Artiklar med tagg: Högskolidrotten

På den här sidan hittar du alla våra publicerade nyheter, ställningstaganden, meddelanden och blogginlägg. Du kan filtrera dem enligt kategorierna nedan. Du kan också söka efter publikationer som relaterar till ett visst tema. Temana har markerats med #-tecknet i samband med varje publikation.

 • Essi Lumme: Spåren efter coronapandemin kan synas länge inom högskoleidrotten

  Publicerat:

  Pandemin har skadat och sporrat högskolornas idrottstjänster, och vi kommer att se effekterna länge. OLL:s vice ordförande Essi Lumme berättar vilka effekter coronapandemin har haft på högskoleidrotten.

  Läs mer om artikeln: Essi Lumme: Spåren efter coronapandemin kan synas länge inom högskoleidrotten

 • Jussi Ansala: Fem perspektiv på bättre högskoleidrott

  Publicerat:

  OLL:s specialsakkunnig inom högskoleidrott Jussi Ansala analyserade komponenterna för en bättre högskoleidrott vid SeAMK Sports -seminariet den 1 oktober.

  Läs mer om artikeln: Jussi Ansala: Fem perspektiv på bättre högskoleidrott

 • Essi Lumme: Studerande måste hållas informerade om fortsatta coronarestriktioner

  Publicerat:

  Högskolestuderande håller på att återvända till studierna. Samtidigt återvänder många studerande från sommarsemester till vardagsrutiner, såsom till högskoleidrott. Alla högskolestuderande kan ändå inte inleda höstens studier på campus. På grund av coronan finns det restriktioner på olika nivåer runt om i Finland, vilket också medför utmaningar för att organisera högskoleidrott.

  Läs mer om artikeln: Essi Lumme: Studerande måste hållas informerade om fortsatta coronarestriktioner

 • Brist på välbefinnande som beror på coronan åtgärdas genom motion

  Publicerat:

  Distansstudier påtvingade av coronarestriktionerna utsätter studerande lätt för koncentrationssvårigheter, smärtor i kroppen och ensamhet. Redan före coronan satt högskolestuderande närmare 11 timmar dagligen. I ljuset av dessa fakta är högskoleidrotten en nödvändig stöttepelare för studerandenas och personalens välbefinnande nu i slutskedet av coronan och när studierna återgår till campus.

  Läs mer om artikeln: Brist på välbefinnande som beror på coronan åtgärdas genom motion

 • Jatkokysely koronan vaikutuksista korkeakoululiikuntaan on nyt ulkona

  Publicerat:

  Elämme yhä koronan vaikutusten kanssa ja eritasoisia rajoituksia on yhä voimassa ympäri Suomea. Haluamme selvittää korkeakoululiikunnan tilannetta jatkoksi viime vuotiselle kyselylle. Kysely on koostettu aiempien kysymysten pohjalta. 

  Läs mer om artikeln: Jatkokysely koronan vaikutuksista korkeakoululiikuntaan on nyt ulkona

 • Markus Halonen: Att sprida kunskap är centralt i att främja fysisk aktivitet 

  Publicerat:

  Målet att öka fysisk aktivitet i högskolekulturen är invecklat, och det lönar sig att se på målgruppen ur olika synvinklar för att nå det. Naturligtvis är det viktigt att påminna om den nytta som motion har och de skador som fysisk inaktivitet orsakar, men vi behöver också mer detaljerad information när vi vill förädla det nya vi lär till verksamhet som ökar fysisk aktivitet. I augusti 2020 ordnade projektet Tikissä työelämään en serie på tre webbseminarier som granskade nyttorna med motion och idrott, men även eventuella skador, bland annat vad gäller hjärnhälsa och den nya motionsrekommendationen.

  Läs mer om artikeln: Markus Halonen: Att sprida kunskap är centralt i att främja fysisk aktivitet 

 • SportUni gick med som OLL:s samarbetsmedlem

  Publicerat:

  SportUni accepterades som medlem den 9 februari. SportUni erbjuder sporttjänster för studenter och personal vid Tammerfors universiteten. Välkommen ombord!

  Läs mer om artikeln: SportUni gick med som OLL:s samarbetsmedlem

 • Liisa Reinola: Högskolestuderande – en lätt bortglömd användargrupp

  Publicerat:

  Det talas mycket om barn och ungdomars motion och jämlika möjligheter till hobbyer. Hur vissa sporter är dyra att utöva, men att motion är viktigt för utvecklingen, sociala relationer och till och med hälsan. När vi har fixat deras saker så gott det går, hoppar vi ett antal årtionden framåt och tar itu med de äldres motionsmöjligheter. Det är sant att motion är en viktig faktor i att stödja de äldres hälsa och funktionsförmåga. Vi måste se till att de har en möjlighet att träna på gym tryggt, att det finns motionsspår i deras närhet och att stadens idrottstjänster ordnar guidade pensionärsgrupper.

  Läs mer om artikeln: Liisa Reinola: Högskolestuderande – en lätt bortglömd användargrupp

 • Studerandenas Idrottsförbund: Efter corona behöver studentidrotten pengar, inte nedskärningar

  Publicerat:

  Studerandenas Idrottsförbunds (OLL) förbundsmöte kräver att högskolor säkrar finansieringen av idrottstjänsterna efter coronakrisen. Idrottstjänster främjar högskolestuderandes fysiska och sociala välbefinnande och ork på ett betydande sätt. Även små nedskärningar skulle ha en omåttligt stor påverkan på små budgeter.

  Läs mer om artikeln: Studerandenas Idrottsförbund: Efter corona behöver studentidrotten pengar, inte nedskärningar