Sanna-Maria Ahl: Kommunalvalet – frågor som gäller just dig

Kommunalvalet, det mindre kända syskonet till riksdagsvalet. Du har väl redan hört? Har du röstat? Eller har du låtit bli att rösta eftersom du redan röstade i det ”riktiga” valet?

Kommunalvalet och din röst kan vara mycket viktigare än vad du har föreställt dig. Kommunalvalet påverkar just din hemort, och de som blivit valda i kommunalvalet gör beslut om frågor som mest påverkar dig.

Just de frågor som syns även i din vardag.

Blev avgifterna för simhallar högre under förra säsongen? Eller står det lilla gymmet i kommunen tomt, eftersom endast grupper får boka det och privatpersoner inte har möjlighet att köpa rätt att använda det? Drog din kommun i sin strategi en politisk linje om motionens viktighet? Rustade kommunen upp cykelnätverk och gångvägar?

Viktigare beslut än du anar

Kommunernas beslut kan vara små på rikspolitiksnivån, men du märker säkert deras betydelse i din vardag. Besluten kan ibland vara omärkbara eller endast gynna vissa grupper. Besluten har dock gjorts med Din röst i kommunalvalet! Den gamla visheten om hur den som inte röstar inte har rätt att klaga heller är irriterande, men stämmer särskilt vad gäller kommunalvalet.

Kommunalvalet är särskilt viktigt vad gäller motion och idrott. De övergripande linjerna som nämndes tidigare kommer från riksnivån och ger kommunen instruktioner om åtgärderna. Regeringens direktiv får konkret betydelse först när de sätts i verket och tillämpas enligt olika kommuners behov.

Vi råder framtida kommunala beslutsfattare att inte skära ner på förebyggande tjänster, såsom motion och idrott!

Koronapandemin kommer att påverka kommunernas ekonomi ännu i flera år, och all verksamhet kommer att ha ont om pengar. Pandemin har dock lyft fram hur viktiga förebyggande åtgärder är, vad gäller både hygien och hälsa. Tidigare forskning har visat att förebyggande åtgärder är viktigare och mer kostnadseffektiva än att behandla eventuella problem. Det ska även kommunerna komma ihåg när de gör planer för kommande år.

Studerandenas mål för kommunalvalet 2021

Under våren har vi utarbetat OLL:s mål inför kommunalvalet utgående från våra medlemmars önskemål.

Våra mål ger kommuner lösningar för att förebygga arbetsoförmåga som orsakats av såväl fysiska som psykiska skäl, samt kostnader i anknytning till den. Arbetsförmågan börjar försvagas redan före arbetslivet. Vi vet att studerandenas psykiska ork belastas av att balansera jobb och studier. Högskolestuderande sitter nästan 11 timmar per dag och ofta inomhus, så de positiva verkningarna som vardagsmotionen och friluftslivet har på att balansera belastningen förblir otillräckliga.

Du som är studerande, studentaktiv, kommunalvalskandidat eller fullmäktige – anta utmaningen!

Dra ditt strå till stacken och bryt den onda cirkeln med arbetsoförmåga.

Oss framtidens medborgare behövs även för att betala din pension, din fars serviceboende och dina barns utbildning. Du tar väl också hand om oss!

OLL:s lösningar: Fysisk aktivitet och förebyggande hälsoarbete ska bli kommunernas strategiska prioriteringar

Sanna-Maria Ahl
OLL:s vice ordförande 2020

Du kanske också är intresserad av

 • Liisa Reinola: Högskolestuderande – en lätt bortglömd användargrupp

  Publicerat:

  Det talas mycket om barn och ungdomars motion och jämlika möjligheter till hobbyer. Hur vissa sporter är dyra att utöva, men att motion är viktigt för utvecklingen, sociala relationer och till och med hälsan. När vi har fixat deras saker så gott det går, hoppar vi ett antal årtionden framåt och tar itu med de äldres motionsmöjligheter. Det är sant att motion är en viktig faktor i att stödja de äldres hälsa och funktionsförmåga. Vi måste se till att de har en möjlighet att träna på gym tryggt, att det finns motionsspår i deras närhet och att stadens idrottstjänster ordnar guidade pensionärsgrupper.

  Läs mer om artikeln: Liisa Reinola: Högskolestuderande – en lätt bortglömd användargrupp

 • OLL:s ordförande: Programmet Suomi liikkeelle uppfylls inte för de studerandes del

  Publicerat:

  Emilia Junnila, ordförande för Studerandenas Idrottsförbund (OLL), ser möjligheter att öka studerandenas rörelse inom programmet Suomi liikkeelle som ingår i regeringsprogrammet. Samtidigt är hon orolig för de nedskärningar som riktar sig till de studerande, vilka skulle kunna urvattna även goda skrivningar om motion.

  Läs mer om artikeln: OLL:s ordförande: Programmet Suomi liikkeelle uppfylls inte för de studerandes del

 • Högskolan i rörelse-verksamheten stöder långvarigt och omfattande välbefinnande

  Publicerat:

  Hur syns Högskolan i rörelse-verksamheten i studerandes vardag och varför bodre verksamhetens finansiering tryggas även i framtiden? I Studerandenas Idrottsförbunds valbloggseries andra del skriver sakkunnig inom högskoleidrott Anni Liina Ikonen om Högskolan i rörelse-verksamhetens betydelse.

  Läs mer om artikeln: Högskolan i rörelse-verksamheten stöder långvarigt och omfattande välbefinnande