Sanna-Maria Ahl: Kuntavaalit - kaukainen käsite vai suuret suunnitelmat?

Kuntavaalit, eduskuntavaalien vähemmän tunnettu sisarus. Olet varmaankin jo kuullut? Oletko äänestänyt? Vai oletko jättänyt äänestämättä, koska äänestit jo niissä ”oikeissa” vaaleissa?

Kuntavaalien merkitys ja niissä äänestäminen saattaa olla paljon merkityksellisempää kuin mitä olet kuvitellut. Kuntavaalit koskevat nimenomaan sinun kotikuntaasi ja kuntavaaleissa valitut ihmiset päättävät eniten sinua koskevista asioista.

Juuri niistä asioista, jotka näkyvät Sinun arjessasi.

Kuvassa nuori nainen kävelee huonokuntoisen tien reunaa pitkin.

Nostettiinko viime kaudella uimahallimaksuja? Tai seisooko kunnan pikku-kuntosali tyhjillään, koska sitä saa varata vain ryhmille eikä yksityishenkilöillä ole mahdollista ostaa käyttöoikeutta? Tehtiinkö Sinun kunnassasi linjaus liikunnan merkityksestä kunnan strategiassa? Kunnostettiinko teillä pyöräverkostoa ja kävelyteitä?

Merkittävämpiä päätöksiä kuin uskotkaan

Kuntien päätökset saattavat olla valtakunnan politiikan tasolla pieniä, mutta huomaat varmaan niiden merkityksen arjessasi. Nämä päätökset ovat välillä huomaamattomia tai ne suosivat vain tiettyjä ryhmiä. Nämä päätökset on kuitenkin tehty Sinun kuntavaaleissa antamallasi äänellä! Vanha sanonta “jos ei äänestä, ei voi valittaa” on ärsyttävä, mutta erityisesti kuntavaalien kohdalla paikkansa pitävä.

Erityisesti liikunnan kohdalla kuntavaaleilla on merkitystä. Jo aiemmin mainitut suuret linjaukset tulevat valtiolta ja nämä linjaukset antavat kunnalle ohjeet tehdä toimenpiteitä. Valtiolta saadut ohjeet saavat kuitenkin merkityksen ja konkretian, kun niitä lähdetään toteuttamaan ja soveltamaan erilaisten kuntien tarpeisiin.

Me korostamme tuleville kuntavaalipäättäjille, ettei ennaltaehkäisevistä palveluista, kuten liikunnasta, tule leikata!

Koronapandemia tulee vaikuttamaan vielä useampia vuosia kuntien talouteen ja raha tulee olemaan tiukilla kaikissa toiminnoissa. Kuitenkin pandemia on korostanut ennaltaehkäisyn merkitystä niin hygienian kuin terveydenkin osalta. Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että ennaltaehkäisy on merkittävämpää ja kustannustehokkaampaa kuin ongelmien hoito. Tämä tulee myös kuntien muistaa, kun he tekevät suunnitelmia tuleville vuosille.

Opiskelijoiden tavoitteet kuntavaaleihin 2021

Kevään aikana olemme työstäneet jäsenten toiveiden pohjalta liitolle omat kuntavaalitavoitteet.

Näissä tavoitteissa tarjoammekin kunnille ratkaisuja ennaltaehkäistä niin fyysisistä kuin mielenterveydellisistä syistä aiheutunutta työkyvyttömyyttä ja sen kustannuksia. Työkyky alkaa heikentyä jo ennen työelämää. On tiedossa, että tasapainottelu työn ja opiskelun välillä opintojen aikana kuormittaa opiskelijan henkistä jaksamista. . Korkeakouluopiskelijat istuvat lähes 11 tuntia päivässä ja usein sisätiloissa, jolloin arkiliikunta ja ulkoilun tuomat positiiviset vaikutukset kuormituksen tasapainotuksessa jäävät niukille.

Sinä opiskelija, aktiivi, kuntavaaliehdokas, valtuutettu

– ota haaste vastaan!

Kuvassa yksi henkilö osoittaa lukijaa sormella.

Kanna kortesi kekoon ja katkaise työkyvyttömyyden kasvun kierre.

Meitä tulevaisuuden tekijöitä tarvitaan sinunkin eläkkeiden, isäsi palveluasumisen ja lastesi koulutuksen maksajiksi. Huolehdithan sinäkin meistä!

Lue lisää Opiskelijoiden Liikuntaliiton tarjoamista ratkaisuista arkiliikunnan ja hyvinvoinnin tukemiseen täältä.

Sanna-Maria Ahl

Kirjoittaja on Opiskelijoiden Liikuntaliiton vuoden 2020 varapuheenjohtaja, joka on ollut mukana laatimassa liiton kuntavaalitavoitteita vuoden 2021 kuntavaaleihin. Tekstin taustalla vaikuttavat sairaanhoitajaopiskelijan näkemys terveyden edistämisen merkityksestä sekä halu haastaa vaikuttajat tekemään päätöksiä liikkuvamman korkeakoulun puolesta.

Sinua voisi kiinnostaa myös

 • Liisa Reinola: Korkeakouluopiskelijat ‒ helposti unohdettu käyttäjäryhmä

  Julkaistu:

  Usein puhutaan lasten ja nuorten liikunnasta ja heidän tasa-arvoisista harrastusmahdollisuuksistaan. Kuinka tietyt lajit ovat kalliita harrastaa, mutta kuinka liikunta on tärkeää kehityksen, sosiaalisten suhteiden ja jopa terveyden kannalta. Kun heidän asiansa on saatu jotenkin kuntoon, hypätään useampi kymmenen vuotta eteenpäin ja keskustellaan vanhusten liikuntamahdollisuuksista. Liikunta näytteleekin todella suurta osaa heidän terveytensä ja toimintakykynsä tukemisessa. Heille täytyy siis tarjota mahdollisuus turvalliseen kuntosaliharjoitteluun, lähellä olevat lenkkipolut ja kaupungin liikuntapalveluiden ohjatut eläkeläisryhmät.

  Lue lisää artikkelista: Liisa Reinola: Korkeakouluopiskelijat ‒ helposti unohdettu käyttäjäryhmä

 • Opiskelijoiden pahoinvoinnin loputtava nyt – Opiskelijoiden Liikuntaliitto vaatii toimia korkeakoululiikunnan puolesta

  Julkaistu:

  Korkeakouluopiskelijoiden lisääntynyt pahoinvointi on yleisesti tiedossa, mutta teot sen katkaisemiseksi ovat jääneet laimeiksi. Seuraavissa eduskuntavaaleissa on korkea aika nostaa korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointi ja liikkuminen keskiöön, vaatii Opiskelijoiden Liikuntaliitto (OLL) Vuokatissa 2.–3. marraskuuta pitämässään liittokokouksessa.

  Lue lisää artikkelista: Opiskelijoiden pahoinvoinnin loputtava nyt – Opiskelijoiden Liikuntaliitto vaatii toimia korkeakoululiikunnan puolesta

 • Joko puhutaan liikkumisesta? Opiskelijoiden Liikuntaliitto vaatii vaalitavoitteissaan konkreettisia toimia liikunnan edistämiseksi

  Julkaistu:

  Mikä toimiala on 1) miljardien arvoinen, 2) kaikkien poliitikkojen suosiossa ja 3) lähes näkymätön vaalikeskusteluissa? Kyse on liikkumisen ja liikunnan edistämisestä. Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) kunnianhimoisena tavoitteena onkin tuoda korkeakoululiikunta kevään eduskuntavaalikeskusteluihin.

  Lue lisää artikkelista: Joko puhutaan liikkumisesta? Opiskelijoiden Liikuntaliitto vaatii vaalitavoitteissaan konkreettisia toimia liikunnan edistämiseksi