Häirintään puuttuminen Opiskelijoiden Liikuntaliitossa

Häirintään ja häirinnän uhrin kokemukseen suhtaudutaan OLL:n toiminnassa vakavasti. Toimintamallimme perustuu yhdenvertaisuussuunnitelmaan, turvallisemman tilan sääntöihin ja eettiseen säännöstöön. Häirintätapauksissa apua saa häirintäyhdyshenkilöiltä sekä tarvittaessa liiton eettiseltä lautakunnalta.

Liiton kaikessa toiminnassa on käytössä turvallisemman tilan säännöt. Osallistujat sitoutuvat ilmoittautumisen yhteydessä noudattamaan sääntöjä, joiden pyrkimyksenä on ennaltaehkäistä epäasiallista käytöstä ja häirintää. Jos häirintää kuitenkin tapahtuu, siihen puututaan seuraavan toimintamallin mukaisesti.

OLL:n toimintamalli häirintätapauksissa

  1. Ilmoitus epäasiallisesta käytöksestä tulee häirintäyhdyshenkilön, tilaisuuden järjestäjän, sähköisen kanavan ylläpitäjän tai muun OLL:n toimihenkilön tietoon.
  2. Häirintäyhdyshenkilöt käyvät ilmoituksen läpi. Jos häirintää kokenut niin pyytää tai asian käsittely sitä vaatii, he osallistavat siihen OLL:n muita toimihenkilöitä kuten tapahtuman järjestämisestä vastaavan henkilön, yhdenvertaisuudesta vastaavan toimijan, puheenjohtajan tai pääsihteerin. Opiskelijoiden SM-kilpailuissa asian käsittelee kilpailun jury. Kunkin tapauksen kohdalla on arvioitava henkilöiden esteellisyys tapauksen käsittelyssä ja mahdollisista kurinpitotoimista päättämisessä.
  3. Jos tapausta ei saada ratkottua tai joku asianomainen niin vaatii, se siirtyy eettisen lautakunnan käsittelyyn OLL:n eettisen säännöstön mukaisesti.
  4. Jos tapaus täyttää myös rikoksen tunnusmerkit, kokijan luvalla tai tilanteen niin vaatiessa tapauksesta tehdään rikosilmoitus. OLL:n oma käsittely on tauolla rikosoikeudellisen käsittelyn ajan.
  5. Tapauksen käsittely voi päättyä eri toimenpiteisiin. OLL tapahtumanjärjestäjänä tai OSM-kilpailujen järjestäjä voivat antaa seuraavia rangaistuksia: suullinen huomautus, kirjallinen varoitus, poisto tapahtumasta, sakko tai vahingonkorvaus tai tapahtuma-/kilpailukohtainen, määräaikainen tai väliaikainen osallistumiskielto.
  6. Lisäksi eettinen lautakunta voi antaa rangaistuksen perustuen eettiseen säännöstöön.

Näin ilmoitat häirinnästä:

  1. Ilmoita häirinnästä joko anonyymin ilmoituslomakkeen kautta tai ottamalla suoraan yhteyttä liiton häirintäyhdyshenkilöihin tai tapahtuman järjestäjään.
  2. Jos tapauksen ratkaisu ei onnistu häirintäyhdyshenkilöiden avulla, ota yhteys liiton eettiseen lautakuntaan. Myös häirintäyhdyshenkilöt voivat luvallasi ottaa yhteyttä eettiseen lautakuntaan.
  3. Tarvittaessa eettisen lautakunnan päätöksestä voi valittaa urheilun oikeusturvalautakuntaan (linkki vie pois OLL:n sivuilta) sen säännöissä mainituin edellytyksin.