Vaasa 28.–29.11.2012

Vuoden 2012 toinen korkeakoulujen liikuntatoimien verkostotapaaminen järjestettiin Vaasassa Åbo Akademin tiloissa.

Ensimmäinen päivä aloitettiin tutustumalla Åbo Akademiin ja tapahtumapaikkana toimineeseen Academilliin. Lounaan jälkeen Olympiakomitean urasuunnittelun asiantuntija Jari Savolainen kertoi OK:n akatemiaohjelmasta ja alusti keskustelua liikuntatoimien keinoista tukea opiskelevien huippu-urheilijoiden arkea. Hyvänä esimerkkinä helposti tukitavasta mainittiin TTY:n lajikerho opiskelijahuippu-urheilijoille. Lajikerhon kautta urheilijat saavat vertaistukea toisistaan ja oman tilan, jossa rentoutua harjoittelun ja luentojen välillä.

Tapaamisen toinen päivä aloitettiin keskustelemalla Vaasan korkeakoululiikunann kehittämisestä. Vaasassa toimii jopa 7 korkeakoulua, joista vain yhdellä (Åbo Akademi) on oma liikuntatyöntekijä. Vaasan korkeakoulut ovat alustavasti suunniteltiin yhteistyötä parantaakseen opiskelijoiden liikuntamahdollisuuksia. Lisäksi käsiteltiin ensi vuonna toteutettavaa korkeakoululiikunnan suositusten tilannekatsausta ja siihen liittyviä kehitystarpeita sekä Portugalissa marraskuun alussa järjestetyn ENAS-konferenssin antia.

Tapaamisen lopuksi pidetyssä verkoston vuosikokouksessa valittiin liikuntatoimien valiokunta vuosille 2013-2014. Valiokunnan puheenjohtajana jatkaa Janne Pakarinen UniSportista (Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston yhteinen liikuntayksikkö). Pakarinen edustaa liikuntatoimia myös OLL:n hallituksessa. Valiokunnan jäseniksi valittiin Teija Hakala Turun yliopistosta, Kirsi Mänty Tampereen yliopistosta, Anneli Mörä-Leino Jyväskylän yliopistosta, Markku Tamminen Tampereen teknillisestä yliopistosta ja Esko Tirkkonen Tampereen ammattikorkeakoulusta.

Liikuntatoimet päättivät ensi vuoden painopistealueikseen korkeakoululiikunnan alueellisen kehitystyön tukemisen sekä Hyvä korkeakoululiikunta -suositusten toteutumistilanteen päivittämisen.

Kiitos Martinille ja Callelle järjestelyistä ja kaikille osallistujille antoisista keskusteluista!