Studerandenas Idrottsförbund på IDUS-dagen: Högskoleidrott av hög kvalitet för alla!

På internationella studentidrottsdagen uppmuntrar Studerandenas Idrottsförbund (OLL) studeranden att bekanta sig med högskolornas idrottstjänster! Samtidigt vädjar förbundet till nuvarande och framtida beslutsfattare för att stärka högskoleidrottens nationella jämlikhet.

– Högskolornas idrottstjänster är ett enkelt och ekonomiskt sätt för studeranden att motionera och umgås med studiekamrater. En satsning på idrottstjänster för högskolestuderanden är samtidigt en satsning på bättre studieförmåga, gemenskap samt välmående som sträcker sig in i arbetslivet, säger Essi Lumme, ordförande för OLL.

Alla finländska yrkeshögskolor och universitet erbjuder idrottstjänster. De finns antecknade i universitetslagens motiveringar och i yrkeshögskolornas koncessionsvillkor. Idrottstjänster omfattar till exempel gruppträning, bollspel, träningsrådgivning, möjligheten att pröva på olika idrottsgrenar samt gymtjänster. Högskoleidrottens kvalitet och kvantitet regleras dock inte närmare i lagar eller förordningar.

– När det gäller studerandenas likvärdighet och studieförmåga är det viktigt att idrotts- och välfärdstjänsterna är på samma nivå vid alla lärosäten. I vårens riksdagsval kommer vi att föra en kampanj för skapandet av ekonomiska drivfjäder för lärosäten att utveckla sina idrottstjänster, säger Lumme.


Hela högskolemiljön i rörelse


Under 2011 utarbetades under ledning av OLL nationella rekommendationer för högskoleidrott. Rekommendationerna kompletterades 2018. Enligt rekommendationerna borde minst 30 euro per studerande läggas på idrott, vilket är totalt 9,2 miljoner euro årligen. Det är 0,3 % av högskolornas statliga finansiering. Före coronapandemin uppfylldes rekommendationen av mindre än en fjärdedel av lärosätena.

De två senaste rekommendationerna utvidgar främjandet av rörelse till hela högskolesamhället och -miljön. Deras mål är att minska studerandenas dagliga sittande och skapa en kultur där upprätthållande av fysisk aktivitet är tillåtet och möjligt även under lektioner och föreläsningar som hör till studiernas vardag.

– Anställda på idrottstjänster har också mycket att bidra med för att utveckla rörelsemöjligheter under föreläsningar och i studielokaler. Men även lärarna och annan personal vid lärosätena måste vara med och förändra kulturen. Liikkuvat-programmen utvecklar vardagsmotion på högskolor och i andra skeden av livet. Därför är det viktigt att Liikkuvat-programmens framtid säkras nu i höstens budgetförhandlingar och i vårens val, konstaterar ordförande Lumme.

*International Day of University Sport (IDUS) är en Unesco-temadag inrättad på initiativ av International Student Sports Federation FISU. Dagen firas årligen den 20 september. Som Finlands representant är OLL ett av FISU:s 170 nationella medlemsförbund.

Tilläggsuppgifter:
Essi Lumme, ordförande, 044 7800 211, essi.lumme@oll.fi
Jussi Ansala, specialsakkunnig inom högskoleidrott, 044 7800 214, jussi.ansala@oll.fi

Information om idrottstjänster vid högskolor:

Aalto-yliopisto https://www.unisport.fi/

Centria ammattikorkeakoulu https://net.centria.fi/opiskelijalle/opiskelijan-opas/opiskelijan-hyvinvointi-ja-voimavarat/#liikuntapalvelut

Diakonia-ammattikorkeakoulu (tjänsterna varierar enligt orten, information finns på studentkårens hemsida: https://www.odiako.fi/liikunta)

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu https://zonesports.fi/

Helsingin yliopisto https://www.unisport.fi/

Humanistinen ammattikorkeakoulu (tjänsterna varierar enligt orten, information finns på studentkårens hemsida: https://www.humako.net/post/tutustu-opiskelijoiden-liikuntapalveluihin)

Hämeen ammattikorkeakoulu https://www.hamk.fi/opiskelijan-ohjeet/hamk-moves/

Itä-Suomen yliopisto https://sykettä.fi/

Jyväskylän ammattikorkeakoulu https://www.korkeakoululiikunta.fi/fi

Jyväskylän yliopisto https://www.korkeakoululiikunta.fi/fi

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu https://www.xamk.fi/liikunta/

Kajaanin ammattikorkeakoulu https://kamove.fi/

Karelia-ammattikorkeakoulu https://sykettä.fi/

Lab-ammattikorkeakoulu https://elab.lab.fi/fi/opintojen-ohjaus-palvelut/opiskelijoiden-tuki-ja-hyvinvointipalvelut/moveo-hyvinvointi-ja-0

Lapin ammattikorkeakoulu https://www.lapinamk.fi/fi/Opiskelijalle/Hyvinvoiva-opiskelija/Liikuntapalvelut

Lapin yliopisto https://www.ulapland.fi/FI/Opiskelu/Ohjaus-ja-hyvinvointi/Tukea-arkeen-ja-hyvinvointiin

Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT https://elab.lab.fi/fi/opintojen-ohjaus-palvelut/opiskelijoiden-tuki-ja-hyvinvointipalvelut/moveo-hyvinvointi-ja-0

Laurea-ammattikorkeakoulu https://zonesports.fi/

Metropolia Ammattikorkeakoulu https://zonesports.fi/

Oulun Ammattikorkeakoulu https://unimoveoulu.fi/

Oulun yliopisto https://unimoveoulu.fi/

Satakunnan ammattikorkeakoulu https://campusmowe.fi/

Savonia-ammattikorkeakoulu https://sykettä.fi/

Seinäjoen ammattikorkeakoulu (på studentkårens hemsida) https://www.samo.fi/liikunta

Svenska handelshögskolan https://www.unisport.fi/

Taideyliopisto https://www.unisport.fi/

Tampereen ammattikorkeakoulu https://sites.tuni.fi/sportuni/

Tampereen yliopisto https://sites.tuni.fi/sportuni/

Turun ammattikorkeakoulu https://www.campussport.fi/

Turun yliopisto https://www.campussport.fi/

Vaasan ammattikorkeakoulu (på studentkårens hemsida) https://vamok.fi/fi/opiskelijalle/liikuntavuorot/

Vaasan yliopisto https://www.uwasa.fi/fi/opiskelijat/liikuntapalvelut

Yrkeshögskolan Arcada https://zonesports.fi/

Yrkeshögskolan Novia https://www.campussport.fi/

Åbo Akademi https://www.campussport.fi/

Kristiina Teppo

Sakkunnig inom kommunikation (på familjeledighet)

Författarprofil: Kristiina Teppo

Du kanske också är intresserad av