Ida Bolander: Utbildningen för kvinnliga ledare gav verktyg för att möta människor

Publicerat: Kategori: Blogg Taggar:

Det finns plats för förbättring av antalet kvinnor som har ledande poster i organisationerna inom motion och idrott, skriver Ida Bolander, generalsekreterare för Studerandes idrottsförbund. Hon deltog i Olympiska Kommitténs utbildning för kvinnliga ledare.

På bilden deltagarna i den sista närundervisningsperioden.

Jag skickade ansökan till ledarskapsutbildningen för kvinnor på min dåvarande chefs förslag hösten 2020. Jag tänkte att de skulle vara bra att utveckla mina ledarfärdigheter eftersom jag redan arbetat i ett par år i chefsuppgifter utan egentlig ledarutbildning. Ledarutbildningen för kvinnor, Johtaa kuin nainen (”Leder som en kvinna”), är avsedd för kvinnor som har eller som siktar på ledaruppgifter i de riksomfattande organisationerna för motion och idrott.

Året i utbildningen var mångsidigt och mycket mer omfattande än vad jag väntat mig. På närundervisningsperioderna studerade vi till exempel ledning av människor, kommunikation, uppträdande och strategisk ledning. Våren 2021 träffades vi på distans på grund av pandemin, men på hösten kunde vi till all lycka träffas på närundervisning igen. De kändes särskilt varma och inspirerande efter den långa perioden på distans.

Vi förberedde vårens närperiod genom att göra ledarskaps- och personlighetstester. Jag funderade särskilt på hur mycket omgivningen formar oss och påverkar nuet. Mina egna svar betonade distanstiden och effekterna av en liten arbetsgemenskap. För mig var det viktigt att skapa gemenskap, samhörighetskänsla och socialt umgänge för att sköta om att arbetsgemenskapen fungerar. Å andra sidan framhävdes självständiga och till och med autoritära beslut i mitt ledarskap. Skulle jag ha varit annorlunda som ledare om jag gjort testerna före pandemin?

Ledarskapet i Finland handlar fortfarande om att man ingenjörsaktigt leder sakfrågor, och vi behöver mer interaktiva kunskaper.

Man säger ofta att det är lättare att leda sakfrågor än människor. Ledarskapet i Finland handlar fortfarande om att man ingenjörsaktigt leder sakfrågor, och vi behöver mer interaktiva kunskaper (projektet Filosofian Akatemia Työelämä 2020). I ledarutbildningen fick jag reflektera över mig själv och bygga nätverk, som ger mig verktyg att möta människor. Det bästa med utbildningen var de otroliga deltagarna, arrangörerna, utbildarna och min egen mentor – dvs. andra människor.

Även om Finland representerar toppen i andelen kvinnor på ledande poster (Näringslivets delegation 2022), finns det plats för förbättring i antalet kvinnor på ledande poster inom motion och idrott, särskilt i grenförbunden (Jämställdhet inom idrott och motion i Finland 2021, på finska, svensk resumé). Det finns också åtskilligt att förbättra på det internationella planet: Kvinnor utgör mindre än en femtedel av styrelsemedlemmarna i Studerandenas idrottsförbunds internationella takorganisationer FISU och EUSA.

Program av samma typ som ”Johtaa kuin nainen” behövs fortfarande, utan att tala om hänsyn till mångfalden som överskrider det binära tänkandet om könen. Kanske vi får i framtiden fira att jämställdheten mellan könen genomförs för alla kön.

Ida Bolander

Utbildningen ”Johtaa kuin nainen” var ett treårigt utvecklingsprojekt av Olympiska kommittén. Projektet finansierades av Jane och Aatos Erkkos Stiftelse. Läs mer på Olympiska kommitténs webbplats.

Ida Bolander

Generalsekreterare (på studieledighet)

Författarprofil: Ida Bolander

Du kanske också är intresserad av