Handbok för OLL:s evenemangsutbud – så här navigerar du genom djungeln av utbildningar och nätverk

Nu och då behöver våra medlemmar hjälp med att förstå förbundets evenemangsutbud, och det är inte så konstigt. Du kanske får inbjudningar till all världens nätverk för högskoleidrotten och evenemang med lite olika namn, målgrupper och genomförandesätt. Efter att ha läst det här vet du vilka av dem som du skulle få mest ut av.

1. Högskolan i rörelse-dagarna, alltså HIR-dagarna

För vem? För studerande- och studentkårerna, högskolornas personal och andra som är intresserade av högskoleidrott.

Vad? HIR-dagarna, före detta Idrottens sektorträff, har fått ett nytt namn och en bredare målgrupp. Under HIR-dagarna går vi igenom aktuella ärenden inom högskoleidrotten, bildar nätverk och kopplar av med trevligt tidsfördriv. Årets första HIR-dagars (i februari) permanenta tema år motionstutorverksamheten.

När? Tre gånger om året: två gånger på våren och en gång på hösten.

Var? Olika högskoleorter.

2. Högskolan i rörelse-nätverket

För vem? Alla aktörer som är intresserade av att utveckla högskoleidrotten, såsom högskoleidrottens användare, producenter och intressentgrupper. Målet är att samla alla aktörer i hela landet som kan hjälpa med att öka mängden fysisk aktivitet i högskolemiljön. Över 20 högskolor har redan gått med!

Vad? Distansevenemang för att dela nyheter, bilda nätverk och lära sig tillsammans om ett visst tema som varierar varje gång. Läs mer om nätverkets verksamhet här.

När? Med 2–3 månaders mellanrum året runt.

Var? Via distansförbindelse på Google Meet.

3. Idrottsväsendenas nätverksträff

För vem? Högskolornas idrottsväsendens personal, t.ex. idrottsplanerare.

Vad? De två dagar långa nätverksträffarna erbjuder en kontakt till ett riksomfattande nätverk av kolleger, utbyte av erfarenheter och god praxis, kamratstöd, nätverkande och utbildningar. Det gemensamma målet är att utveckla studerandenas och personalens motionsmöjligheter i den finländska högskolegemenskapen.

När? Årligen i slutet av maj och november.

Var? På olika orter med det lokala idrottsväsendet som värd.


Kommande evenemang av varje typ har samlats i OLL:s evenemangskalender. Kom ihåg att fylla i dem i din egen kalender. Vi träffas på evenemangen, välkommen!

Du kanske också är intresserad av