Svenskspråkigt seminarium inom projektet Studier i rörelse 27.11.2020

Projektet Studier i rörelse är fortsättningen på Skolan i rörelse och riktar sig till andra stadiets skolor, dvs gymnasier, yrkesläroanstalter, högskolor och universitet.

Bild: tvo människor byggar studions rektisita och ljussättning.
Bild: Prakticums studerande hade planerat och byggt studions rektisita, bild och ljussättning.

Målsättningen är precis som i Skolan i rörelse att öka den fysiska aktiviteten under skoldagen. Sådant som möjliggör och uppmuntrar till aktivitet är till exempel studiemiljön, aktivitetsbaserade studiemetoder, aktivitetspauser i undervisningen, tillåtelse att använda idrottsutrymmen utanför undervisningen, och att ta sig till och från studieplatsen med muskelkraft.

För att diskutera om och sprida mera information och kunskap om Studier i rörelse, arrangerade Finlands Svenska Idrott ett webbinarium inom projektet den 27.11.2020. Webbinariet sändes från Prakticums utrymmen i Arabiastranden i Helsingfors via Zoom.

Studerande från Prakticum deltog i webbinariet genom att planera och förverkliga rekvisitan, och flerkameraproduktionen.

Mera rörelse behövs akut

Studerande sitter för mycket stilla och den fysiska aktiviteten som borde vara minimi 60 minuter/dag är det enbart ca 25 % av studerande som uppnår.

Ju mera vi pratar om stillasittandets negativa följder desto bättre sprids budskapet. Vi behöver välmående studerande som både socialt, mentalt och fysiskt orkar med sin vardag och så småningom också i arbetslivet.

På webbinariet fick vi ta del av olika verktyg som kan användas i undervisningen för studerande. Det finns många aktivitetsplattformer, däribland Smart Moves Action Tracks och Spintgames. Funktionella inlärningsmetoder, olika hjälpmedel i klasserna att utnyttja (bollar, ståbord, korridorer, trappor etc), undervisning utomhus om möjligt.

Bild: two människor jobbar med webinariums bild och ljussättning.
Bild: Finlands Svenska idrott stod för arrangemangen och för tekniken.

På webbinariet fick vi även höra Sanna-Maria Ahl från Studerandes idrottsförbund OLL berätta hur de stöder högskolorna som deltar i projektet. Sanna-Maria berättade också om modellen ABC för funktionellt lärande (pausa stillasittande, uppmuntra och motivera samt fungera som exempel.

Saara Koskinen från UKK institutet berättade om Smart Moves projektet och de nya aktivitetsrekommendationer. Saara berättade också om praktiska verktyg som lärare kan använda i undervisningen för att få in mer rörelse under skoldagen, bl.a. genom appen SprintGames och ActionTrack.

Mia Stellberg, idrottspsykolog och egenföretagare berättade hur man med hjälp av mental träning kan maximera prestationsförmågan. Mia talade även om vikten av vila och återhämtning för att kunna vara aktiv.

Martin Lossman från Sverige höll en aktiv föreläsning med många praktiska och konkreta exempel från skolor som jobbat bl.a. på att förbättra inlärningsmiljöerna för att uppmuntra till mera rörelse.

Allt föreläsningsmaterial finns tillgängligt i FSI Google Drive mappen.

Aktivitets pauser såsom brain breaks och pausrörelser

Hjärnan behöver syre och rörelse för en bra koncentration och minnesfunktion. Forskning visar att fysisk aktivitet också stöder den sociala kontakten. Samarbete i par eller grupp ger både glädje och gemenskap. För att öka studerandes deltagande och aktivitet behöver studerande själva få vara med i planering och genomförandet av skolans verksamhet.

Diskussionen under webbinariet gick långt ut på de ovanstående texterna. Vad fungerar, vad väcker intresse, vad engagerar. Vad har varit floppar och vad kunde man vara bättre på.

Ett stort tack till alla föreläsare och till duon Pia Öhman och Kristian Åbacka som sammanfattade föreläsningarna mellan inläggen.

Bild: Christel Lundström.
Bild: Christel Lundström, ombudsman för skolidrotten koordinerar den svenska verksamheten inom Studier i rörelse-projektet.

För mera information

Christel Lundström, ombudsman för skolidrotten
Finlands Svenska Idrott

christel.lundstrom@idrott.fi
+35840 578 0560

Du kanske också är intresserad av

 • COVID-19-pandemins effekter på högskoleidrotten

  Publicerat:

  I slutet av våren lät Statens idrottsråd (VLN) göra en utredning om läget inom idrottssektorn. Utredningen glömde helt högskolornas idrottstjänster. Studerandenas Idrottsförbund utarbetade på basis av VLN:s enkäter sin egen enkät speciellt för högskolornas idrottsväsen.

  Läs mer om artikeln: COVID-19-pandemins effekter på högskoleidrotten

 • Opiskelijoiden Liikuntaliitto yhtyy vaatimukseen Olympiakomitean ylimääräisestä yhdistyksen kokouksesta

  Publicerat:

  Opiskelijoiden Liikuntaliitto (OLL) kannattaa Sulkapalloliiton vaatimusta Olympiakomitean ylimääräisen yhdistyksen kokouksen koollekutsumisesta. Liikuntayhteisön kannattaa luoda tilaa keskustelulle ja päätöksille, jotka edistävät yhdenvertaisuuden toteutumista Olympiakomitean toiminnassa.

  Läs mer om artikeln: Opiskelijoiden Liikuntaliitto yhtyy vaatimukseen Olympiakomitean ylimääräisestä yhdistyksen kokouksesta

 • Tuire Ranta-Meyer: Den lekande människan vågar motionera i högskola

  Publicerat:

  I den här bloggtexten frågar jag om yrkeshögskolor får ha fantasiledare och ”tokighetsmästare” som i Littles byrå? Kan en kreativ idé som känns lite knäpp idag vara en driftkraft för utvecklingen i morgon? Kan vi hitta sådana perspektiv på högskoleidrott som inte kräver att studerande är fulla av sportig styrka för att kunna delta i idrott, att motionera självständigt och att njuta av fysisk aktivitet ett steg − eller till exempel en roterande handled i taget?

  Läs mer om artikeln: Tuire Ranta-Meyer: Den lekande människan vågar motionera i högskola