Dags att sätta punkt för problemen i studerandenas välbefinnande - Studerandenas Idrottsförbund kräver åtgärder för högskoleidrotten

Den ökade psykiska ohälsan bland högskolestuderanden är ett känt faktum, men gärningar för att åtgärda problemen har förblivit svaga. I nästa riksdagsval är det hög tid att fokusera på högskolestuderandenas välbefinnande och fysiska aktivitet, kräver Studerandenas Idrottsförbund (OLL) under sitt förbundsmöte som hölls i Vuokatti den 2–3 november.

”Under detta år har vi fått läsa obehagliga sanningar om högskolestuderandenas välbefinnande i de senaste undersökningarna. I synnerhet Hälso- och välfärdsundersökningen av högskolestuderande (KOTT), som genomfördes 2021, lyfte fram studerandenas allvarliga situation. Enligt studien har 35 procent av högskolestuderandena stött på psykisk belastning, och färre än hälften uppnådde rekommendationerna för daglig motion”, berättar förbundets ordförande Essi Lumme.

Under de senaste årens coronapandemi har regeringens inaktivitet i fråga om att förbättra studerandenas välmående kritiserats.

”Nu när riksdagsvalet står inför dörren kräver vi att situationen ändras”, betonar Lumme.

Förhoppningar om att riksdagsvalet ger en ny riktning till satsningarna på högskoleidrott


OLL vill att man ska ta tag i missförhållandena beträffande högskolestuderandenas välbefinnande och motion, eftersom de har vidsträckta verkningar i samhället. De ungas välbefinnande, deras framtida arbetsförmåga och samhällets framtid går alla hand i hand, och därför betonar OLL att dessa satsningar är brådskande. Situationen kommer inte att underlättas inom närmaste framtid om man ser på problemen med välbefinnandet som nu uppstår redan i grundskolan.

”Att lyfta fram studerandenas motion och välmående i det kommande riksdagsvalet är det första steget mot att föra saken vidare. Att få med inskrivningar som stöder högskoleidrottens situation i regeringsprogrammet är den typ av konkreta åtgärder som vi efterlyser”, säger Emilia Junnila, som valdes till ordförande för OLL för 2023.

”Arbetet med att främja högskoleidrotten och studerandenas välbefinnande behöver inte börja från ett tomt bord, eftersom OLL och många andra studerande- och idrottsorganisationer har kommit med lösningar på dessa problem. Det är dags att ta tag i dessa lösningar – vi måste sätta punkt för problemen i studerandenas välbefinnande nu”, sammanfattar Junnila.

Ytterligare information:

Ordförande Essi Lumme
essi.lumme@oll.fi, +358 44 7800 211

Ordförande 2023 Emilia Junnila
emilia.junnila@hyy.fi, +35850 355 4770

Du kanske också är intresserad av

 • Nu är det dags att föra diskussion om motion – Studerandenas idrottsförbund kräver i sina valmål konkreta åtgärder för att främja motion

  Publicerat:

  Vilken bransch är 1) värd miljarder, 2) populär bland alla politiker och 3) så gott som osynlig i valdebatten? Det handlar om att främja idrott och motion. Det ambitiösa målet för Studerandenas idrottsförbund (OLL) är att föra högskoleidrotten till vårens riksdagsvalsdebatter.

  Läs mer om artikeln: Nu är det dags att föra diskussion om motion – Studerandenas idrottsförbund kräver i sina valmål konkreta åtgärder för att främja motion

 • Liisa Reinola: Högskolestuderande – en lätt bortglömd användargrupp

  Publicerat:

  Det talas mycket om barn och ungdomars motion och jämlika möjligheter till hobbyer. Hur vissa sporter är dyra att utöva, men att motion är viktigt för utvecklingen, sociala relationer och till och med hälsan. När vi har fixat deras saker så gott det går, hoppar vi ett antal årtionden framåt och tar itu med de äldres motionsmöjligheter. Det är sant att motion är en viktig faktor i att stödja de äldres hälsa och funktionsförmåga. Vi måste se till att de har en möjlighet att träna på gym tryggt, att det finns motionsspår i deras närhet och att stadens idrottstjänster ordnar guidade pensionärsgrupper.

  Läs mer om artikeln: Liisa Reinola: Högskolestuderande – en lätt bortglömd användargrupp

 • OLL:s gemensamma jippo den 22 februari gör högskoleidrotten till en del av valdiskussionen

  Publicerat:

  Studerandenas Idrottsförbund OLL:s kampanj Liikuttavan arvokas lyfter fram högskoleidrottens betydelse i riksdagsvalet. Kampanjen öppnas med ett gemensamt riksomfattande jippo den 22 februari 2023, då OLL också ordnar ett evenemang som är öppet för alla på Medborgartorget i samarbete med UniSport.

  Läs mer om artikeln: OLL:s gemensamma jippo den 22 februari gör högskoleidrotten till en del av valdiskussionen