Aktuellt inom Högskolan i rörelse: Samarbete underlättar välbefinnande

Läs de senaste nyheterna inom Högskolan i rörelse -verksamheten nedan!

Pedaforum gav Högskolan i rörelse-praxisen mer synlighet

Högskolepedagogikens dagar (Pedaforum) ordnades av yrkeshögskolan Haaga-Helia vid Helsingfors mässcentrum den 24–25 augusti 2022. Studerandenas Idrottsförbund (OLL) besökte evenemanget för att presentera Högskolan i rörelses synpunkter som en del av Förbundet för undervisningssektorn vid universiteten YLL:s symposium ”Hyvinvoiva ja osallistava! Kohti sosiaalisesti kestävää yliopisto-opetusta”.

Vid symposiet lyfte OLL fram bra och konkret praxis för att öka den fysiska aktiviteten i högskolemiljön, till exempel Korten för välbefinnande som används inom projektet Aktiivinen ja hyvinvoiva korkeakoulu vid högskolorna i Jyväskylä samt Aktiveringssignalen som kommit till Finland via yrkeshögskolan Centria.

Högskolan i rörelse-nätverkets höstsäsong startade den 15 september

Under höstsäsongens första träff koncentrerade vi oss den här gången på att dela med oss av våra nyheter samt att diskutera vad vi fått ut av Mieli liikkeelle-webbinariet som ordnades i slutet av augusti.

Projektchef Saara Koskinen samt Yrkeshögskolan i Sydvästra Finlands idrottstjänsters XAMK Sports idrottsplanerare Essi Kähkönen berättade för nätverket om projekthelheten Mieli liikkeelle.Bekanta dig närmare med Mieli liikkeelle-projektet här!

Studier i rörelse-programmets nya ledande expert Pekka Tiitinen presenterade sig också under nätverksträffen. Pekka utmanade nätverkets medlemmar att fundera på hur man kunde utnyttja verktygen för att främja fysisk aktivitet och välbefinnande ännu bättre. Han betonade särskilt vikten av att fundera över hur Studier i rörelse genom sin verksamhet kunde komplettera dessa verktyg till exempel i situationer där man strävar efter att påverka högskolornas ledning. Han önskade också att aktörerna skulle kontakta Studier i rörelse-experterna direkt och tillåta dem att ”sitta runt samma bord med högskolans ledning” nästa gång man behöver stöd för att främja välbefinnandet.

Högskolan i rörelse-nätverket kommer ännu att träffas 1–2 gånger under denna höst.

Här kan man föreslå ett ämne som tema för nästa möte!

Ibruktagandet av Högskolan i rörelse-resultatkortet fortsätter under hösten

Ibruktagandet av Högskolan i rörelse Vision 2025-resultatkortet fortsätter nu under hösten. Runt tjugo högskolor har redan tagit i bruk resultatkortet.

Högskolan i rörelse-resultatkortet baserar sig på de riksomfattande Rekommendationerna för högskoleidrotten (2018/2011).

Resultatkortets mål är att:

1. Främja en dialog mellan serviceproducenterna (högskolornas idrottsväsenden / högskolorna) och serviceanvändarna (studerande- och studentkårer / studerande) för att identifiera styrkorna och utvecklingsobjekten i den egna högskolans idrottsförhållanden.

2. Ge kollegialt stöd för att förbättra identifierade utvecklingsobjekt (t.ex. olika aktörer delar tips om sina bra grejer för andras bruk).

3. Skapa en aktuell och riksomfattande bild av den finländska högskoleidrotten, dess styrkor och utvecklingsobjekt.

I ärenden som relaterar till Högskolan i rörelse-resultatkortet kan man kontakta Jussi Ansala (jussi.ansala@oll.fi) eller Jorma Alastalo (jorma.alastalo@oll.fi) på Studerandenas Idrottsförbunds kansli.

Vill du vara den första som får höra om de senaste nyheterna, händelserna, materialet och idéerna om Högskolan i rörelse? Gå med i e-postlistan! Vi skickar inte skräppost utan informerar dig bara om nyttiga saker.

Jorma Alastalo

Projektkoordinator för motionstutorskap

Författarprofil: Jorma Alastalo

Du kanske också är intresserad av

 • Vi lyfter med studerandena i motionsfrämjandet

  Publicerat:

  Studerandenas problem döljs bakom narrativet om att klara sig, och det beror på att de är unga, skriver OLL:s generalsekreterare Niko Peltokangas. I riksdagsvalet för förbundet en kampanj för att studerandena ska identifieras som sin egen grupp i lagstiftningen om motionsfrämjande.

  Läs mer om artikeln: Vi lyfter med studerandena i motionsfrämjandet

 • Tuire Ranta-Meyer: Den lekande människan vågar motionera i högskola

  Publicerat:

  I den här bloggtexten frågar jag om yrkeshögskolor får ha fantasiledare och ”tokighetsmästare” som i Littles byrå? Kan en kreativ idé som känns lite knäpp idag vara en driftkraft för utvecklingen i morgon? Kan vi hitta sådana perspektiv på högskoleidrott som inte kräver att studerande är fulla av sportig styrka för att kunna delta i idrott, att motionera självständigt och att njuta av fysisk aktivitet ett steg − eller till exempel en roterande handled i taget?

  Läs mer om artikeln: Tuire Ranta-Meyer: Den lekande människan vågar motionera i högskola

 • Brist på välbefinnande som beror på coronan åtgärdas genom motion

  Publicerat:

  Distansstudier påtvingade av coronarestriktionerna utsätter studerande lätt för koncentrationssvårigheter, smärtor i kroppen och ensamhet. Redan före coronan satt högskolestuderande närmare 11 timmar dagligen. I ljuset av dessa fakta är högskoleidrotten en nödvändig stöttepelare för studerandenas och personalens välbefinnande nu i slutskedet av coronan och när studierna återgår till campus.

  Läs mer om artikeln: Brist på välbefinnande som beror på coronan åtgärdas genom motion