Artiklar med tagg: Medlemsorganisationer

På den här sidan hittar du alla våra publicerade nyheter, ställningstaganden, meddelanden och blogginlägg. Du kan filtrera dem enligt kategorierna nedan. Du kan också söka efter publikationer som relaterar till ett visst tema. Temana har markerats med #-tecknet i samband med varje publikation.

 • Ändring i OLL:s medlemskår

  Publicerat:

  Studentkåren vid Östra Finlands universitet har beslutat att avgå från Studerandenas Idrottsförbund.

  Läs mer om artikeln: Ändring i OLL:s medlemskår

 • Snitch Årets Flemma!

  Publicerat:

  Vet du vem som kommer att vara nästa Årets Flamma?

  Läs mer om artikeln: Snitch Årets Flemma!

 • Brist på välbefinnande som beror på coronan åtgärdas genom motion

  Publicerat:

  Distansstudier påtvingade av coronarestriktionerna utsätter studerande lätt för koncentrationssvårigheter, smärtor i kroppen och ensamhet. Redan före coronan satt högskolestuderande närmare 11 timmar dagligen. I ljuset av dessa fakta är högskoleidrotten en nödvändig stöttepelare för studerandenas och personalens välbefinnande nu i slutskedet av coronan och när studierna återgår till campus.

  Läs mer om artikeln: Brist på välbefinnande som beror på coronan åtgärdas genom motion

 • Markus Halonen: Att sprida kunskap är centralt i att främja fysisk aktivitet 

  Publicerat:

  Målet att öka fysisk aktivitet i högskolekulturen är invecklat, och det lönar sig att se på målgruppen ur olika synvinklar för att nå det. Naturligtvis är det viktigt att påminna om den nytta som motion har och de skador som fysisk inaktivitet orsakar, men vi behöver också mer detaljerad information när vi vill förädla det nya vi lär till verksamhet som ökar fysisk aktivitet. I augusti 2020 ordnade projektet Tikissä työelämään en serie på tre webbseminarier som granskade nyttorna med motion och idrott, men även eventuella skador, bland annat vad gäller hjärnhälsa och den nya motionsrekommendationen.

  Läs mer om artikeln: Markus Halonen: Att sprida kunskap är centralt i att främja fysisk aktivitet 

 • Opiskelijoiden Liikuntaliitto yhdessä YTHS:n kanssa järjestää Ergonomia etäopiskelussa -webinaarin

  Publicerat:

  Opiskelu on siirtynyt väliaikaisesti koteihin ja näyttöjen taakse. Koronan jälkeenkin on odotettavissa, että korkeakouluissa opiskellaan aiempaa enemmän verkossa. Webinaarissa käsittelemme miten etäopiskelusta saa nautinnollisempaa ja vähemmän jumittavaa!

  Läs mer om artikeln: Opiskelijoiden Liikuntaliitto yhdessä YTHS:n kanssa järjestää Ergonomia etäopiskelussa -webinaarin

 • Arbetsgruppssökning: Kom och planera framtiden med Studerandenas Idrottsförbund!

  Publicerat:

  OLLs styrelse har beslutat att inrätta en arbetsgrupp för medlemskap och en sparringgrupp för idrottspolitiska dokument. Läs mer nedan och ansök till grupper senast 12.3.2021!

  Läs mer om artikeln: Arbetsgruppssökning: Kom och planera framtiden med Studerandenas Idrottsförbund!

 • SportUni gick med som OLL:s samarbetsmedlem

  Publicerat:

  SportUni accepterades som medlem den 9 februari. SportUni erbjuder sporttjänster för studenter och personal vid Tammerfors universiteten. Välkommen ombord!

  Läs mer om artikeln: SportUni gick med som OLL:s samarbetsmedlem

 • Liisa Reinola: Högskolestuderande – en lätt bortglömd användargrupp

  Publicerat:

  Det talas mycket om barn och ungdomars motion och jämlika möjligheter till hobbyer. Hur vissa sporter är dyra att utöva, men att motion är viktigt för utvecklingen, sociala relationer och till och med hälsan. När vi har fixat deras saker så gott det går, hoppar vi ett antal årtionden framåt och tar itu med de äldres motionsmöjligheter. Det är sant att motion är en viktig faktor i att stödja de äldres hälsa och funktionsförmåga. Vi måste se till att de har en möjlighet att träna på gym tryggt, att det finns motionsspår i deras närhet och att stadens idrottstjänster ordnar guidade pensionärsgrupper.

  Läs mer om artikeln: Liisa Reinola: Högskolestuderande – en lätt bortglömd användargrupp

 • Svenskspråkigt seminarium inom projektet Studier i rörelse 27.11.2020

  Publicerat:

  Projektet Studier i rörelse är fortsättningen på Skolan i rörelse och riktar sig till andra stadiets skolor, dvs gymnasier, yrkesläroanstalter, högskolor och universitet.

  Läs mer om artikeln: Svenskspråkigt seminarium inom projektet Studier i rörelse 27.11.2020

 • Hej studentidrottsförening, ansök om utvecklingsstöd för föreningsverksamhet!

  Publicerat:

  Läs mer om artikeln: Hej studentidrottsförening, ansök om utvecklingsstöd för föreningsverksamhet!

 • Ändringar i OLL:s medlemskår

  Publicerat:

  Lapplands Universitets Studentkår (LYY) och studentkåren vid Snellman-högskolan (SKY) har meddelat att de avgår från Studerandenas Idrottsförbund, OLL. Vi tar emot dessa beklagliga besked med det allvar de kräver.

  Läs mer om artikeln: Ändringar i OLL:s medlemskår

 • COVID-19-pandemins effekter på högskoleidrotten

  Publicerat:

  I slutet av våren lät Statens idrottsråd (VLN) göra en utredning om läget inom idrottssektorn. Utredningen glömde helt högskolornas idrottstjänster. Studerandenas Idrottsförbund utarbetade på basis av VLN:s enkäter sin egen enkät speciellt för högskolornas idrottsväsen.

  Läs mer om artikeln: COVID-19-pandemins effekter på högskoleidrotten

 • Kandiderar du till OLL:s styrelse? Så stöder vi kampanjföring!

  Publicerat:

  Med hjälp av e-postlistor och sociala medier erbjuder vi kampanjstöd till de som söker till förbundets styrelse.

  Läs mer om artikeln: Kandiderar du till OLL:s styrelse? Så stöder vi kampanjföring!

 • Oraklet, ge mig svar, vad gör OLL:s styrelse?

  Publicerat:

  Hur ser en typisk arbetsvecka ut för styrelsen? Var arbetar styrelsen? Får medlemmarna styrelsearvoden? Vem arbetar med vem?

  Läs mer om artikeln: Oraklet, ge mig svar, vad gör OLL:s styrelse?

 • Fokus på idrott och välbefinnande inför kommunalvalet 2021

  Publicerat:

  Idrottssektorns sektorträff samlade studerande- och studentkårernas representanter från hela landet i Helsingfors den 12‒13 februari. Samtidigt inledde OLL våra förberedelser inför kommunalvalet. Kommunalvalet var ett av sektorträffens viktigaste teman, och vi kartlade medlemmarnas önskemål och förslag för förbundets kommunalvalarbete.

  Läs mer om artikeln: Fokus på idrott och välbefinnande inför kommunalvalet 2021

 • OLL:s förbundsmöte i Jyväskylä för samman studentidrottens aktörer 20‒21.11.2019

  Publicerat:

  Representanter för studerande- och studentkårerna i hela Finland samlas till Studerandenas Idrottsförbund OLL:s förbundsmöte vid Jyväskylä universitet den 20–21 november 2019 för att besluta om studentidrottens framtid. Under förbundsmötet fastställs det hurdan verksamhet och intressebevakning som kommer att utföras nästa år för att främja studerandes fysiska aktivitet. Under förbundsmötet väljs också ordföranden och styrelsen för det kommande året.

  Läs mer om artikeln: OLL:s förbundsmöte i Jyväskylä för samman studentidrottens aktörer 20‒21.11.2019

 • Hårda fakta, ballonger och nya bekantskap vid sektorträffen

  Publicerat:

  Årets första sektorträff arrangerades i Helsingfors i samband med motionstutordagen. Under den första dagen av sektorträffen stod riksdagsvalet på agendan och att bekanta oss med de nya idrottsansvariga. Samtidigt spelade vi in OLL:s valvideo. Vi kommer att berätta mer om den senare.

  Läs mer om artikeln: Hårda fakta, ballonger och nya bekantskap vid sektorträffen