Opiskelijoiden Liikuntaliitto IDUS-päivänä: Laadukas korkeakoululiikunta kaikkien saataville!

Kansainvälisenä opiskelijaliikunnan päivänä Opiskelijoiden Liikuntaliitto (OLL) kannustaa opiskelijoita tutustumaan oman korkeakoulun liikuntapalveluihin! Samalla liitto vetoaa nykyisiin ja tuleviin päättäjiin, jotta korkeakoululiikunnan valtakunnallista yhdenvertaisuutta vahvistettaisiin.

– Korkeakoulun liikuntapalvelut ovat helppo ja edullinen tapa liikkua ja viettää aikaa opiskelukavereiden kanssa. Liikuntapalveluihin panostaminen maksaa itsensä takaisin parempana opiskelukykynä, yhteisöllisyytenä ja myös työelämään ulottuvana hyvinvointina, sanoo OLL:n puheenjohtaja Essi Lumme.

Kaikissa Suomen ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa tarjotaan korkeakoululiikunnan palveluja. Ne on kirjattu yliopistolain perusteluihin sekä ammattikorkeakoulujen toimilupien kriteereihin. Liikuntapalveluina tarjotaan esimerkiksi ryhmäliikuntaa, palloiluvuoroja, liikuntaneuvontaa, lajikokeiluja ja kuntosalipalveluja. Korkeakoululiikunnan laadusta ja määrästä ei ole kuitenkaan tarkemmin säädetty laeissa tai asetuksissa.

– Opiskelijoiden yhdenvertaisuuden ja opiskelukyvyn kannalta on tärkeää, että liikunta- ja hyvinvointipalvelut ovat riittävällä tasolla kaikilla korkeakoulupaikkakunnilla. Kevään eduskuntavaaleissa kampanjoimme sen puolesta, että korkeakouluille luodaan taloudellisia kannustimia liikuntapalvelujen kehittämiseen, Lumme kertoo.

Liike laajenee koko korkeakouluympäristöön


Korkeakoululiikunnalle laadittiin OLL:n johdolla vuonna 2011 valtakunnalliset suositukset, joita täydennettiin vuonna 2018. Suositusten mukaan liikuntaan pitäisi käyttää vähintään 30 euroa opiskelijaa kohden, mikä tarkoittaisi vuosittain yhteensä 9,2 miljoonaa euroa. Se on 0,3 % korkeakoulujen valtionrahoituksesta. Ennen koronapandemiaa alle neljännes korkeakouluista täytti tämän suosituksen.

Kaksi uusinta suositusta laajentavat liikkumisen edistämisen koko korkeakouluyhteisön ja -ympäristön alueelle. Niiden tavoitteena on vähentää opiskelijoiden päivittäistä istumista ja luoda toimintakulttuuria, jossa fyysisen aktiivisuuden ylläpitäminen opiskelun lomassa on sallittua ja mahdollista.

– Liikuntapalvelujen työntekijöillä on paljon annettavaa myös luentojen ja opiskelutilojen liikkumismahdollisuuksien kehittämisessä. Kulttuurin muuttamiseen on kuitenkin saatava mukaan myös korkeakoulujen opettajat ja muu henkilökunta. Syksyn budjettikäsittelyssä ja kevään vaaleissa onkin tärkeää turvata arkista liikettä kehittävien Liikkuvat-ohjelmien jatkuminen korkeakouluissa ja muissa elämänvaiheissa, puheenjohtaja Lumme toteaa.

*Kansainvälinen opiskelijaliikunnan päivä (International Day of University Sport, IDUS) on kansainvälisen opiskelijaliikuntaliiton FISU:n aloitteesta perustettu UNESCOn teemapäivä, jota vietetään vuosittain 20. syyskuuta. OLL on Suomen edustajana yksi FISU:n 170 kansallisesta jäsenliitosta.

Lisätiedot:
Essi Lumme, puheenjohtaja, 044 7800 211, essi.lumme@oll.fi
Jussi Ansala, korkeakoululiikunnan erityisasiantuntija, 044 7800 214, jussi.ansala@oll.fi

Tietoa liikuntapalveluista korkeakouluittain:

Aalto-yliopisto https://www.unisport.fi/

Centria ammattikorkeakoulu https://net.centria.fi/opiskelijalle/opiskelijan-opas/opiskelijan-hyvinvointi-ja-voimavarat/#liikuntapalvelut

Diakonia-ammattikorkeakoulu (palvelut vaihtelevat paikkakunnittain, tietoa opiskelijakunnan sivuilla: https://www.odiako.fi/liikunta)

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu https://zonesports.fi/

Helsingin yliopisto https://www.unisport.fi/

Humanistinen ammattikorkeakoulu (palvelut vaihtelevat paikkakunnittain, tietoa opiskelijakunnan sivuilla: https://www.humako.net/post/tutustu-opiskelijoiden-liikuntapalveluihin)

Hämeen ammattikorkeakoulu https://www.hamk.fi/opiskelijan-ohjeet/hamk-moves/

Itä-Suomen yliopisto https://sykettä.fi/

Jyväskylän ammattikorkeakoulu https://www.korkeakoululiikunta.fi/fi

Jyväskylän yliopisto https://www.korkeakoululiikunta.fi/fi

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu https://www.xamk.fi/liikunta/

Kajaanin ammattikorkeakoulu https://kamove.fi/

Karelia-ammattikorkeakoulu https://sykettä.fi/

Lab-ammattikorkeakoulu https://elab.lab.fi/fi/opintojen-ohjaus-palvelut/opiskelijoiden-tuki-ja-hyvinvointipalvelut/moveo-hyvinvointi-ja-0

Lapin ammattikorkeakoulu https://www.lapinamk.fi/fi/Opiskelijalle/Hyvinvoiva-opiskelija/Liikuntapalvelut

Lapin yliopisto https://www.ulapland.fi/FI/Opiskelu/Ohjaus-ja-hyvinvointi/Tukea-arkeen-ja-hyvinvointiin

Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT https://elab.lab.fi/fi/opintojen-ohjaus-palvelut/opiskelijoiden-tuki-ja-hyvinvointipalvelut/moveo-hyvinvointi-ja-0

Laurea-ammattikorkeakoulu https://zonesports.fi/

Metropolia Ammattikorkeakoulu https://zonesports.fi/

Oulun Ammattikorkeakoulu https://unimoveoulu.fi/

Oulun yliopisto https://unimoveoulu.fi/

Satakunnan ammattikorkeakoulu https://campusmowe.fi/

Savonia-ammattikorkeakoulu https://sykettä.fi/

Seinäjoen ammattikorkeakoulu (opiskelijakunnan sivuilla) https://www.samo.fi/liikunta)

Svenska handelshögskolan https://www.unisport.fi/

Taideyliopisto https://www.unisport.fi/

Tampereen ammattikorkeakoulu https://sites.tuni.fi/sportuni/

Tampereen yliopisto https://sites.tuni.fi/sportuni/

Turun ammattikorkeakoulu https://www.campussport.fi/

Turun yliopisto https://www.campussport.fi/

Vaasan ammattikorkeakoulu (opiskelijakunnan sivuilla) https://vamok.fi/fi/opiskelijalle/liikuntavuorot/)

Vaasan yliopisto https://www.uwasa.fi/fi/opiskelijat/liikuntapalvelut

Yrkeshögskolan Arcada https://zonesports.fi/

Yrkeshögskolan Novia https://www.campussport.fi/

Åbo Akademi https://www.campussport.fi/

Sinua voisi kiinnostaa myös