommittén)

Du kanske också är intresserad av