Mikä Liikkuva korkeakoulu - VISIO2025 -tuloskortti on?

Liikkuva korkeakoulu -tuloskortti on korkeakoululiikunnan arviointiin ja kehittämiseen suunnattu työkalu korkeakoulujen liikuntoimien, opiskelija- ja ylioppilaskuntien sekä korkeakoululiikunnan edistämisen sidosryhmien käyttöön. Liikkuva korkeakoulu -tuloskortin perustan muodostaa Korkeakoululiikunnan valtakunnalliset suositukset (2018 & 2011).

Kirjaudu Liikkuva korkeakoulu -tuloskorttiin tästä!

Koko Suomen korkeakoululiikunta -sivu on valtakunnallinen koonti tuloskortin tiedoista.

Liikkuva korkeakoulu -tuloskortin tavoitteita ovat:

  1. Auttaa palveluntuottajien (korkeakoulujen liikuntatoimet / korkeakoulut) ja palvelunkäyttäjien (opiskelija- ja ylioppilaskunnat / opiskelijat) välistä vuoropuhelua oman korkeakoulun liikuntaolosuhteiden vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnistamisessa.
  2. Antaa kollegiaalista tukea tunnistettujen kehittämiskohteiden parantamiseen (esim. eri toimijat jakavat muiden käyttöön vinkkejä omista hyvistä jutuistaan)
  3. Luoda ajantasaista valtakunnallista kuvaa Suomen korkeakoululiikunnasta, sen vahvuuksista ja kehittämiskohteista.

Liikkuva korkeakoulu -tuloskortti on rakennettu Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry:n (OLL) toimesta yhteistyössä mm. Liikkuva opiskelu -ohjelman, Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES:in sekä Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus sr:n kanssa. Tuloskortin teknisestä toteutuksesta vastaa Avoine Oy.

Liikkuva korkeakoulu -tuloskortin perustan muodostaa Korkeakoululiikunnan valtakunnalliset suositukset (2018 & 2011). Liikkuva korkeakoulu -tuloskortti on toteutettu OKM:n Liikunnallisen elämäntavan valtakunnallisella kehittämisavustuksella ja sitä kehitetään saadun palautteen perusteella jatkuvasti.