Yhdenvertaisuuden edistäminen osana OLL:n kaikkea toimintaa

Yhdenvertaisuuden edistäminen on läsnä kaikilla osa-alueilla toiminnassamme. Toimintaa ohjaa OLL:n laaja yhdenvertaisuussuunnitelma, joka päivitettiin tänä vuonna. Päivitetty suunnitelma hyväksyttiin 2.–3. marraskuuta pidetyssä liittokokouksessa Vuokatissa. Suunnitelma avaa yhdenvertaisuuden käsitteitä ja OLL:n toimintaa yhdenvertaisuuden edistämisessä. Lisäksi suunnitelmassa on tuodaan esiin OLL:n olevan feministinen ja antirasistinen järjestö.

OLL:n tasa-arvon eteen tekemän työn perustukset jakautuvat kahteen liiton toimintaa ohjaavaan asiakirjaan: liikuntapoliittiseen linjapaperiin ja yhdenvertaisuussuuunnitelmaan. Linjapaperissa käsitellään tavoitteita, joita OLL edistää vaikuttamistyönsä kautta yhteiskunnassa, jotta kaikilla opiskelijoilla olisi yhdenvertaiset mahdollisuudet huolehtia omasta hyvinvoinnistaan ja harrastaa liikuntaa. Näiden tavoitteiden lisäksi OLL:n toiminnassa on tavoitteita yhdenvertaisuuden edistämiselle, jotka on kirjattu liiton yhdenvertaisuussuunnitelmaan.

Päivitetyn yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteena on avata ovet liiton toimintaan kaikille OLL:n toiminnasta kiinnostuneille. Päivityksen myötä suunnitelmassa korostetaan liiton toimivan kaikkien Suomen korkeakouluopiskelijoiden edunvalvojana.

Meidän tulee mahdollistaa liiton toimintaan osallistuminen ilman kynnystä koko maassa. Kehitämme niin liiton toimintaan osallistumista kuin tapahtumien järjestämistä koko maan kattaviksi, etäyhteyksien hyödyntämistä unohtamatta. Maantieteellisen kattavuuden lisäksi on huomioitava kolmikielisyys ja saavutettavuus liiton viestinnässä, jotta voimme aidosti tavoittaa jäsenjärjestöjemme edustajat tulevaisuudessakin.

Yhdenvertaisuuden edistämiseksi eivät kuitenkaan riitä vain kauniit tavoitteet asiakirjassa, vaan niitä pitää osata hyödyntää myös toiminnan suunnittelussa. Samaan tapaan kuin suunnittelemme toimintaamme peilaamalla sitä strategiaan, tulee meidän pohtia myös tulevien vuosien toimintaa yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteiden näkökulmasta. Tämän turvaamiseksi OLL:lla on onneksi jo hyvä pohja. Usean kerran vuodessa pääsemme jäsennellysti palauttamaan suunnitelman tavoitteet mieliimme.

Tutustu päivitettyyn yhdenvertaisuussuunnitelmaan täällä.

Sinua voisi kiinnostaa myös