Främjande av likabehandling ingår i OLL:s hela verksamhet

Att främja likabehandlingen är närvarande inom alla delområden av vår verksamhet. Verksamheten styrs av OLL:s omfattande likabehandlingsplan, som uppdaterades under detta år. Den uppdaterade planen antogs under förbundsmötet, som hölls i Vuokatti 2–3 november. Planen förklarar begreppet likabehandling och OLL:s verksamhet för att främja likabehandlingen. Dessutom lyfter planen fram att OLL:s är en feministisk och antirasistisk organisation.

Grunderna till arbetet som OLL utför för att främja jämlikhet delas upp på två handlingar som styr förbundets verksamhet: det idrottspolitiska policydokumentet och likabehandlingsplanen. I policydokumentet behandlas målen som OLL främjar i samhället genom sitt påverkansarbete för att alla studerande ska ha lika möjligheter att ta hand om sitt välbefinnande och syssla med fysisk aktivitet. Förutom dessa mål har OLL:s verksamhet också mål för att främja likabehandlingen, och dessa har inkluderats i förbundets likabehandlingsplan.

Syftet med målen i den nyligen uppdaterade likabehandlingsplanen är att öppna dörrarna för alla som är intresserade av OLL:s verksamhet att komma med. I och med uppdateringen betonar planen att förbundet agerar för alla högskolestuderande i Finland.

Vi ska göra det möjligt att delta i förbundets verksamhet utan tröskel i hela landet. Vi utvecklar både deltagandet i förbundets verksamhet och ordnandet av evenemang så att de omfattar hela landet, utan att glömma möjligheten att utnyttja distansförbindelser. Förutom geografisk omfattning bör man också beakta trespråkigheten och tillgängligheten i förbundets kommunikation för att vi verkligen ska kunna nå representanterna för våra medlemsorganisationer även i framtiden.

För att främja likabehandlingen räcker dock inte endast vackra mål i ett dokument, utan man måste också kunna utnyttja dessa dokument i planeringen av verksamheten. Precis som vi bör planera vår verksamhet genom att återspegla den på strategin ska vi också fundera på kommande års verksamhet med tanke på målen i likabehandlingsplanen. Lyckligtvis har OLL redan en god grund för att säkerställa detta. Vi kan återkalla planens mål på ett strukturerat sätt flera gånger per år.

Bekanta dig med den uppdaterade likabehandlingsplanen här.

Du kanske också är intresserad av