Nätverket för högskolornas idrottsväsenden träffades i Tammerfors

Nätverket för högskolornas idrottsväsenden som upprätthålls av Studerandenas Idrottsförbund samlades för andra gången i år i Tammerfors 22–23 November. Nätverksträffens centrala tema var idrottsväsendenas kommunikation på både lokal och nationell nivå. 

Den här gången samlade idrottsväsendenas nätverksträff i Tammerfors representanter från åtta olika aktörer inom högskoleidrotten från olika delar av Finland. Under det två dagar långa evenemanget diskuterades utmaningarna och framgångarna i möjliggörandet av studerandenas fysiska aktivitet och välbefinnande efter återkomsten till campusen och i och med hybridmodellen.

Ett centralt tema var kommunikationen och hur den kan genomföras med olika stora resurser. Liksom högskolor finns det också högskolors idrottsväsenden av olika storlek, och i och med detta har många idrottsväsenden begränsade resurser för kommunikation.

Under den första dagens workshoppar diskuterades den lokala kommunikationens räckvidd och förtydligandet av målgrupperna för att idrottsväsendenas kommunikation ska kunna utvecklas så att den betjänar en så stor andel av studerandena som möjligt. Temat för den andra workshoppen var gemensamma kampanjer för idrottsväsendenas nätverk. Som resultat av arbetet under workshopparna och med inspiration från pilotförsöket med den internationella dagen för studerandeidrotten (IDUS-dagen 20.9) under höstterminen beslöt man att under 2023 genomföra en gemensam kampanj under våren på alla hjärtans dag den 14 februari och på hösten på IDUS-dagen den 20 september.

I traditionerna för nätverksdagen ingår också att bekanta sig med idrottslokalerna vid högskolan som arrangerar evenemanget, och inom ramen för detta fick deltagarna bekanta sig med SportUnis lokaler på campusen i Atalpa, Hervanta och Kauppi.

Få högskolor har exakt likadana lokaler och tjänster, och därför leder besöken till olika slags lokaler och tjänster alltid till en livlig diskussion om olika perspektiv och insikter. Ofta leder också de här diskussionerna till att deltagarna börjar bolla med praktiska idéer och vidta åtgärder när de återvänder till sina egna campus.

Idrottsväsendenas nätverk grundades för att deltagarna ska kunna dela sina synpunkter och erfarenheter samt bygga nätverk med sina kollegor. Som en del av verksamheten ordnas också nätverkets årsmöte under höstträffen. Under detta års årsmöte valdes också idrottsväsendenas utskott, som koordinerar nätverkets möten, för en tvåårsperiod.

Utskottets medlemmar under 2023–2024:

Pekko Pirhonen (ordförande), OLL/MOVEO

Noora Sartela, CampusSport

Janne Pakarinen, UniSport

Jari Virtanen, HAMK Moves

Sirpa Risto, Sykettä Kuopio

Markku Tamminen, SportUni

Under årsmötet ställdes det också upp gemensamma mål för 2023. Målen för kommande år är att öka den fysiska aktiviteten i campusens lokal- och verksamhetskultur som en del av OPY-kontrollerna som genomförs i samarbete med SHVS, förberedelser inför studerandeidrottens 100-årsjubileum 2024 samt gemensamma kampanjer. Nätverket träffas nästa gång i Åbo på våren 2023, där CampusSport välkomnar de övriga deltagarna.

Studerandenas Idrottsförbund vill tacka alla som deltagit i nätverket för bra diskussioner och en positiv och konstruktiv anda. Syftet med nätverket, precis som med all OLL:s verksamhet, är att stödja och dela verksamhetsmodeller som konstaterats fungera väl. Detta hjärtliga samarbete var också klart närvarande under evenemanget i Tammerfors.

Du kanske också är intresserad av