Artiklar med tagg: Politiker

På den här sidan hittar du alla våra publicerade nyheter, ställningstaganden, meddelanden och blogginlägg. Du kan filtrera dem enligt kategorierna nedan. Du kan också söka efter publikationer som relaterar till ett visst tema. Temana har markerats med #-tecknet i samband med varje publikation.

 • Studerandenas Idrottsförbunds förbundsmöte: Högskolornas studerande och idrottstjänster är coronapandemins förlorare

  Publicerat:

  Studerandenas Idrottsförbund (OLL) anser att högskolestuderandena är coronapandemins förlorare. Högskoleidrotten, Högskolan i rörelse-verksamheten och andra strukturer som stöder välbefinnande i studierna bör stärkas inför eventuella framtida kriser, konstaterade OLL under sitt förbundsmöte som hölls i Kuortane den 10–11 november.

  Läs mer om artikeln: Studerandenas Idrottsförbunds förbundsmöte: Högskolornas studerande och idrottstjänster är coronapandemins förlorare

 • Sammanfattning av vårt webbseminarium om kommunal påverkan

  Publicerat:

  I december 2020 ordnade vi ett webbseminarium om påverkan i nämnder. Det var en del av en kommunalvalsserie i tre delar som vi ordnade tillsammans med SAMOK och FSF beträffande kommunalvalet. I den här sammanfattningen beskrivs webbseminariet i ett nötskal.

  Läs mer om artikeln: Sammanfattning av vårt webbseminarium om kommunal påverkan

 • Saara Karkulahti: Så här kan studerandeorganisationer påverka idrotts- och motionsfrågor i kommunen

  Publicerat:

  Saara Hanhela, ledamot i stadsfullmäktige och aktör inom motion och idrott, tipsar studentorganisationer om hur de kan främja motions- och idrottsfrågor inom det kommunala beslutsfattandet.

  Läs mer om artikeln: Saara Karkulahti: Så här kan studerandeorganisationer påverka idrotts- och motionsfrågor i kommunen

 • OLL:s hälsning till halvtidsöverläggningen: Nu är det inte tid att skära ner på idrott och motion!

  Publicerat:

  Behovet av att satsa på de studerandes motion och välbefinnande framhävs mitt under coronaepidemin. Studerandenas Idrottsförbund (OLL) påminner regeringen som förhandlar om planen för de offentliga finanserna att satsningen på de studerandes välbefinnande är en satsning på framtiden. Vi anser inte att det är rätt tidpunkt att skära ner på idrott och motion, utan nu är det snarare tid att satsa på det.

  Läs mer om artikeln: OLL:s hälsning till halvtidsöverläggningen: Nu är det inte tid att skära ner på idrott och motion!

 • Studerandeorganisationernas gemensamma kommunalvalkampanj: vi gör en bättre studentstad tillsammans

  Publicerat:

  Studerandeorganisationernas gemensamma kampanj inför kommunalvalet uppmuntrar studerande att rösta och ökar medvetenheten om internationella studerandes rösträtt.

  Läs mer om artikeln: Studerandeorganisationernas gemensamma kommunalvalkampanj: vi gör en bättre studentstad tillsammans

 • Styrelse för Studerandenas Idrottsförbund fördelade ansvarsområden och går mot kommunalval

  Publicerat:

  Styrelsen för Studerandenas Idrottsförbund (OLL) för år 2021 har hållit sitt konstituerande möte och fördelat ansvarsområden mellan presidiet. Styrelsen fattade även beslut om fadderskapen för studerande- och studentkårerna (listan nedan).

  Läs mer om artikeln: Styrelse för Studerandenas Idrottsförbund fördelade ansvarsområden och går mot kommunalval

 • Liisa Reinola: Högskolestuderande – en lätt bortglömd användargrupp

  Publicerat:

  Det talas mycket om barn och ungdomars motion och jämlika möjligheter till hobbyer. Hur vissa sporter är dyra att utöva, men att motion är viktigt för utvecklingen, sociala relationer och till och med hälsan. När vi har fixat deras saker så gott det går, hoppar vi ett antal årtionden framåt och tar itu med de äldres motionsmöjligheter. Det är sant att motion är en viktig faktor i att stödja de äldres hälsa och funktionsförmåga. Vi måste se till att de har en möjlighet att träna på gym tryggt, att det finns motionsspår i deras närhet och att stadens idrottstjänster ordnar guidade pensionärsgrupper.

  Läs mer om artikeln: Liisa Reinola: Högskolestuderande – en lätt bortglömd användargrupp

 • COVID-19-pandemins effekter på högskoleidrotten

  Publicerat:

  I slutet av våren lät Statens idrottsråd (VLN) göra en utredning om läget inom idrottssektorn. Utredningen glömde helt högskolornas idrottstjänster. Studerandenas Idrottsförbund utarbetade på basis av VLN:s enkäter sin egen enkät speciellt för högskolornas idrottsväsen.

  Läs mer om artikeln: COVID-19-pandemins effekter på högskoleidrotten

 • UKM beviljade 215 000 euro för att utveckla högskoleidrotten

  Publicerat:

  Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) har beviljat totalt 215 000 euro till sex olika projekt som siktar på att utveckla högskoleidrotten. De årliga nationella utvecklingsstöden för en motionsinriktad livsstil delades ut till Studerandenas Idrottsförbund (OLL), Vasa universitet samt yrkeshögskolorna i Kajana, Lahtis, Seinäjoki och Satakunta. I högskolornas projekt ingår verksamhet som siktar på att starta idrottstjänster, aktivera verksamhetskulturen och nå studerande som rör på sig för lite.

  Läs mer om artikeln: UKM beviljade 215 000 euro för att utveckla högskoleidrotten