ARRANGÖRSANSÖKAN TILL SELL STUDENT GAMES 2025

Europas största årliga idrottsevenemang för studerande söker en arrangör! SELL Student Games arrangeras i tur och ordning i Estland, Lettland, Litauen och Finland. År 2025 är det Finlands tur att fungera som arrangör för spelen. Tidigare har spelen i Finlands arrangerats bland annat av Tammerfors, Esbo och Lahtis tillsammans med städernas högskolor. Ansökningstiden för arrangörer är öppen fram till 5 april 2023.

Bakgrundsinformation om SELL-spelen

SELL Student Games är en internationell idrottsfestival för högskolestuderande.

Första SELL-spelen arrangerades redan år 1923. På grund av andra världskriget avbröts traditionen i decennier, tills år 1998 återupplivades den gemensamma idrottsfestivalen för studerande i Finland och de baltiska länderna.

SELL-spelen arrangeras näst sista helgen i maj, och de är öppna för högskolestuderande från hela världen. SELL-länderna, det vill säga Finland, Estland, Lettland och Litauen, ansvarar i tur och ordning för att arrangera spelen.

I spelen deltar årligen över 1 600 deltagare från cirka 15 olika länder. Vanligtvis har ett hundratal studerande från Finland rest till de spel som arrangeras i de baltiska länderna.

Tidigare SELL i Finland

2016 Tammerfors, Teekkareiden urheilu- ja voimailukerho (TurVoKe ry)

2012 Esbo, Aalto-universitetets studentkår och Aalto-universitetets idrottsförening

2008 Esbo, TKY/Polyteknikkojen Urheiluseura PUS

2004 Tammerfors, TurVoKe ry

År 2020 skulle Yrkeshögskolan LAB arrangera spelen i Lahtis, men på grund av coronaviruspandemin ställdes spelen in i sista minuten.

SELL-spelens mål

SELL-spelens mål är att arrangera ett internationellt multisportevenemang för studerande där deltagarna, tränarna, publiken, de inbjudna gästerna, domarna, volontärerna och organisationen som arrangerar spelen trivs och får positiva upplevelser.

Till SELL-spelens mål tillhör även att

 • genomföra tekniskt lyckade och högklassiga tävlingar
 • aktivera fler studerande till att syssla med grenen och med i klubbarna
 • marknadsföra studerande- och/eller studentkåren, idrottsföreningar för studerande, staden och dess högskola/högskolor och samarbetspartner
 • öka medvetenheten om högskoleidrott och dess synlighet
 • öka gemenskapligheten och minska stillasittandet

Samtidigt ger SELL-spelen studeranden erfarenhet av att arrangera ett tävlingsevenemang och eventuellt även studiepoäng.


SELL-spelen år 2025 i Finland – ansökningsperiod 18.8.2022–5.4.2023

År 2025 är det igen Finlands tur att vara värd för SELL-spelen. Studerandenas Idrottsförbund uppmanar parter som är intresserade av att anordna spelen att fylla i planeringsmallen för SELL-spelen, kontakta förbundet och lämna in den färdiga planeringsmallen till oll@oll.fi senast kl. 16.00 den 5 april 2023. På basis av de preliminära förfrågningarna inleder OLL preciserande diskussioner med alla som anmält sitt intresse.

SELL-spelens arrangör förutsätts vara en fungerande och engagerad organisation som är redo att ta både praktiskt arrangörsansvar och ekonomiskt ansvar för att tävlingarna blir lyckade. Den lokala tävlingsorganisationen kan bestå av exempelvis representanter för en eller flera studentkårer, en stad, en högskola och en studerandeidrottsförening. Andra viktiga samarbetspartner är lokala idrottsföreningar och företag. På orten måste finnas tillräckligt med platser att arrangera tävlingarna på, samt beredskap att arrangera logi (golv- och hotellövernattning) och måltider för 2 000 deltagare.

Tävlingsarrangören kan ta ut en dagsavgift på 40 euro av deltagare från SELL-länderna (Finland, Estland, Lettland och Litauen) och 45 euro av övriga, som ger deltagarna rätt till måltider (frukost, lunch och middag), kulturaktiviteter och nödvändiga transporter mellan tävlingsplatserna. Dessutom kan arrangören debitera en avgift på tio euro per natt för golvövernattning. Avgifterna kan ändras under de närmaste åren. Intäkterna från spelen består också bland annat av stöd från staden och högskolan/högskolorna, undervisnings- och
kulturministeriets anslag samt intäkter från företagssamarbete.

SELL-spelen lyfter profilen för de parter som är involverade i arrangemangen på lokal och nationell nivå och gör orten internationellt känd. Spelen öppnar nya samarbetsmöjligheter och erbjuder värdefull erfarenhet för de studerande som deltar i arrangemangen. Evenemanget främjar de studerandes idrottskultur och internationell växelverkan.

Genomförande av SELL-spelen

SELL-spelens arrangör ansvarar för att

 • -anställa en generalsekreterare för spelen för högst 1,5 år
 • kommunicera om spelen och anskaffa material
 • göra upp en projektplan
 • hålla spelens budget
 • värva volontärer
 • välja grenar och koordinera tävlingen

Följande operativa funktioner måste också beaktas i spelen:

 • tävlingsplatser
 • övernattningsplatser
 • måltidsarrangemang
 • transporter
 • tävlingscentrum och ackreditering
 • öppnings- och avslutningsceremonier
 • fotografering och videofilmning
 • fakturering och passerkontroll

Generalsekreteraren fungerar som sekreterare för SELL-spelens organisationskommitté och sammanställer tävlingsorganisationen och organisationskommittén.

Spelens grenutbud består av friidrott, simning, judo, brottning, basket, volleyboll, (mini)fotboll, innebandy, orientering och badminton. Arrangören kan lägga till eller byta ut upp till tre av ovannämnda grenar. Minst sju (7) grenar arrangeras under spelen. SELL-spelen pågår i tre (3) dagar.

Studerandenas Idrottsförbunds roll i SELL-spelen

Studerandenas Idrottsförbund deltar i tävlingsarrangemangen genom att förmedla information om de specialdragen kring att arrangera SELL-tävlingarna och praxis för tidigare tävlingar, genom att upprätthålla kontakt med SELL-länderna och internationella studerandeidrottsorganisationer, samt genom att kommunicera om spelen hemma och utomlands.

OLL deltar i möten med grenförbunden och förhandlar med undervisnings- och kulturministeriet om ett eventuellt bidrag till SELL-spelen. OLL utser en SELL-kontaktperson vid föreningens kansli som stödjer tävlingsarrangörerna i alla nödvändiga ärenden.

Därtill kommer OLL att

 • stödja tävlingsorganisationen i att kommunicera om och genomföra SELL-tävlingarna
 • delta i spelens organisationskommitté
 • förmedla information och erfarenheter från tidigare SELL-tävlingar
 • hjälpa till i grenförbundssamarbetet och i marknadsföringen av spelen
 • värva en beskyddare för SELL-spelen samt beskydd från EUSA och FISU (patronage)
 • bjuda in internationella gäster till spelen
 • delta i SELL-ländernas möten och
 • påverka SELL-spelens regler


Tillägsinformation

Kontaktperson vid Studerandenas Idrottsförbund


Markku Rantahalvari, evenemangs- och utbildningsspecialist
044 7800 217, markku.rantahalvari@oll.fi