Studerandeorganisationernas gemensamma kommunalvalkampanj: vi gör en bättre studentstad tillsammans

Publicerat: Kategori: Meddelande Taggar:

Studerandeorganisationernas gemensamma kampanj inför kommunalvalet uppmuntrar studerande att rösta och ökar medvetenheten om internationella studerandes rösträtt.

Fem finländska organisationer som representerar högskolestuderande startar en kampanj för att öka valdeltagande bland studerandena. I den gemensamma kampanjen inför kommunalvalet påminner Finlands studentkårers förbund, Finlands studerandekårers förbund, Studerandenas Idrottsförbund, STTK:s studerande och Akavas studerande om att vi gör en bättre studentstad tillsammans.

”Högskolestuderandena har sina egna önskemål och behov när det gäller kommunernas beslutsfattande. Teman som är viktiga för dem i kommunalvalet är till exempel kollektivtrafik, boende och planläggning, sysselsättning, välbefinnande och stadsmiljön. För studerandena är kommunalvalets viktigaste fråga om städerna utvecklas som studentstäder och om kommunens framtid ser ut så att det kunde vara möjligt att förverkliga sina drömmar där”, konstaterar studerandeorganisationernas representanter.

Organisationerna påminner att högskolestuderandena i synnerhet i städerna är en betydande väljargrupp som kan ha en stor betydelse för valresultatet. Den relativt sett största andelen av högskolestuderande finns i Vasa, Rovaniemi, Jyväskylä och Joensuu, där högskolestuderandena utgör mer än 10 procent av kommuninvånarna. I Helsingfors är andelen 5,8; i Åbo 9,1; i Uleåborg 8,2 och i Tammerfors 7,6 procent.

Kampanjen har som mål att höja valdeltagande bland studerandena och samtidigt lyfta fram dem som en betydande väljargrupp. Kampanjen svarar också på behovet att informera studerande om deras rättighet att rösta i kommunalvalet. I kampanjens kärninnehåll ingår i synnerhet att påminna studerande som nyligen flyttat till studieorten och internationella studerande att de har rätt att rösta.

På nationell nivå utgör studerandena 7,3 procent av den röstberättigade befolkningen, men i det senaste kommunalvalet använde endast 5,3 procent av studerandena sin rösträtt. Cirka hälften av de studerande som låter bli att rösta berättar att orsaken är att de inte tycker att de hittar en lämplig kandidat, och cirka en fjärdedel upplever att deras röst inte har någon betydelse.

”Vi arbetar för att studerandena ska hitta motivationen och ivern att rösta i det här valet trots de tunga upplevelserna under coronatider. Många har förutspått att det kommande kommunalvalet kommer att fokusera på sociala medier, vilket förhoppningsvis kommer att föra studerande som är vana användare av sociala medier närmare valet. Å andra sidan framhävs också betydelsen av mediekunnighet och att känna igen felaktig information. Det nya sättet att närma sig valet kräver också att vi anpassar oss till dagens trender”, påpekar studerandeorganisationerna.

För kommunikation om studerandeorganisationernas kommunalvalkampanj på sociala medier används hashtaggarna #studentstad och #kommunalvalet2021.

Mer information:

Finlands studentkårers förbund (FSF)
Ville Jäppinen
ville.jappinen@syl.fi
+358 44 906 5001

Finlands studerandekårers förbund – SAMOK
Oona Löytänen
oona.loytanen@samok.fi
+358 50 389 1000

Studerandenas Idrottsförbund (OLL)
Essi Lumme
essi.lumme@oll.fi
+358 44 780 0216

STTK:s studerande
Markus Kutvonen
markus.kutvonen@sttk.fi
+358 44 544 9106

Akava:s studerande
Veera Nyfors
veera.nyfors@akava.fi
+358 40 511 9370

Du kanske också är intresserad av

 • Saara Karkulahti: Så här kan studerandeorganisationer påverka idrotts- och motionsfrågor i kommunen

  Publicerat:

  Saara Hanhela, ledamot i stadsfullmäktige och aktör inom motion och idrott, tipsar studentorganisationer om hur de kan främja motions- och idrottsfrågor inom det kommunala beslutsfattandet.

  Läs mer om artikeln: Saara Karkulahti: Så här kan studerandeorganisationer påverka idrotts- och motionsfrågor i kommunen

 • Sammanfattning av vårt webbseminarium om kommunal påverkan

  Publicerat:

  I december 2020 ordnade vi ett webbseminarium om påverkan i nämnder. Det var en del av en kommunalvalsserie i tre delar som vi ordnade tillsammans med SAMOK och FSF beträffande kommunalvalet. I den här sammanfattningen beskrivs webbseminariet i ett nötskal.

  Läs mer om artikeln: Sammanfattning av vårt webbseminarium om kommunal påverkan

 • Liisa Reinola: Högskolestuderande – en lätt bortglömd användargrupp

  Publicerat:

  Det talas mycket om barn och ungdomars motion och jämlika möjligheter till hobbyer. Hur vissa sporter är dyra att utöva, men att motion är viktigt för utvecklingen, sociala relationer och till och med hälsan. När vi har fixat deras saker så gott det går, hoppar vi ett antal årtionden framåt och tar itu med de äldres motionsmöjligheter. Det är sant att motion är en viktig faktor i att stödja de äldres hälsa och funktionsförmåga. Vi måste se till att de har en möjlighet att träna på gym tryggt, att det finns motionsspår i deras närhet och att stadens idrottstjänster ordnar guidade pensionärsgrupper.

  Läs mer om artikeln: Liisa Reinola: Högskolestuderande – en lätt bortglömd användargrupp