Artiklar med tagg: Intressenter

På den här sidan hittar du alla våra publicerade nyheter, ställningstaganden, meddelanden och blogginlägg. Du kan filtrera dem enligt kategorierna nedan. Du kan också söka efter publikationer som relaterar till ett visst tema. Temana har markerats med #-tecknet i samband med varje publikation.

 • Teman på förhöstens webbseminarier är elitidrott och Högskolan i rörelse-samarbete

  Publicerat:

  Hösten för med sig intressanta webbseminarier som handlar om högskoleidrott!

  Läs mer om artikeln: Teman på förhöstens webbseminarier är elitidrott och Högskolan i rörelse-samarbete

 • Studerande- och ungdomsorganisationerna kräver följande: Försörjningen för dem som blir utbrända i arbetet måste tryggas under sjukledigheten även utan en psykiatrisk diagnos

  Publicerat:

  Utbrändhet och psykisk ohälsa har blivit så vanligt att man nästan kan tala om en folksjukdom. Det är en lång och svår process att återhämta sig från utbrändhet och återvända till arbetslivet. Många oroar sig för sitt uppehälle under återhämtningen. Vi föreslår att praxis för sjukdagpenning ändras så att försörjningen är tryggad under sjukledigheten.

  Läs mer om artikeln: Studerande- och ungdomsorganisationerna kräver följande: Försörjningen för dem som blir utbrända i arbetet måste tryggas under sjukledigheten även utan en psykiatrisk diagnos

 • Studerandeorganisationernas gemensamma kommunalvalkampanj: vi gör en bättre studentstad tillsammans

  Publicerat:

  Studerandeorganisationernas gemensamma kampanj inför kommunalvalet uppmuntrar studerande att rösta och ökar medvetenheten om internationella studerandes rösträtt.

  Läs mer om artikeln: Studerandeorganisationernas gemensamma kommunalvalkampanj: vi gör en bättre studentstad tillsammans

 • Ansökan till FISU Volunteer Leaders Academy är öppen

  Publicerat:

  Den internationella paraplyorganisationen för studentidrott FISU utlyser en ansökan om nationella representanter för FISU Volunteer Leaders Academy för perioden 2021–2022. Syftet med akademin är att erbjuda studerande en internationell kanal för att utveckla sig som ledare och att förbättra möjligheter till studentidrott både i Finland och internationellt.

  Läs mer om artikeln: Ansökan till FISU Volunteer Leaders Academy är öppen

 • Svenskspråkigt seminarium inom projektet Studier i rörelse 27.11.2020

  Publicerat:

  Projektet Studier i rörelse är fortsättningen på Skolan i rörelse och riktar sig till andra stadiets skolor, dvs gymnasier, yrkesläroanstalter, högskolor och universitet.

  Läs mer om artikeln: Svenskspråkigt seminarium inom projektet Studier i rörelse 27.11.2020

 • Parkour och ultimate i högskolorna!

  Publicerat:

  Projektet Parkouria ja ultimatea opiskelijoille (Parkour och ultimate för studerande) stöder för sin del ökningen av studerandenas aktivitet och motion genom grenarna. Projektet hjälper oss att erbjuda högskolestuderande chansen att pröva på olika idrottsgrenar förmånligt. I den mån det är möjligt utnyttjar vi anläggningar som läroanstalten äger eller anläggningar som finns i närheten. Till exempel är det möjligt att ordna grenprov som en del av evenemang och motionsstunder. Det är även möjligt att pröva på gren i samband med idrottskurser!

  Läs mer om artikeln: Parkour och ultimate i högskolorna!

 • Esitämme Harri Nurmea Allianssin hallitukseen

  Publicerat:

  Opiskelijoiden Liikuntaliitto (OLL) esittää pitkäaikaista nuorisoalan toimijaa Harri Nurmea nuorisoalan kattojärjestön Allianssin hallitukseen. Nurmi toimi OLL:n varapuheenjohtajana vuonna 2019.

  Läs mer om artikeln: Esitämme Harri Nurmea Allianssin hallitukseen

 • Tyska genom rörelse – en presentation av pulpetlös språkundervisning

  Publicerat:

  Suvi Kotkavuori är universitetslärare i franska och utförande i Helsingfors universitets lektorer. Hon skrivar av hur Tia Patenge har tagit över rorelse i undervisning. I blog Suvi har intervjudat Tia som talar om hur hon har upplevd "pulpetlös undervisen" och vad det har gett henne. I blog sitaten är från Tia Patages.

  Läs mer om artikeln: Tyska genom rörelse – en presentation av pulpetlös språkundervisning

 • COVID-19-pandemins effekter på högskoleidrotten

  Publicerat:

  I slutet av våren lät Statens idrottsråd (VLN) göra en utredning om läget inom idrottssektorn. Utredningen glömde helt högskolornas idrottstjänster. Studerandenas Idrottsförbund utarbetade på basis av VLN:s enkäter sin egen enkät speciellt för högskolornas idrottsväsen.

  Läs mer om artikeln: COVID-19-pandemins effekter på högskoleidrotten

 • Tuire Ranta-Meyer: Den lekande människan vågar motionera i högskola

  Publicerat:

  I den här bloggtexten frågar jag om yrkeshögskolor får ha fantasiledare och ”tokighetsmästare” som i Littles byrå? Kan en kreativ idé som känns lite knäpp idag vara en driftkraft för utvecklingen i morgon? Kan vi hitta sådana perspektiv på högskoleidrott som inte kräver att studerande är fulla av sportig styrka för att kunna delta i idrott, att motionera självständigt och att njuta av fysisk aktivitet ett steg − eller till exempel en roterande handled i taget?

  Läs mer om artikeln: Tuire Ranta-Meyer: Den lekande människan vågar motionera i högskola