OLL:s ordförande: Programmet Suomi liikkeelle uppfylls inte för de studerandes del

Emilia Junnila, ordförande för Studerandenas Idrottsförbund (OLL), ser möjligheter att öka studerandenas rörelse inom programmet Suomi liikkeelle som ingår i regeringsprogrammet. Samtidigt är hon orolig för de nedskärningar som riktar sig till de studerande, vilka skulle kunna urvattna även goda skrivningar om motion.

Sammanfattning:


1. Det tväradministrativa programmet Suomi liikkeelle (Finland i rörelse) behövs, men de studerandes behov och högskoleidrottens potential identifieras inte.
2. Regeringsprogrammet erbjuder möjlighet att utveckla finansieringen av högskolemotion och att ta hänsyn till studerande i främjandet av rörlighet och annan välfärdspolitik, om den politiska viljan finns.
3. Nedskärningarna i de studerandes inkomster gör det svårt att öka rörligheten.


OLL:s ordförande: Programmet Suomi liikkeelle uppfylls inte för de studerandes del


Emilia Junnila, ordförande för Studerandenas Idrottsförbund (OLL), ser möjligheter att öka studerandenas rörelse inom programmet Suomi liikkeelle som ingår i regeringsprogrammet. Samtidigt är hon orolig för de nedskärningar som riktar sig till de studerande, vilka skulle kunna urvattna även goda skrivningar om motion.

”Programmet Suomi liikkeelle behövs, eftersom orörlighet är ett av de mest betydande mänskliga och ekonomiska samhällsproblemen. Det är också fint att regeringen har förbundit sig att sprida verksamheten Högskolan i rörelse till alla högskolor och uppmuntra kommunerna att tillhandahålla sina lokaler för studerandemotion i större utsträckning”, berömmer Junnila.

”Regeringen lovar att främja dubbla karriärer för idrottsutövande studerande och stärka toppidrottsvänliga högskolor. Samtidigt måste man se till att detta återspeglas i främjandet av alla studerandes motion och fysiska aktivitet. När finansieringen av högskoleutbildningen bedöms för att påskynda utexamineringen, kommer det att göra det möjligt att inkludera idrotts- och välbefinnandetjänster i finansieringsmodellen, även om de inte nämns i regeringsprogrammet ”, föreslår Junnila.

De 80 miljoner euro som avsatts för programmet Suomi liikkeelle är mindre än hälften av den finansiering som idrottssektorn föreslagit”, säger Junnila. Programmet ägnar också mycket lite uppmärksamhet åt de studerandes rörlighet. Till exempel Finlandsmodellen för hobbyverksamhet utvidgas nödvändigtvis inte att omfatta studerande.

De studerande måste lyftas fram som en separat grupp

De studerande måste beaktas som en separat grupp när regeringsprogrammets politik genomförs, insisterar Emilia Junnila. Investeringarna i barn och ungdomar är berättigade, men studerandenas rörlighet påverkas genom olika stigar i samhället.

”Det är nödvändigt att främja högskolestuderandes studieförmåga genom fysiska aktiviteter i samarbete med studerandehälsovården och motionstjänster. Nu omfattar programmets riktlinjer endast arbetsförmåga i arbetslivet och företagshälsovård. Förbättrade gång- och cyklingsförhållanden bör också ta hänsyn till studerande och högskolor.”

Den nya regeringen kommer att inrätta ett program för att ta itu med psykiska problem och välfärdsunderskott hos unga. Enligt OLL:s ordförande bör studerande behandlas som en separat grupp i ett sådant program, eftersom en av tre studerande lider av symptom på depression och ångest. Den roll som fysisk aktivitet spelar för att förebygga och behandla dessa problem har framhävts i studier, så högskolemotionen måste också ha en egen roll i problemlösandet.

Junnila påpekar att de motionstjänster som tillhandahålls av högskolor måste identifieras bättre som en del av tjänsteproduktionen inom sektorn. Regeringsprogrammet utlovar sådan granskning endast för företagare inom idrottssektorn. Högskolemotionen bör också inkluderas när regeringen börjar stärka samarbetet mellan SHVS och den övriga social- och hälsovården.

Nedskärningar ökar inte rörligheten

OLL:s ordförande delar oron över nedskärningarna i de studerandes inkomster med SAMOK och FSF, som representerar högskolestuderande.

”Det är bra att regeringspartierna har förstått att ökad rörlighet är en uppgift för alla förvaltningsområden, men tyvärr återspeglas detta inte i den ekonomiska delen av regeringsprogrammet. Nedskärningar i bostadsbidrag, avskaffandet av vuxenutbildningsstöd och eventuella åtstramningar i samband med examen kommer att göra det svårare för studerande att röra sig i tillräcklig utsträckning. Studerande har mindre ork att röra på sig när de till exempel måste oroa sig för sitt uppehälle och arbeta samtidigt som de studerar.”

Att höja momsen på idrottstjänster kommer inte heller att bidra till att öka rörligheten för studerande och andra. Det välkomna förtydligandet av mervärdesskatten inom idrottssektorn som ingår i regeringsprogrammet kommer sannolikt inte att kompensera för de stigande priserna på gymkort och gruppträningspass.

Nedskärningar i bidragen till organisationer kommer också att försvaga lobbyverksamheten gällande 300 000 studerandes motion. Hur kan vi säkerställa att de studerandes röster hörs i beslutsfattandet, om de nationella lobbyorganisationernas inflytande minskar, frågar sig Junnila.

OLL drev kampanjarbete under riksdagsvalet och regeringsförhandlingarna för att identifiera studerande som en i synnerhet viktig och distinkt grupp i främjandet av fysisk aktivitet och rörlighet. Enligt regeringsprogrammet ska detta arbete fortsätta under riksdagens valperiod.

”De studerande och högskolemotionen är gärna med och främjar en fysisk livsstil också under den här regeringsperioden. Vi hoppas att tillägget av en ministerportfölj vid utbildningsministeriet kommer att öka motionens betydelse och inte försämra samarbetet med högskolesektorn. Samarbete behövs för att säkerställa att behoven hos olika typer av motionärer och icke-motionärer beaktas på ett kompetent sätt”, säger Emilia Junnila.

Mer information:Emilia Junnila
ordförande
044 7800 211 / emilia.junnila@oll.fi

Du kanske också är intresserad av