Saara Karkulahti: Näin opiskelijajärjestö vaikuttaa liikkumisen kysymyksiin kunnassa

Kaupunginvaltuutettu ja liikuntatoimija Saara Karkulahti (os. Hanhela) antaa opiskelijajärjestöille vinkkinsä liikunnan edistämiseksi kunnallisessa päätöksenteossa.

Oma tieni vaikuttamiseen

Oma tieni kuntavaikuttamiseen ja ylipäänsä politiikkaan lähti korkeakoululiikunnan tilaratkaisuihin vaikuttamisesta. Työskentelin tuolloin Kuopion korkeakoululiikunnan suunnittelijana. Kuopiossa käynnistettiin massiivista projektia Savilahden kampuksen kehittämiseksi. Suunnitelmaan liittyi myös uudet liikuntatilat, joiden suunnittelupalaveriin korkeakoululiikunnan edustajia ei oltu kutsuttu mukaan.

Lähdin toimimaan, jotta saisimme korkeakouluopiskelijoiden äänen ja tarpeet kuuluviin. Tuolloin yksi poliitikko, aktiivinen liikuntavaikuttaja kysyi, olisiko minulla kiinnostusta lähteä kuntavaaliehdokkaaksi.

Tilanne muistutti siitä, kuinka tärkeää on olla jatkuvasti hereillä edunvalvonnassa. Sittemmin olen päässyt seuraamaan läheltä muun muassa Kuopion uuden uimahallin ja Lippumäen liikuntapuiston rakentamiseen sekä vaikuttanut esimerkiksi ulkoliikuntapaikkojen valaistuksiin, jotta ne toimivat liiketunnistimella tai kytkimellä. Savilahteen on myös vihdoin syntymässä liikuntatilat, joiden suunnittelussa korkeakoulut ja korkeakoululiikunta ovat olleet hyvin mukana.

Opiskelija- ja ylioppilaskuntien liikuntavaikuttaminen kunnassa

Tässä jaan ideoitani siihen, kuinka opiskelija- ja ylioppilaskunnat voivat vaikuttaa kunnan päätöksentekoon liikunnan kysymyksissä. Nyt on mainio hetki tarttua toimeen, sillä uudet päättäjät on valittu ja monet ovat intoa täynnä uuden kauden alkaessa.

Virittäkää aihe ja tarkistakaa taustat!

Ennen kuin lähdette kirjoittamaan lehtien palstoille ja kontaktoimaan päättäjiä, on tärkeää määritellä ja rajata asianne riittävän tarkasti. Mitä rajatumpi aihe ja selkeämpi kokonaisuus, sitä helpompi asiaa on viedä eteenpäin. Kootkaa yhteen keskeiset argumentit sekä aiheeseen liittyvä tieto. Erityisen vaikuttavaa on, jos olette saaneet näkökulmia aiheeseen laajemminkin opiskelijoilta ja teillä on esitellä esimerkiksi kyselyn tuloksia.

Kirjoittakaa lehtiin ja avatkaa keskustelua sosiaalisessa mediassa!

Sosiaalinen media näyttelee suurta roolia vaikuttamisessa. Kirjoittakaa asiasta opiskelija- tai ylioppilaskunnan verkkosivuille ja jakakaa tekstiä sosiaalisessa mediassa. Kuvatkaa videoita ja tuottakaa sisältöä, joka herättää sosiaalisessa mediassa huomiota. Virittäkää keskustelua omissa kanavissanne, mutta myös Facebookin paikallisessa puskaradiossa ja aktiivisissa ryhmissä.

Vaikka sosiaalinen media onkin keskeisin media, ei pidä väheksyä alueen päivälehtiä. Kirjoittakaa aiheesta mielipidekirjoituksia sekä ottakaa yhteyttä toimittajiin. Oma kokemukseni on, että opiskelijoiden asioihin ottaudutaan paikallismediassa melko hyvin.

Ottakaa yhteyttä päättäjiin ja keskeisiin virkamiehiin!

Olkaa rohkeasti yhteydessä uusiin kuntapäättäjiin sekä liikunnan kannalta keskeisimpiin virkamiehiin. Päättäjistä keskeisiä ovat kunnan- tai kaupunginvaltuuston jäsenet sekä sen lautakunnan jäsenet, joka käsittelee liikunta-asioita. Virkamiehistä liikuntapalveluiden johtaja- ja päällikkötaso on tärkeä, heillä on suuri vaikutus päätöksenteon valmisteluun. Mikäli kuntapäättäjistä erottuu joitain liikuntamyönteisiä päättäjiä, olkaa heihin yhteydessä henkilökohtaisesti esimerkiksi sähköpostin tai sosiaalisen median kanavien kautta. Itse ainakin vastaan aina, jos minua henkilökohtaisesti lähestytään.

Kirjoittakaa päättäjille napakasti muotoiltu sähköpostiviesti, jossa on kutsu aihetta käsittelevään keskustelutilaisuuteen. Tällä ainakin saatte haarukoitua aiheesta kiinnostuneita. Mikäli aiheeseen sopii konkreettinen katselmus tai vierailu jonnekin, järjestäkää sellainen ja kutsukaa päättäjiä mukaan. Meillä Kuopion polkijat ry on esimerkiksi järjestänyt päättäjäpyöräilyjä, joissa kierretään kaupunkia pyörällä tutustuen erilaisiin kohteisiin. Viimeksi tarkastettiin päiväkoti- ja koulualueiden pyöräparkkeja ja pyöräväyliä, tämä oli hyvin silmiä avaavaa. Mikäli päättäjien sähköpostiosoitteet eivät ole julkisesti esillä, pyytäkää kunnan virkamiehistöä toimittamaan viestinne eteenpäin.

Jos asia on erityisen kriittinen, voitte pyytää lautakunnan puheenjohtajalta, olisiko mahdollista tulla esittelemään aihetta lautakunnan kokouksen alkuun. Jos taas asia on yleisluontoisempi, voi hyvin kutsua päättäjiä kahville opiskelija- tai ylioppilaskunnan tiloihin keskustelemaan vapaamuotoisemmin.

Jos vain ehditte, seuratkaa valtuuston ja liikunta-asioiden lautakunnan esityslistoja, jotka ovat kaikki julkisia. Kuopiossa kaupunginvaltuusto sekä hyvinvoinnin edistämisen lautakunta kokoontuvat molemmat kerran kuukaudessa. Mikäli listalla esiintyy asioita, joilla on merkitystä opiskelijoiden liikkumiseen, on erityisen hyvä syy olla yhteydessä päättäjiin tai kirjoittaa aiheesta lehtien palstoille.

Aktiivisuus kunniaan

Olkaa aktiivisia ja aloittakaa keskustelu rohkeasti. Teillä ei tarvitse olla valmiita ratkaisuja, mutta jos saatte herätettyä mielenkiintoa ja pystytte lisäämään ymmärrystä asian tärkeydestä, olette jo pitkällä. Jokainen liikuntaan käytetty euro maksaa itsensä varmasti takaisin terveiden ja hyvinvoivien kuntalaisten myötä!

Saara Hanhela nojaa hirsiseinään ja katsoo kameraan.

Saara Karkulahti

Kirjoittaja on Kuopion kaupunginvaltuuston ja valtion liikuntaneuvoston jäsen.

Sinua voisi kiinnostaa myös

 • Kooste kuntavaikuttamisen webinaaristamme

  Julkaistu:

  Järjestimme webinaarin lautakuntavaikuttamisesta joulukuussa 2020. Se oli osa kolmiosaista kuntavaalisarjaa, jonka järjestimme yhdessä SAMOKin ja SYL:n kanssa kuntavaaleihin liittyen. Tässä koosteessa on webinaari pähkinänkuoressa.

  Lue lisää artikkelista: Kooste kuntavaikuttamisen webinaaristamme

 • Liisa Reinola: Korkeakouluopiskelijat ‒ helposti unohdettu käyttäjäryhmä

  Julkaistu:

  Usein puhutaan lasten ja nuorten liikunnasta ja heidän tasa-arvoisista harrastusmahdollisuuksistaan. Kuinka tietyt lajit ovat kalliita harrastaa, mutta kuinka liikunta on tärkeää kehityksen, sosiaalisten suhteiden ja jopa terveyden kannalta. Kun heidän asiansa on saatu jotenkin kuntoon, hypätään useampi kymmenen vuotta eteenpäin ja keskustellaan vanhusten liikuntamahdollisuuksista. Liikunta näytteleekin todella suurta osaa heidän terveytensä ja toimintakykynsä tukemisessa. Heille täytyy siis tarjota mahdollisuus turvalliseen kuntosaliharjoitteluun, lähellä olevat lenkkipolut ja kaupungin liikuntapalveluiden ohjatut eläkeläisryhmät.

  Lue lisää artikkelista: Liisa Reinola: Korkeakouluopiskelijat ‒ helposti unohdettu käyttäjäryhmä

 • OLL:n puheenjohtaja: Suomi liikkeelle -ohjelma on jäämässä opiskelijoiden osalta vajaaksi

  Julkaistu:

  Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) puheenjohtaja Emilia Junnila näkee hallitusohjelmaan sisältyvässä Suomi liikkeelle -ohjelmassa mahdollisuuksia opiskelijoiden liikkumisen lisäämiseen. Samalla hän on huolissaan opiskelijoihin kohdistuvista leikkauksista, jotka voivat vesittää hyviäkin liikuntakirjauksia.

  Lue lisää artikkelista: OLL:n puheenjohtaja: Suomi liikkeelle -ohjelma on jäämässä opiskelijoiden osalta vajaaksi