Hur blir jag medlem?

Studerande

Bli medlem i din studerande- eller studentkår. Medlemmar i Studerandenas Idrottsförbunds (OLL:s) medlemsorganisationer är automatiskt medlemmar i OLL. Kontrollera på sidan Våra medlemmar huruvida din studerande- eller studentkår är medlem i OLL.

Om din studerande- eller studentkår ännu inte är medlem i OLL, kontakta kårens styrelse eller fullmäktige och be din organisation att ansöka om medlemskap i Studerandenas Idrottsförbund.

Studerande- eller studentkår

Gör beslutet om att bli medlem i OLL. Om studerande- eller studentkårens stadgar inte motsäger det, kan styrelsen göra beslutet om medlemskap i OLL. Det är dock vanligt att det är fullmäktige eller liknande organ som bestämmer om organisationsmedlemskap.

Skicka till OLL ett officiellt dokument med beslutet om medlemskap samt namnteckningarna av de som enligt era stadgar har namnteckningsrätt. Våra uppdaterade kontaktuppgifter finns på sidan Kontaktinformation.

Kontakta oss om du vill ha mer detaljerad information för att stöda fullmäktiges eller styrelsens beslut. Vi kommer och berättar gärna mer om medlemskapet i OLL för er förenings styrelse eller fullmäktige.

Samarbetsmedlemskap

Vi välkomnar som förbundets samarbetsmedlemmar riksomfattande, regionala och lokala föreningar, stiftelser och övriga samfund med rättsförmåga och som är aktiva inom sektorerna för motion och idrott, hälsa och studerande.

Som samarbetsmedlem får du en (1) röst i Studerandenas Idrottsförbunds årliga förbundsmöte. Dessutom är ni med och stöder förbundets riksomfattande arbete för studentidrotten.

Samarbetsmedlemskapet ger högskolornas idrottsväsen möjlighet att delta i nätverket för högskolornas idrottsväsen till medlemspris. Läs mer om samarbetsmedlemskapet för idrottsväsen på sidan Högskolornas idrottsväsen.

Ansök om förbundets samarbetsmedlemskap med denna blanketten: