Huvudstadsregionens högre utbildningssamhälle går samman: kampanjen EveryMoveCounts lanseras

På många sätt har universitetsstudenternas välbefinnande satts på prov under den pågående pandemin. Kampanjen EveryMoveCounts syftar till att öka medvetenheten bland studenterna om den positiva inverkan som vardaglig aktivitet har på deras välbefinnande och funktionsförmåga. Syftet med kampanjen är att nå ut till dem som är mindre aktiva och dem som inte har något ursprungligt intresse för idrott eller fysisk aktivitet.

Kampanjens budskap är att en fysisk livsstil inte nödvändigtvis behöver innefatta målinriktad svettning, utan att de val som görs i vardagen kan göra stor skillnad för välbefinnandet och inlärningsförmågan. Alla rörelser räknas.

Förutom Studerandenas idrottsförbund (OLL) omfattar kampanjen:

Aalto-universitetet
Aalto-universitetets Stundentkår AUS
Haaga-Helia yrkeshögskola
Hanken Svenska handelshögskolan
Helsingfors universitet
Konstuniversitetet
Metropolia yrkeshögskola
Metropolia yrkeshögskolans HyMy-By
Studentkåren vid Haaga-Helia Helga
Studentkåren vid Helsingfors universitet HUS
Studentkåren vid Laurea-yrkeshögskola Laureamko
Studentkåren vid Metropolia yrkeshögskola METKA
Svenska Handelshögskolans Studentkår SHS
UniSport
Studenternas hålsovårdsstiftelse SHVS
ZONE – Yrkeshögskolans sporttjänster

Kampanjwebblats

Du kanske också är intresserad av