Historia

Tiesitkö, että liiton alkuperäisenä tarkoituksena oli järjestää helsinkiläisten korkeakoulujen akateemisia mestaruuskilpailuja? Liiton historia ulottuu aina 1920-luvulle asti. Perustajajäseninä olivat Helsingin yliopiston urheiluseura (HYUS), Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta (KY), Polyteknikkojen urheiluseura (PUS), Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) sekä Ylioppilasvoimistelijat.

Liitto perustettiin vuonna 1924 nimellä Suomen Akateeminen Urheiluliitto (SAUL).

Liiton nimi vaihtui Opiskelijoiden Liikuntaliitoksi vuonna 1971. Nimenvaihdoksen yhteydessä ylioppilaskuntia ja opistojen oppilaskuntia alkoi liittyä OLL:n jäseniksi. 1990-luvulla jäsenpohja muuttui, kun opistojen oppilaskuntien tilalle jäseniksi liittyi ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntia.

Vuonna 2008 Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ja Suomen opiskelijakuntien liitto (SAMOK) liittyivät OLL:n jäseniksi. SYL erosi OLL:sta vuonna 2013 ja SAMOK vuonna 2018. Valtakunnallisten kattojärjestöjen eron jälkeen suurin osa ylioppilaskunnista ja opiskelijakunnista on liittynyt takaisin OLL:n jäseniksi.

1970-luvulla liitto laajensi toimintaansa kilpailutoiminnasta liikuntapoliittiseen vaikuttamiseen.

Liitto antoi lausuntoja ja ohjelmia muun muassa työliikunnasta, liikennepolitiikasta ja kilpaurheilusta. Vuosikymmenen lopussa liiton toiminnan kärjeksi tuli “korkeakoulujen fyysinen suunnittelu” eli fyysistä aktiivisuutta lisäävät kampukset. Tällä tiellä olemme vahvasti edelleen.

1980-luvulla toiminta keskittyi etenkin korkeakoulujen liikuntapalveluiden kehittämiseen.

Myös jäsenjärjestöjen toiminta ja sen tukeminen olivat vahvasti OLL:n toiminnan keskiössä.

1990-luvulla liitolla oli näkyvä rooli etenkin paikallisten toimijoiden kouluttamisessa.

Liitto järjesti koulutuksia esimerkiksi jäsenyhteisöjen alaisten ainejärjestöjen liikuntavastaaville. Liiton toiminnan pääpaino oli edelleen edunvalvonnassa, mutta palveluiden kehittäminen sai entistä vahvemman aseman.

2000-luvulle tultaessa OLL alkoi keskittyä edunvalvonnan rinnalla tutkimukseen ja kokonaisvaltaiseen fyysisen aktiivisuuden edistämiseen.

Tutkimuksen ja toiminnan tuloksena syntyivät Korkeakoululiikunnan suositukset.

Iso muutos liittomme toiminnassa tapahtui vuonna 2015, kun opiskelijahuippu-urheilu siirtyi OLL:sta Suomen Olympiakomitean vastuulle. Opiskelijoiden SM-kisat ovat kuitenkin säilyneet osana OLL:n toimintaa aina 2020-luvulle asti. Liiton lähes sata vuotta vanhat juuret akateemisten mestaruuskilpailujen järjestäjänä näkyvät siis edelleen vahvasti liiton arjessa.