OLL påminner förhandlarna vid Ständerhuset om högskoleidrottens värde

Opiskelijoiden Liikuntaliitto (OLL) muistuttaa Säätytalolle kokoontuneita hallitusohjelmaneuvottelijoita korkeakoululiikunnan tärkeydestä maanantaina 8. toukokuuta klo 8–9. OLL:n tavoitteena on saada hallituksen ohjelmaan toimenpiteitä, joilla edistetään opiskeluhyvinvointia turvaamalla yhdenvertaisesti kaikkien opiskelijoiden mahdollisuus fyysiseen aktiivisuuteen.

Studerandenas Idrottsförbund (OLL) påminner regeringsförhandlare som samlats till Ständerhuset om vikten av högskoleidrott måndagen den 8 maj kl. 8-9. OLL:s mål är att få in åtgärder i regeringens program för att främja högskolestuderandenas välbefinnande genom att säkerställa lika möjligheter till fysisk aktivitet för alla studeranden.

Studerandenas Idrottsförbunds Din rörlighet är värdefull-kampanj lyfter fram efterfrågade förbättringar för ökad fysisk rörelse i högskolornas studievardag. OLL föreslår bland annat att idrott och motion kopplas till högskolornas finansiering, Rörelse-programmen fortsätter och att Finlandsmodellen för hobbyverksamhet utvecklas vidare.

Ytterligare information

Emilia Junnila
ordförande
Studerandenas Idrottsförbund
emilia.junnila@oll.fi / +358 44 7800 211

Niko Peltokangas
generalsekreterare
Studerandenas Idrottsförbund
niko.peltokangas@oll.fi / +358 44 780 0210

Du kanske också är intresserad av