Liikunta ja ennaltaehkäisevä terveystyö kunnan strategiseksi painopisteeksi 

Kuntavaalit ovat merkittävät liikuntasektorin kannalta. Kuntien rahoitus ohjaa vahvasti liikuntapalveluiden tarjontaa ja saavutettavuutta, ja varsinkin liikunta-asioista päättävien toimielinten jäsenet ovat merkittävässä roolissa. Kuntalaiset vanhenevat ja ihmisten työkyky heikkenee, nyt on tärkeätä keskittyä työkyvyn ylläpitoon ja ennaltaehkäisevään toimintaan. Liikunta on ratkaisu, ja juuri näistä asioista päätetään kunnissa!

Liikunnan järjestäminen on kuntien tehtävä: Liikuntalaki 5 §

Yleisten edellytysten luominen liikunnalle paikallistasolla on kuntien tehtävä. Kunnan tulee luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle:

  1. järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen;
  2. tukemalla kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta; sekä
  3. rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja.

Liikunnan rahoituksesta valtionosuudet ja -avustukset kattavat noin 3,3 % ja toiminnan tuotot (vuokrat ja asiakasmaksut) noin 20,7 %, ja loput noin 75 % ovat muita tuloja (pääosin verotuloja). Keskimäärin kustannukset olivat 109 €/asukas vuonna 2018. Näissä prosenteissa ei ole mukana liikuntapaikkarakentamisen investointeja (Kuntaliitto, 2020).

Valtakunnallinen arviointi kuntien liikuntapalveluiden alueellisesta resursoinnista on saatavilla Aluehallintovirastojen Patio-palvelusta.

Kuntavaaleja ja kuntavaikuttamista on käsitelty OLL:n webinaarissa. SAMOKin webinaarissa teemana on ehdolle lähteminen ja SYL:llä valtuutettuihin vaikuttaminen. SAMOKin ja SYL:n webinaarilinkit voit pyytää OLL:n Korkeakoululiikunnan erityisasiantuntijalta Jussi Ansalalta.

Vaalien tärkeät päivämäärät:

  • ehdokashakemusten jättäminen: 4.5.2021
  • ehdokasasettelun vahvistaminen (ehdokasnumerot): 14.5.2021
  • ennakkoäänestys kotimaassa: 26.5.–8.6.2021, ulkomailla: 2.– 7.6.2021
  • vaalipäivä: 13.6.2021
  • tulosten vahvistaminen: 16.6.2021
  • valtuustot aloittavat työnsä 1.9.2021