Bekanta dig med våra styrelsekandidater: Emilia Junnila

Publicerat: Kategori: Nyhet Taggar:

Opiskelijoiden Liikuntaliiton hallitus vuodelle 2023 valitaan liittokokouksessa. Kysyimme ehdokkailta muun muassa heidän tavoitteistaan hallituksessa ja taustastaan opiskelijaliikunnan edistämisen parissa. Tutustu yhteen ehdokkaista alla!

Våra frågor till kandidaterna:

  1. Namn, medlemsorganisation och uppdragsbeteckning, studie- och/eller arbetsplats.
  2. Till vilket uppdrag ställer du upp som kandidat och varför?
  3. Berätta om dina 1–3 viktigaste mål för OLL:s styrelse.
  4. Hur har du hittills främjat studerandeidrotten och studier i rörelse, och vilken annan kompetens och erfarenhet skulle du hämta till OLL?

Emilia Junnila

  1. Jag är Emilia Junnila, en 23-årig filosofie kandidat. Jag studerar spansk filologi för fjärde året vid Helsingfors universitet. I år sitter jag i HYY:s styrelse och ansvarar för evenemang och kommunikation.
  2. Jag ställer upp som kandidat till uppdraget som OLL:s ordförande, eftersom jag upplever att förbundet behöver en skötsam förnyare som jag som ledare, någon som inte är rädd för hårt arbete.
  3. För OLL är det kommande året ett år av verksamhetsutveckling. Förbundsmötet kommer att besluta om en ny medlemskapsmodell, och den kommer att implementeras nästa år. Syftet med medlemskapsmodellen är att få OLL:s minskade medlemsantal tillbaka till en representativ nivå. Utvecklingen får ändå inte bara koncentrera sig på att höja medlemsantalet, utan man måste också göra den nationella intressebevakningen inom idrott mer effektiv. Dessutom skulle jag vilja flytta förbundets fokus mer mot att stödja vardagsmotion och få alla studerande att röra på sig. Förbundets viktigaste uppgift är att aktivera vanliga studerande att röra på sig.
  4. Jag har diskuterat förbundets verksamhet med olika medlemsorganisationer med målet att hitta sätt att göra förbundet ännu bättre och mer betjänande. I år har jag suttit i Helsingfors universitets studentkårs styrelse och ansvarat för evenemang och kommunikation. Under 2020–2021 var jag ordförande för min egen ämnesförening. Jag har en stark erfarenhet av organisationsverksamhet och av att leda grupper som jag byggt upp både inom högskolefältet och inom idrottsföreningsverksamhet.

Mera information om förbundsmötet och styrelsevalen hittar du här.

Du kanske också är intresserad av