Saara Karkulahti: Så här kan studerandeorganisationer påverka idrotts- och motionsfrågor i kommunen

Publicerat: Kategori: Blogg Taggar:

Saara Hanhela, ledamot i stadsfullmäktige och aktör inom motion och idrott, tipsar studentorganisationer om hur de kan främja motions- och idrottsfrågor inom det kommunala beslutsfattandet.

Min väg som samhällspåverkare

Min egen väg till kommunala ärenden och politiken i allmänhet fick sin början genom att jag fick möjlighet att påverka utrymmeslösningar inom högskoleidrotten. Jag arbetade då som planerare av högskoleidrotten vid Kuopio stad. Ett omfattande projekt lanserades i Kuopio för att utveckla campus Savilahti. Planen omfattade nya idrottslokaler, men inga representanter för högskoleidrotten hade bjudits in till planeringsmötet.

Jag tog initiativ för att jag ville att studerande vid högskolan skulle bli hörda och deras behov synliggjorda. Då frågade en politiker som var aktiv inom motions- och idrottsfrågor om jag var intresserad av att ställa upp i kommunalvalet.

Det här var en påminnelse för mig om hur viktigt det är att kontinuerligt vara på alerten när det gäller intressebevakning. Sedan dess har jag på nära håll fått följa med byggandet av den nya simhallen i Kuopio och Lippumäki idrottspark. Jag har också fått påverka till exempel belysningen på utomhusidrottsplatser, så att ljusen aktiveras med hjälp av en rörelsedetektor eller strömbrytare. Nya lokaler för sport ska äntligen byggas i Savilahti, och högskolorna och högskoleidrotten har fått vara med i processen.

Hur kan studerande- och studentkårer påverka kommunala idrotts- och motionsfrågor?

Jag vill dela med mig några idéer om hur studentorganisationer kan påverka kommunens beslutsfattande i idrotts- och motionsfrågor. Just nu är det ett bra läge att skrida till verket, eftersom nya beslutsfattare precis har blivit invalda och de är fyllda av entusiasm när den nya mandatperioden börjar.

Förbered ärendet och samla bakgrundsinformation!

Innan ni börjar skriva insändare i tidningar och kontakta beslutsfattare är det viktigt att definiera och avgränsa ert ärende tillräckligt noggrant. Ju specifikare ämne och tydligare helhet, desto lättare är det att berätta om det. Samla ihop centrala argument och information om ämnet. Särskilt starkt blir genomslaget om ni kan samla in åsikter från studerande på en större skala och om ni kan presentera t.ex. resultat från enkäter.

Skriv insändare och väck diskussion på sociala medier!

De sociala medierna är ett viktigt verktyg när det gäller att påverka. Skriv inlägg om ämnet, lägg ut dem på studentorganisationens webbsida och dela dem på sociala medier. Filma videoklipp och producera innehåll som väcker uppmärksamhet på sociala medier. Försök väcka diskussion i era egna kanaler, men slå på djungeltrumman och diskutera också i lokala Facebook-grupper.

Även om sociala medier är den viktigaste kanalen, ska ni inte glömma bort de lokala dagstidningarna. Skriv insändare och kontakta journalister. Själv har jag upplevt att lokala medier brukar förhålla sig rätt positiva till studerandes ärenden.

Kontakta beslutsfattare och viktiga tjänstemän!

Dra er inte för att kontakta de nya kommunala beslutsfattarna och de tjänstemän som har störst inflytande i frågor som gäller motion och idrott. De viktigaste beslutsfattarna är medlemmarna i kommunalfullmäktige och stadsfullmäktige samt medlemmarna i den nämnd som behandlar idrottsfrågor. Av tjänstemän är ledningen och cheferna inom idrottstjänsterna de viktigaste, eftersom de har stort inflytande över beredningen av nya ärenden. Om ni märker att någon av de kommunala beslutsfattarna förhåller sig särskilt positiv till motion och idrott, kan ni kontakta dem direkt t.ex. via e-post eller på sociala medier. Själv svarar jag alltid när någon kontaktar mig personligen.

Skicka beslutsfattarna ett kortfattat och välformulerat e-postmeddelande där ni bjuder in dem till ett diskussionstillfälle om ämnet. På så sätt kan ni åtminstone ta reda på de personer som är intresserade av ämnet. Om det är relevant för ämnet med ett besök någonstans, ordna besöket och bjud in beslutsfattare. I vår stad har t.ex. cyklistföreningen Kuopion polkijat ry ordnat cykelturer för beslutsfattare, som erbjudits möjlighet att cykla runt i staden och bekanta sig med olika ställen. På den senaste cykelturen bekantade vi oss med cykelleder och cykelparkeringar vid daghem och skolor. Det var mycket lärorikt. Om beslutsfattarna inte har offentliga e-postadresser, kan ni be kommunens tjänstemän vidarebefordra ert meddelande.

Om ärendet är särskilt akut, kan ni fråga nämndens ordförande om ni kan komma och presentera ämnet i början av nämndens möte. Om ni däremot har ett mer allmänt ärende är det en bra idé att bjuda in beslutsfattarna på kaffe i studentorganisationens utrymmen för en friare diskussion.

Om ni bara har möjlighet, följ med föredragningslistorna för idrottsnämnden och fullmäktige. Listorna är offentliga. I Kuopio samlas stadsfullmäktige och nämnden för främjandet av välmående en gång i månaden. Om det finns frågor som anknyter till motion och idrott för studerande på listorna, är det en särskilt bra idé att kontakta beslutsfattare eller skriva insändare i tidningar.

Ta initiativ!

Ta initiativ och starta modigt diskussioner. Ni behöver inte ha färdiga lösningar, men om ni kan väcka intresse och få människor att förstå hur viktig frågan är, har ni redan kommit långt. Varje euro som vi satsar på idrott tjänar vi tillbaka i form av friska och välmående invånare i kommunen!

Saara Hanhela nojaa hirsiseinään ja katsoo kameraan.

Saara Hanhela

Skribenten är medlem i Kuopio stadsfullmäktige och statens idrottsråd.

Du kanske också är intresserad av

 • Sammanfattning av vårt webbseminarium om kommunal påverkan

  Publicerat:

  I december 2020 ordnade vi ett webbseminarium om påverkan i nämnder. Det var en del av en kommunalvalsserie i tre delar som vi ordnade tillsammans med SAMOK och FSF beträffande kommunalvalet. I den här sammanfattningen beskrivs webbseminariet i ett nötskal.

  Läs mer om artikeln: Sammanfattning av vårt webbseminarium om kommunal påverkan

 • Liisa Reinola: Högskolestuderande – en lätt bortglömd användargrupp

  Publicerat:

  Det talas mycket om barn och ungdomars motion och jämlika möjligheter till hobbyer. Hur vissa sporter är dyra att utöva, men att motion är viktigt för utvecklingen, sociala relationer och till och med hälsan. När vi har fixat deras saker så gott det går, hoppar vi ett antal årtionden framåt och tar itu med de äldres motionsmöjligheter. Det är sant att motion är en viktig faktor i att stödja de äldres hälsa och funktionsförmåga. Vi måste se till att de har en möjlighet att träna på gym tryggt, att det finns motionsspår i deras närhet och att stadens idrottstjänster ordnar guidade pensionärsgrupper.

  Läs mer om artikeln: Liisa Reinola: Högskolestuderande – en lätt bortglömd användargrupp

 • OLL:s ordförande: Programmet Suomi liikkeelle uppfylls inte för de studerandes del

  Publicerat:

  Emilia Junnila, ordförande för Studerandenas Idrottsförbund (OLL), ser möjligheter att öka studerandenas rörelse inom programmet Suomi liikkeelle som ingår i regeringsprogrammet. Samtidigt är hon orolig för de nedskärningar som riktar sig till de studerande, vilka skulle kunna urvattna även goda skrivningar om motion.

  Läs mer om artikeln: OLL:s ordförande: Programmet Suomi liikkeelle uppfylls inte för de studerandes del