Parkour och ultimate i högskolorna!

Publicerat: Kategori: Nyhet Taggar:

Projektet Parkouria ja ultimatea opiskelijoille (Parkour och ultimate för studerande) stöder för sin del ökningen av studerandenas aktivitet och motion genom grenarna. Projektet hjälper oss att erbjuda högskolestuderande chansen att pröva på olika idrottsgrenar förmånligt. I den mån det är möjligt utnyttjar vi anläggningar som läroanstalten äger eller anläggningar som finns i närheten. Till exempel är det möjligt att ordna grenprov som en del av evenemang och motionsstunder. Det är även möjligt att pröva på gren i samband med idrottskurser!

Både parkour och ultimate kan utövas utomhus och inomhus. Byggnadsstrukturer såsom räcken, trappor och murar lämpar sig för parkour utomhus. Ultimate behöver endast en gräsplan, konstgräsplan eller sandplan. Inomhus idrottsanläggningar behöver några gymnastikredskap för parkour och en gymnastiksal för ultimate.

Utöver möjligheten att prova på idrottsgren erbjuder projektet en utbildning för motionstutorer, som ger dem färdigheten att handleda enskilda lektioner eller try out-tillfällen för olika gren. Båda grenar har sin egen utbildning, som varar i 2,5–3 timmar. Vid behov kan läroanstalterna köpa utbildningar i en eller båda grenarna. Målet med utbildningarna är att integrera sportgrenarna till en del av läroanstaltens verksamhet.

Vi är också öppna för alla förslag och försöker hitta en lösning som bäst passar er läroanstalt!

Om du har vilka som helst frågor om projektet kan du kontakta projektkoordinator Ulla Kiili per e-post på ulla.kiili@parkour.fi eller per telefon 045 125 1723.

Vad är parkour och ultimate?

Parkour är en gammal motionsform som går ut på att röra sig smidigt genom till exempel en stadsmiljö. Säkerhet, ansvar och respekt för omgivningen är några av grenens värden. Parkour är då inte en ”extremsport”. Varje utövare tränar grentypiska tekniker, såsom att forcera hinder, efter sin egen nivå. Principerna i parkour omfattar bland andra bra kroppsvård, uppvärmning och respekt för träningsplatsen.

Ultimate är en lagsport från USA som spelas med en frisbee. Spelet går ut på att göra ett visst antal mål, dvs. poäng, snabbare än motståndarlaget. Det blir mål när en spelare tar emot en passning av sin lagkamrat inom målområdet. Ofta är det viktigaste målet att ha roligt! Ultimate är en fartfylld gren som bl.a. karakteriseras av att spelarna inte har fysisk kontakt med varandra och att det inte finns någon domare. Ultimate utvecklar många slags färdigheter, såsom kastförmåga, spelsinne, taktisk förståelse och fysiska egenskaper. Grenen betonar särskilt fair play, eller schyst spel. Ultimate kan enkelt tillämpas och göras om till olika småspel. Övning i kasttekniker är en del av grenen.

En bild som innehåller objekt gräs, spelare, ultimate och glädje.

God anda är en del av ultimate.

En bild som innehåller objekt stenmur, byggnad, person, man, parkour och forcera hinder.
Parkour är då inte en ”extremsport”. Varje utövare tränar grentypiska tekniker, såsom att forcera hinder.

Du kanske också är intresserad av