Förbundsmötet

Förbundsmötet är människans bästa tid! På de här sidorna finns allting du alltid velat veta om OLL:s förbundsmöte – och lite mer därtill.

Vad är förbundsmötet?

Förbundsmötet styr vårt förbunds verksamhet på olika sätt. Förbundsmötet samlas i slutet av varje år för att fatta beslut om det kommande årets verksamhet och om riktlinjerna för förbundets verksamhet på längre sikt.

Förbundsmötet

  • väljer förbundets styrelse
  • beslutar om dokument som styr förbundets verksamhet, såsom verksamhetsplanen, budgeten och strategin
  • har den högsta beslutanderätten i Studerandenas Idrottsförbund

Först och främst är förbundsmötet ett strålande tillfälle att påverka förbundets verksamhet, förstärka studentrörelsens gemenskap från båda sidorna i högskolornas dualmodell och bekanta dig med nya studentpåverkare runt om i Finland.

Förbundsmötets schema

Infografen presenterar förbundsmötets schema: arrangemang, beredning av förbundsmöteshandlingarna, förhandsinbjudan till medlemsorganisationer, officiell inbjudan till medlemsorganisationer och observatörer, remissrunda, genomgång av utlåtanden, slutliga handlingar till medlemsorganisationer, förbundsmötet, dokument som förbundsmötet beslutar om publiceras, och introduktion för en ny styrelse.

Förbundsmötet rytmiserar förbundets verksamhet genom året. Vi börjar arrangera mötet redan i början av året, när styrelsen börjar bereda förbundsmöteshandlingarna tillsammans med generalsekreteraren och de andra anställda.

Under hösten organiserar vi en remissrunda om dokument som förbundsmötet beslutar om, såsom nästa års verksamhetsplan och budget. Våra medlemsorganisationer får tillfälle att framföra sina åsikter om förbundshandlingarna under remissrundan. På basis av utlåtanden utarbetar vi de slutliga förbundsmöteshandlingarna, som vi sänder ut till medlemsorganisationerna i god tid före förbundsmötet.

Året kulmineras av själva förbundsmötet, där representanter för OLL:s medlemsorganisationer beslutar om de slutliga dokumenten och om det kommande årets styrelsesammansättning.

Efter förbundsmötet publicerar vi de dokument som förbundsmötet beslutat om. Dessutom ber vi deltagarna om respons för att kunna utveckla och förbättra arrangeringen av förbundsmötet.

Bild: Valtteri Törmänen

Hur borde vi förbereda oss inför förbundsmötet?

Det är bäst om medlemsorganisationer börjar förbereda sig på förbundsmötet i början av hösten. Vanligtvis anger vi förbundsmötets tidpunkt till medlemsorganisationerna i början av juni. Det är värt att notera förbundsmötesdatumet i kalendern innan ni går och firar sommarlovet.

Senast i början av hösten lönar det sig att medlemsorganisationer tänker på följande:

  • På vilket sätt behandlar ert gemenskap handlingarna från förbundets remissrunda?
  • Vem skriver utlåtandet om förbundsmöteshandlingarna för remissrundan?
  • Vem deltar i förbundsmötet och vem utarbetar och skickar fullmakten till OLL:s generalsekreterare?

Vi går igenom handlingarna från förbundsmötets remissrunda under hösten på Högskolan i rörelse-dagarna. Vi utarbetar en separat sammanfattning på finska på basis av frågorna vi får under remissrundan. Vi skickar sammanfattningen till medlemsorganisationerna före förbundsmötet.

Deltagare får flera e-brev om förbundsmötet före mötet. I “förbundsmötesbreven” svarar vi på olika praktiska frågor kring förbundsmötet. Du kan läsa om praktiska arrangemang och tips för förbundsmötesdeltagare på sidan För förbundsmötesdeltagare.

Vad gör vi då på förbundsmötet?

Infografen visar de två dagarnas gång på förbundsmötet: Första dagen: registrering, förbundsmötet öppnas, festtal, val av förbundsmötets ordförande, namnupprop och rösträkning, godkännande av föredragningslistan och beslut om mötesordningen, hälsningar, arbete i arbetsgrupper, diskussioner, motionering, middag, intervjuer med styrelsekandidaterna, styrelsemöte. Andra dagen: frukost, styrelsens paneldiskussion, ordinarie förbundsmötet fortsätter, beslut om dokument, val av styrelsen, klämförslag, förbundsmötet avslutas.

Förbundsmötet varar i två dagar. Förbundsmötet fortskrider enligt föredragningslistan. Mötet leds av en ordförande som väljs specifikt för förbundsmötet. Under den första dagen lyssnar vi till exempel på festtalet och beslutar i vilken ordning vi ska behandla ärendena. De egentliga besluten fattas i den stora salen. Arbetsgrupperna behandlar närmare de dokument som förbundsmötet beslutar om, såsom verksamhetsplanen och budgeten. Besluten om dokumenten fattas i den stora salen under den andra förbundsmötesdagen. Under den andra förbundsmötesdagen väljer vi också det kommande årets styrelse.

Är det här ditt första förbundsmöte? Är du bekymrad över att du inte vet hur vi går tillväga vid förbundsmötet? Oroa dig inte! Vi har utarbetat en video om förbundsmötet för deltagarna. Videon förklarar vad händer på förbundsmötet och hur vi går tillväga där.

På videon berättar vi bland annat om röstningspraxis, hur du begär om ordet och om val av styrelsen. Se videon om förbundsmötet på vår YouTube-kanal (på finska).