Korkeakoulujen liikuntatoimien verkosto kokoontui Tampereella

Opiskelijoiden liikuntaliiton ylläpitämä korkeakoulujen liikuntatoimien verkosto kokoontui toistamiseen tänä vuonna. Tampereella 22.–23. marraskuuta järjestetyn verkostotapaamisen keskeisenä teemana oli liikuntatoimien viestintä sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. 

Liikuntatoimien verkostotapaaminen Tampereella kokosi tällä kertaa edustajia kahdeksasta eri korkeakoululiikunnan toimijasta eri puolilta Suomea. Kaksipäiväisen tapahtuman aikana keskusteltiin kampuksille paluun ja hybridimallin myötä syntyneistä haasteista ja onnistumisista opiskelijoiden liikkumisen ja hyvinvoinnin mahdollistamisessa.

Yhtenä keskeisenä teemana oli viestintä ja sen toteuttaminen erilaisilla resursseilla. Korkeakoulujen liikuntatoimia on korkeakoulujen tavoin eri kokoisia ja tämän myötä viestintää tehdään monessa liikuntatoimessa rajallisilla resursseilla.

Ensimmäisen päivän työpajoissa keskusteltiin paikallisesti toteutettavan viestinnän tavoittavuudesta ja kohderyhmien kirkastamisesta, jotta liikuntatoimien viestintää saataisiin kehitettyä palvelemaan mahdollisimman isoa osuutta opiskelijoista. Toisen työpajan teemana oli liikuntatoimien verkoston yhteiskampanjointi. Pajatyöskentelyn tuloksena ja syyslukukauden kansainvälisen opiskelijaliikunnan päivän (IDUS-päivä 20.9.) pilotoinnin inspiroimana päätettiin vuonna 2023 toteuttaa yhteiskampanjointi keväällä ystävänpäivänä 14. helmikuuta ja syksyllä IDUS-päivänä 20. syyskuuta.

Verkostotapaamisten perinteisiin kuuluu myös tapahtuman järjestäjänä toimivan korkeakoulun liikuntatiloihin tutustuminen, jonka puitteissa osallistujat pääsivät tutustumaan SportUnin tiloihin Atalpan, Hervannan ja Kaupin kampuksilla.

Harvassa korkeakoulussa tilat ja palvelut ovat tismalleen samanlaisia, minkä vuoksi tutustuminen erilaisiin tiloihin ja palveluihin synnyttää jokaisessa tapaamisessa vilkasta keskustelua erilaisista näkökulmista ja oivalluksista. Monesti nämä keskustelut johtavat myös käytännön ideointiin ja tekoihin osallistujien palatessa kotikampuksilleen.

Liikuntatoimien verkosto perustettiin, jotta osallistujat pääsisivät jakamaan näkemyksiään ja kokemuksiaan sekä verkostoitumaan kollegoiden kanssa. Osana toimintaa verkosto pitää myös syksyn tapaamisessa verkoston vuosikokouksen. Tänä vuonna verkoston vuosikokouksessa valittiin myös uudelle kaksivuotiselle kaudelle verkoston tapaamisia koordinoiva liikuntatoimien valiokunta.

Valiokunnan jäsenet kaudella 2023–2024 ovat:

Pekko Pirhonen (puheenjohtaja), OLL/MOVEO

Noora Sartela, CampusSport

Janne Pakarinen, UniSport

Jari Virtanen, HAMK Moves

Sirpa Risto, Sykettä Kuopio

Markku Tamminen, SportUni

Lisäksi vuosikokouksessa asetettiin vuoden 2023 yhteisiksi tavoitteiksi kampusten tila- ja toimintakulttuurin liikunnallistamisen osana YTHS:n kanssa tehtäviä OPY-tarkastuksia, opiskelijaliikunnan 100-vuotisjuhlavuoden 2024 valmistelut sekä yhteiskampanjointi. Verkosto kokoontuu seuraavan kerran keväällä 2023 Turussa, jossa CampusSport toivottaa muut osallistujat tervetulleiksi.

Opiskelijoiden Liikuntaliitto haluaa kiittää kaikkia verkostossa mukana olleita hyvästä keskustelusta ja iloisesta sekä rakentavasta yhteishengestä. Verkoston tarkoituksena on kaiken OLL:n toiminnan tavoin tukea ja jakaa hyväksi todettuja toimintamalleja. Tämä lämminhenkinen yhdessä tekeminen oli myös Tampereen tapahtumassa vahvasti läsnä.

You may also be interested in