♥ Motionstips för Alla hjärtans dag från Nyyti ♥ Hur du kan hantera stress genom motion

Studerandens vardag kan vara väldigt fullsatt. Stressen pressar på och det kan vara svårt att få idrottshobbyer att passa in i den hektiska vardagen. Men här kommer en god nyhet: man behöver inte ha idrott som en hobby, utan det räcker att vara aktiv i vardagen! Dessutom kan motion vara ett bra redskap för att hantera stress. Förstås kan nyttan man får av motionen bli ännu större med en idrottshobby.

Vi känner alla till att motion har en positiv inverkan på den fysiska hälsan, men motion har också en väldigt stor inverkan på vår psykiska hälsa. Fysisk aktivitet minskar på stresshormoner i kroppen och förbättrar vår förmåga att tåla stress. Motionens mekanism som minskar stress har bland annat ett samband med behärskandet av flykt- och kampresponsen. Den fysiska aktiviteten i sig orsakar också ett stresstillstånd i kroppen, men när man avslutar aktiviteten får kroppen ett budskap om att ”faran är över” och stressen lindras. Att bara sluta jobba stoppar inte stressreaktionen på samma sätt, så stressen kan bli kronisk. Därför lönar det sig att tajma idrottspasset till exempel till slutet av en stressande studiedag. Motion, och särskilt motion i naturen, är också ett naturligt sätt att få bort tankarna från studiernas innehåll.

För många kan motion starta en positiv cirkel.

Fysisk aktivitet stöder också den psykiska hälsan på andra sätt. God psykisk hälsa baserar sig på heltäckande välbefinnande. I heltäckande välbefinnande ingår fysisk aktivitet, kost, sömn, återhämtning och sociala relationer. Man kan tänka att välbefinnandets delområden utgör en ekvation vars resultat består av produkten av dess olika delar. Det är alltså fråga om multiplikation. Om vilken som helst av delarna är noll är också det sammanlagda resultatet noll. För många kan motion starta en positiv cirkel. När man lyckas inkludera fysisk aktivitet i vardagen märker man att det förbättrar sömnkvaliteten, motiverar att göra bättre val i fråga om mat, och ger mer energi för socialt umgänge. På det här sättet kan man förbättra välbefinnandets alla delområden, och samtidigt förbättras förutsättningarna för god psykisk hälsa så det viner om det.

Fysisk aktivitet stöder alltså både den psykiska hälsan och studievardagen. Du får den största nyttan av att röra på dig om du kan vara aktiv regelbundet. Det kan löna sig att planera in sina motionsstunder i slutet av stressande dagar. Dessutom lönar det sig att komma ihåg att idrottshobbyer är bra, men vardagsaktivitet är viktigare.

Försök hitta ditt eget sätt att vara aktiv.

Utifrån den här informationen kunde man ge följande rekommendation: försök hitta ditt eget sätt att vara aktiv. Det bästa sättet att vara aktiv regelbundet är vardagsmotion. Försök ta dig från ställe till ställe med muskelkrafter alltid då det är möjligt, men åtminstone efter stressande dagar. Det lönar sig också att planera in eventuella idrottshobbyer i slutet av studiedagen.

På de flesta campus finns det goda möjligheter att syssla med idrott, och det gör det lättare att inkludera motion i studievardagen.

Med vändagshälsningar

Tommi Yläkangas
Sakkunnig inom påverkansarbete
Nyyti rf

Artikeln är en del av Högskoleidrottens Alla hjärtans dag-kampanj som syftar till att belysa rörelsens roll i främjandet av högskolestuderandenas välbefinnande och studieförmåga.

Du kanske också är intresserad av