En ny samarbetsmedlem och en avgående – förändringar i Studerandenas Idrottsförbunds medlemsantal

Studenternas Idrottsförbunds styrelse godkände MOVEO idrotts- och välfärdstjänsten som den sjätte samarbetsmedlemmen. Åbo universitets studentkår utträdde ur förbundets medlemskap.

Styrelsen för Studenternas Idrottsförbund (Opiskelijoiden Liikuntaliitto, OLL) har vid sitt möte 26.9. accepterat MOVEO idrotts- och välfärdstjänstens ansökan om att bli samarbetsmedlem i förbundet. MOVEO betjänar studenter och personal vid LUT-universitetet och LAB-yrkeshögskolan i Villmanstrand och Lahtis. Vi välkomnar MOVEO till förbundet tillsammans med de andra samarbetsmedlemmarna!

”Vi har samarbetat med OLL under en lång tid och regelbundet deltagit i verksamheten. Vi upplevde att ett samarbetsmedlemskap gör samarbetet ännu smidigare och ger oss fler möjligheter att påverka utvecklingen av verksamheten i framtiden”, säger LUT-universitetets idrottssamordnare Pekko Pirhonen.

Vid samma möte konstaterade styrelsen att Åbo universitets studentkår utträtt ur förbundets medlemskap. Vi tackar studentkåren för samarbetet och önskar dem all lycka i lobbningen av student- och högskoleidrottens intressen.

”Det är tråkigt att möta utträdelser från förbundet, men detta stärker motivationen att förnya förbundet. Vi behöver verkligen diskussioner och handlingar för att säkra förbundets framtid. Vi kommer att fortsätta arbeta för att utveckla förbundets verksamhet till att bli ännu mer attraktiv, så att vi kan nå fler och fler studerande med vår verksamhet”, säger Essi Lumme, styrelseordförande i OLL.

Läs mera om OLL:s medlemskap här.

Du kanske också är intresserad av

 • Främjande av likabehandling ingår i OLL:s hela verksamhet

  Publicerat:

  Att främja likabehandlingen är närvarande inom alla delområden av vår verksamhet. Verksamheten styrs av OLL:s omfattande likabehandlingsplan, som uppdaterades under detta år. Den uppdaterade planen antogs under förbundsmötet, som hölls i Vuokatti 2–3 november. Planen förklarar begreppet likabehandling och OLL:s verksamhet för att främja likabehandlingen. Dessutom lyfter planen fram att OLL:s är en feministisk och antirasistisk organisation.

  Läs mer om artikeln: Främjande av likabehandling ingår i OLL:s hela verksamhet

 • Nätverket för högskolornas idrottsväsenden träffades i Tammerfors

  Publicerat:

  Nätverket för högskolornas idrottsväsenden som upprätthålls av Studerandenas Idrottsförbund samlades för andra gången i år i Tammerfors 22–23 November. Nätverksträffens centrala tema var idrottsväsendenas kommunikation på både lokal och nationell nivå. 

  Läs mer om artikeln: Nätverket för högskolornas idrottsväsenden träffades i Tammerfors

 • SELL-tävlingarna ger arrangörerna en möjlighet till internationell profilering

  Publicerat:

  SELL Student Games är ett internationellt studerandeidrottsevenemang för högskolestuderande. SELL-spelen arrangeras näst sista helgen i maj i tur och ordning av SELL-länderna, det vill säga Finland, Estland, Lettland och Litauen. År 2025 är det åter Finlands tur att fungera som arrangör för spelen.

  Läs mer om artikeln: SELL-tävlingarna ger arrangörerna en möjlighet till internationell profilering