Kooste kuntavaikuttamisen webinaaristamme

Järjestimme webinaarin lautakuntavaikuttamisesta joulukuussa 2020. Se oli osa kolmiosaista kuntavaalisarjaa, jonka järjestimme yhdessä SAMOKin ja SYL:n kanssa kuntavaaleihin liittyen. Tässä koosteessa on webinaari pähkinänkuoressa.

Päätöksenteko kunnassa

Ensimmäisenä kannattaa tutustua kunnan toimintaan ja päätöksenteon etenemiseen. Lisäksi kannattaa selvittää, missä sinua kiinnostavaa asiaa käsitellään ja liittyykö siihen kunnassa erityisiä toimintatapoja.

Kunnan johtaminen

Tähän on listattu kunnan ylimmät päättävät elimet ylhäältä alaspäin. Tämä antaa peruskäsityksen vallan jakautumisesta kunnissa.

Kunnanvaltuusto

 • Antaa suuntaviivat valtuustokauden toiminnalle.
 • Hyväksyy strategian ja hallintosäännön.
 • Valitsee hallituksen ja muut toimielimet.

Kunnanhallitus

 • Vastaa hallinnosta, taloudesta ja toimintojen yhteensovittamisesta.
 • Vastaa työnantajan velvollisuuksista.
 • Vastaa lautakuntien toiminnasta.

Lautakunta

 • Hallinnoi pysyväisluonteisia toimintoja.
 • Käsittelee ja valmistelee uusia aloitteita.

Päätöksenteko

Päätöksenteko ei etene kunnassa aina samalla tavalla. Kuvassa 1 on kuvattu päätöksenteon eri reittejä. Alla on lisäksi avattu päätöksenteon vaiheita tarkemmin.

_tZirSJ_ms4YcZktvV3uFlfcUT27yTg06WUVbSnHDRSTGF0sCjTbGiNFGPXYr6p8Rwna9mdWeZP1v7aGWth23SIS6zWchKfYMa0pkhsy2CKDWLfbi3QfuhBMLt6GooR7DbIf_kAx=s0

Kuva 1. Kunnan päätöksentekoprosessi. (Lähde: osallistu.fi)

1. Vireilletulo

 • Asia pannaan vireille ilmoittamalla kirjallisesti vaatimukset ja perusteet, lähettäjän nimi sekä yhteystiedot asian hoitamiseksi.
 • Viranomaisella on velvollisuus käsitellä vireille tullut asia.

2. Valmistelu

 • Viranomaisen tulee huolehtia riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä: tarpeellisten tietojen ja selvitysten hankinta, asianosaisten ja mahdollisten muiden henkilöiden kuulemiset.
 • Pääasiassa hallitus valmistelee valtuustoasiat, muissa toimielimissä esittelijä valmistelee esitykset.

3. Päätöksenteko

 • Hallintosääntö (jonka valtuusto vahvistaa kautensa alussa) määrittelee, kuka voi tehdä päätöksen. Erityislakien säädöksillä voi olla vaikutusta hallintosäännön määrittelemään toimivaltaan.
 • Kannattaa tutustua oman asian päätöksentekoprosessiin, esimerkiksi kysymällä joltain valtuutetulta.

4. Tiedoksianto

 • Viranomaisella on velvollisuus tiedottaa vireillä olevista asioista ja suunnitelmista sekä käsittelystä ja tehdyistä ratkaisuista ja niiden vaikutuksista.
 • Kuuleminen tulee mahdollistaa asianomaisille, henkilöille, yrityksille ja alueille, joihin asia vaikuttaa.
 • Päätös on aina perusteltava, ja siinä on ilmoitettava ratkaisuu vaikuttaneet seikat ja selvitykset.

5. Täytäntöönpano

 • Päätöksen täytäntöönpanolla toteutetaan päätöksen konkreettiset vaikutukset.
 • Tässä on huomioitava mahdollinen valitusaika ja lainvoimaisuus.

Opiskelijoiden lautakuntavaikuttamisen muistilista

Yleinen yhteydenpito:

 • Kutsukaa lautakunnan jäseniä / valtuutettuja kahville keskustelemaan opiskelijoiden ajankohtaisista asioista.
 • Kootkaa opiskelijaliikunnan tärkeimmät teesit ytimekkääseen sähköpostiviestiin.

Huomiota opiskelijoille tärkeälle asialle:

 • Lähettäkää lautakunnalle kirje (sähköposti lautakunnan sihteerille).
 • Kirjoittakaa mielipidekirjoitus paikallislehteen ja omille verkkosivuille, ja lähettäkää se lautakunnan jäsenille.
 • Pyytäkää päästä esittelemään asiaa lautakunnan kokouksen alkuun.
 • Tehkää sähköinen kysely lautakunnan jäsenille.

Yleisesti: Seuratkaa esityslistoja ja ottakaa rohkeasti yhteyttä!

Webinaarin tallenne on katsottavissa OLL:n Youtube-kanavalla. Linkin SAMOKin ja SYL:n webinaarien tallenteisiin voi pyytää varapuheenjohtaja Essi Lumpeelta tai korkeakoululiikunnan erityisasiantuntija Jussi Ansalalta.

Sinua voisi kiinnostaa myös

 • Saara Karkulahti: Näin opiskelijajärjestö vaikuttaa liikkumisen kysymyksiin kunnassa

  Julkaistu:

  Kaupunginvaltuutettu ja liikuntatoimija Saara Karkulahti (os. Hanhela) antaa opiskelijajärjestöille vinkkinsä liikunnan edistämiseksi kunnallisessa päätöksenteossa.

  Lue lisää artikkelista: Saara Karkulahti: Näin opiskelijajärjestö vaikuttaa liikkumisen kysymyksiin kunnassa

 • Liisa Reinola: Korkeakouluopiskelijat ‒ helposti unohdettu käyttäjäryhmä

  Julkaistu:

  Usein puhutaan lasten ja nuorten liikunnasta ja heidän tasa-arvoisista harrastusmahdollisuuksistaan. Kuinka tietyt lajit ovat kalliita harrastaa, mutta kuinka liikunta on tärkeää kehityksen, sosiaalisten suhteiden ja jopa terveyden kannalta. Kun heidän asiansa on saatu jotenkin kuntoon, hypätään useampi kymmenen vuotta eteenpäin ja keskustellaan vanhusten liikuntamahdollisuuksista. Liikunta näytteleekin todella suurta osaa heidän terveytensä ja toimintakykynsä tukemisessa. Heille täytyy siis tarjota mahdollisuus turvalliseen kuntosaliharjoitteluun, lähellä olevat lenkkipolut ja kaupungin liikuntapalveluiden ohjatut eläkeläisryhmät.

  Lue lisää artikkelista: Liisa Reinola: Korkeakouluopiskelijat ‒ helposti unohdettu käyttäjäryhmä

 • OLL:n puheenjohtaja: Suomi liikkeelle -ohjelma on jäämässä opiskelijoiden osalta vajaaksi

  Julkaistu:

  Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) puheenjohtaja Emilia Junnila näkee hallitusohjelmaan sisältyvässä Suomi liikkeelle -ohjelmassa mahdollisuuksia opiskelijoiden liikkumisen lisäämiseen. Samalla hän on huolissaan opiskelijoihin kohdistuvista leikkauksista, jotka voivat vesittää hyviäkin liikuntakirjauksia.

  Lue lisää artikkelista: OLL:n puheenjohtaja: Suomi liikkeelle -ohjelma on jäämässä opiskelijoiden osalta vajaaksi