Rektorerna antog utmaningen – OLL:s ordförande till Yle: “Motionsvanorna formas redan under studietiden”

Publicerat: Kategori: Blogg Taggar:

OLL utmanade universitetens och yrkeshögskolornas rektorer att fundera på hur man kan öka den fysiska aktiviteten och stöda en fysiskt aktiv livsstil i högskolorna. Rektorer runt om i Finland antog utmaningen som genomfördes som en del av Europeiska idrottsveckan.

I rektorernas svar framhölls inte bara förståelsen för betydelsen av en fysiskt aktiv livsstil, utan även en genuin vilja att främja motion inom den egna högskolegemenskapen. Många lyfte bland annat fram motionsfaciliteterna vid den egna högskolan, strukturer som stöder pausgymnastik samt idrottsevenemang som ordnas på campus i samarbete med andra aktörer.

Till exempel tackade Jaakko Hallila, rektor för Seinäjoki yrkeshögskola, studerandekåren SAMO för att ha arrangerat grenförsök, medan Turo Kilpeläinen från Yrkeshögskolan LAB uppmuntrade studerande att delta i LiiKu Appro. Mervi Vidgren berättade dessutom att yrkeshögskolan Savonia tillhandahåller stadscyklar till både studerande och personal.

Minna Martikainen berättade för sin del att Vasa universitets motionsavgift inte bara inkluderar campusets motionspass utan också olika motionstjänster runt om i staden till ett rabatterat pris. Ilkka Niemelä från Aalto-universitetet berättade att de deltar i UniSports projekt Universitetet i rörelse och genom det erbjuder de utbildning för personal om till exempel betydelsen av att ta pauser i undervisningen.

Motion måste beaktas i utvecklingen av både campus och pedagogik

Rektorn för Vasa yrkeshögskola, Kati Komulainen, tog sig an utmaningen i sitt blogginlägg.

"Studerandenas Idrottsförbunds utmaning till oss rektorer är svidande sann. -- Kanske måste vi förstå att inkludera olika former av fysisk aktivitet som en del av vår verksamhet när vi utvecklar vårt campus och vår pedagogik", reflekterade Komulainen i sitt inlägg.

Också studerandekåren Vamok vid Vasa yrkeshögskola får förbehållslöst beröm av Komulainen för deras arbete med att främja studerandes fysiska aktivitet.

OLL:s ordförande Emilia Junnila tackar rektorerna för att de antog utmaningen. Hon gläds åt att svaren visar både satsningar på motionsfaciliteter och strävan efter att skapa en verksamhetskultur som stöder fysisk aktivitet.

"OLL har samarbetat framgångsrikt med många högskolor när det gäller att utveckla motionsfaciliteter, främja pauser från stillasittande och öka den fysiska aktiviteten i studiemiljön. Vi hoppas dock att samarbetet ökar, eftersom det finns mycket arbete kvar att göra för att öka den fysiska aktiviteten och upprätthålla studieförmågan", säger Junnila.

Junnila till Yle: “Studieförmåga är morgondagens arbetsförmåga”

Utmaningen väckte också uppmärksamhet i media och Yles podcast All Points North tog upp ämnet. Podcasten som produceras av Yles engelskspråkiga nyhetstjänst riktar sig till personer som bor i Finland och som inte har finska, svenska, ryska eller samiska som modersmål, och ungefär hälften av dess lyssnare är under 45 år. Ronan Browne från APN intervjuade inte bara ordförande Junnila om själva kampanjen, utan också mer allmänt om att stöda en fysiskt aktiv livsstil under studietiden:

"Dagens studieförmåga är morgondagens arbetsförmåga: Om människor har resurser att ta hand om sitt välbefinnande under sina studieår är det också lättare för dem att fortsätta de motionsvanor som de har etablerat under dessa år när de går in i arbetslivet. Följderna kommer att synas i framtiden, så vi måste agera nu."

Kampanjens publikationer samlade över 6 000 visningar på meddelandetjänsten X (tidigare Twitter) och podcastavsnittet har nästan 800 lyssningar på Arenan. Resultaten av kampanjen och OLL:s påverkansarbete kommer främst att mätas genom hur högskolorna på lång sikt utvecklar en verksamhetskultur som främjar fysisk aktivitet.

Du kanske också är intresserad av