Mikä Liikkuva korkeakoulu - VISIO2025 -tuloskortti on?

Liikkuva korkeakoulu -VISIO2025 -tuloskortti (lyhyemmin LKK-tuloskortti) on korkeakoululiikunnan kehittämiseen suunnattu kokonaisuus ja työkalu korkeakoulujen liikuntoimien, opiskelija- ja ylioppilaskuntien sekä korkeakoululiikunnan edistämisen sidosryhmien käyttöön.

Kirjaudu Liikkuva korkeakoulu -tuloskorttiin tästä!

LKK-tuloskortin tavoitteita ovat:

  1. Auttaa palveluntuottajien (korkeakoulujen liikuntatoimet / korkeakoulut) ja palvelunkäyttäjien (opiskelija- ja ylioppilaskunnat / opiskelijat) välistä vuoropuhelua oman korkeakoulun liikuntaolosuhteiden vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnistamisessa.
  2. Antaa kollegiaalista tukea tunnistettujen kehittämiskohteiden parantamiseen (esim. eri toimijat jakavat muiden käyttöön vinkkejä omista hyvistä jutuistaan)
  3. Luoda ajantasaista valtakunnallista kuvaa Suomen korkeakoululiikunnasta, sen vahvuuksista ja kehittämiskohteista.

LKK-tuloskortti on rakennettu Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry:n (OLL) toimesta yhteistyössä mm. Liikkuva opiskelu -ohjelman, Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES:in sekä Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus sr:n kanssa. Tuloskortin teknisestä toteutuksesta vastaa Avoine Oy.

LKK-tuloskorttia on rakennettu OKM:n Liikunnallisen elämäntavan valtakunnallisella kehittämisavustuksella ja sitä jatkokehitetään saadun palautteen perusteella jatkuvasti.