SELL-tävlingarna ger arrangörerna en möjlighet till internationell profilering

SELL Student Games är ett internationellt studerandeidrottsevenemang för högskolestuderande. SELL-spelen arrangeras näst sista helgen i maj i tur och ordning av SELL-länderna, det vill säga Finland, Estland, Lettland och Litauen. År 2025 är det åter Finlands tur att fungera som arrangör för spelen.

SELL-spelens mål är att arrangera ett internationellt amatöridrottsevenemang för studerande där deltagarna, tränarna, publiken, de inbjudna gästerna, domarna, volontärerna och organisationen som arrangerar spelen trivs och får positiva upplevelser.

Första SELL-spelen arrangerades redan år 1923. På grund av andra världskriget avbröts traditionen i decennier, tills år 1998 återupplivades den gemensamma idrottsfestivalen för studerande i Finland och de baltiska länderna.

Betydande erfarenhet för studeranden

I spelen deltar årligen över 1 600 deltagare från cirka 15 olika länder.

“SELL-spelen är en unik möjlighet för finländska högskole- och idrottsorganisationer att profilera sig internationellt. Antalet deltagare gör spelen till det största årliga studerandeidrottsevenemanget i Europa”, säger Markku Rantahalvari, sakkunnig inom evenemang och utbildning vid Studerandenas Idrottsförbund (OLL).

Utöver att SELL-spelen lyfter profilen för de parter som är involverade i arrangemangen, öppnar evenemanget också nya samarbetsmöjligheter och erbjuder värdefull erfarenhet för de studerande som deltar i arrangemangen samt främjar internationell växelverkan. Med evenemanget vill man också främja studerandenas idrottskultur, och därmed är tävlingarna öppna för alla studeranden intresserade av att delta, oavsett deras idrottsvanor.

SELL-tävlingarna med tillhörande program är ett utmärkt sätt att främja idrottskulturen vid högskolor.

“Att anordna SELL-tävlingarna är också en god gärning för studerandeidrotten. OLL har precis publicerat ett uttalande till förmån för främjandet av högskoleidrotten, och SELL-tävlingarna med tillhörande program är ett utmärkt sätt att främja idrottskulturen vid högskolor” påpekar Rantahalvari.

Tidigare SELL-evenemang i Finland

I Finland har SELL-spelen tidigare anordnats i Tammerfors och Esbo. I Tammerfors åren 2004 och 2016 var Tammerfors tekniska universitets studentkår och Teknologernas idrotts- och kraftsportsklubb (Teekkareiden urheilu- ja voimailukerho TUrVoKe) ansvariga för att organisera spelen. I Esbo 2008 anordnades spelen av Tekniska högskolans studentkår och Polyteknologernas Idrottsförening (Polyteknikkojen urheiluseura PUS). År 2012 anordnades spelen i Esbo av Aalto-universitetets studentkår tillsammans med Aalto-universitetets idrottsklubb.

År 2020 skulle Yrkeshögskolan LAB arrangera spelen i Lahtis, men på grund av coronaviruspandemin ställdes spelen in i sista minuten. Arrangörsansökan för SELL-spelen i Finland 2025 är öppen fram till 5 april 2023. Anvisningarna för ansökan finns på oll.fi/sell-sv.

“Vi uppmuntrar varmt alla parter som är intresserade av att organisera spelen att kontakta OLL”, säger Rantahalvari.

Studerandenas Idrottsförbund deltar i tävlingsarrangemangen genom att förmedla information om de specialdragen kring att arrangera SELL-tävlingarna och praxis för tidigare tävlingar, genom att upprätthålla kontakt med SELL-länderna och internationella studerandeidrottsorganisationer, samt genom att kommunicera om spelen hemma och utomlands. OLL förhandlar också med undervisnings- och kulturministeriet om ett eventuellt bidrag till SELL-spelen.

Bekanta dig närmare med arrangörsansökan här.

Ytterligare information

Markku Rantahalvari, sakkunnig inom evenemang och utbildning
044 7800 217, markku.rantahalvari@oll.fi

Kristiina Teppo

Sakkunnig inom kommunikation (på familjeledighet)

Författarprofil: Kristiina Teppo

Du kanske också är intresserad av

 • Chans till revansch i student-EM i futsal

  Publicerat:

  Tre lag från Finland kommer att resa till Split i Kroatien för att delta i Europeiska universitetsmästerskapen i futsal. Förra året i Polen blev resultaten magra, men i år är inget av teamen längre nybörjare.

  Läs mer om artikeln: Chans till revansch i student-EM i futsal

 • Studerandenas Idrottsförbund på IDUS-dagen: Högskoleidrott av hög kvalitet för alla!

  Publicerat:

  På internationella studentidrottsdagen uppmuntrar Studerandenas Idrottsförbund (OLL) studeranden att bekanta sig med högskolornas idrottstjänster! Samtidigt vädjar förbundet till nuvarande och framtida beslutsfattare för att stärka högskoleidrottens nationella jämlikhet.

  Läs mer om artikeln: Studerandenas Idrottsförbund på IDUS-dagen: Högskoleidrott av hög kvalitet för alla!

 • Markus Halonen: Att sprida kunskap är centralt i att främja fysisk aktivitet 

  Publicerat:

  Målet att öka fysisk aktivitet i högskolekulturen är invecklat, och det lönar sig att se på målgruppen ur olika synvinklar för att nå det. Naturligtvis är det viktigt att påminna om den nytta som motion har och de skador som fysisk inaktivitet orsakar, men vi behöver också mer detaljerad information när vi vill förädla det nya vi lär till verksamhet som ökar fysisk aktivitet. I augusti 2020 ordnade projektet Tikissä työelämään en serie på tre webbseminarier som granskade nyttorna med motion och idrott, men även eventuella skador, bland annat vad gäller hjärnhälsa och den nya motionsrekommendationen.

  Läs mer om artikeln: Markus Halonen: Att sprida kunskap är centralt i att främja fysisk aktivitet