Bekanta dig med våra styrelsekandidater: Minna Huurrekorpi

Publicerat: Kategori: Nyhet Taggar:

Studerandenas Idrottsförbunds styrelse för 2023 väljs under vårt förbundsmöte. Vi ställde kandidaterna några frågor bland annat om deras mål för styrelsen och deras bakgrund inom främjande av studerandeidrott. Bekanta dig med en av kandidaterna nedan!

Våra frågor till kandidaterna:

 1. Namn, medlemsorganisation och uppdragsbeteckning, studie- och/eller arbetsplats.
 2. Till vilket uppdrag ställer du upp som kandidat och varför?
 3. Berätta om dina 1–3 viktigaste mål för OLL:s styrelse.
 4. Hur har du hittills främjat studerandeidrotten och studier i rörelse, och vilken annan kompetens och erfarenhet skulle du hämta till OLL?

Minna Huurrekorpi

 1. Minna Huurrekorpi, yrkeshögskolan Haaga-Helias studerandekår Helga, delegationens ordförande, fjärde årets restonomstuderande vid Haaga-Helia
 2. Jag ställer upp som kandidat till uppdraget som Studerandenas Idrottsförbunds ordförande. Jag anser att OLL:s ordförandes viktigaste uppgifter nästa år kommer att vara att utveckla förbundets verksamhet framåt vad gäller såväl den nya strategin som medlemskapsmodellen och förbundets synlighet. Jag tror verkligen att jag har en tillräcklig erfarenhet för just dessa uppdrag.
 3. Att förnya strategin.
  Att slutföra medlemskapsarbetsgruppens arbete.
  Att göra förbundet mer välkänt.

  Förbundets strategi kommer att förnyas nästa år, och arbetet kommer att ha en nära koppling till den nya medlemskapsmodellen. Det kommer att ta tid att bearbeta dem båda, och det måste vara den blivande ordförandens prioritet under hela året. För att arbetet ska bli färdigt och resultatet ska betjäna alla måste också medlemskapets innehåll och förbundets verksamhet göras klarare för existerande och potentiella nya medlemsorganisationer. Därför är det viktigt att föra en öppen, aktiv och lyssnande diskussion med fältet.
 4. Här i Helga har vi under de senaste åren satsat på studerandenas heltäckande välbefinnande genom olika slags projekt för ökat välbefinnande. Vi har lyft fram såväl motion som psykisk hälsa och andra teman som relaterar till välbefinnande genom olika slags evenemang, kommunikation och diskussioner med högskolan.

  Under de två senaste åren har jag varit en aktiv förespråkare för studerandeidrott gentemot både styrelsen och delegationen och lyft fram tjänster som erbjuds av vår serviceproducent för högskoleidrott (Zone) och förbundets verksamhet. Under de två senaste åren har jag deltagit i förbundets alla sektorträffar och genom dem fört senaste nyheter åt båda hållen.

  Ifjol var jag ordförande för Helgas styrelse, och i år fungerar jag som ordförande för Helgas delegation. Jag har alltså en stark erfarenhet av att leda en organisation och driva den i praktiken. Som ordförande är jag människonära och skapar en avslappnad och uppmuntrande atmosfär omkring mig.

  På studerandekårsfältet har vi redan länge kämpat med medlemsanskaffning och att utvidga vår finansieringsgrund. Samma problem påverkar också förbundets verksamhet, så min erfarenhet kunde hjälpa oss att hitta på nya lösningar. Under detta år har vi skapat en treårig strategi för Helga, och jag har varit väldigt inblandad i arbetet med den. Därför är jag redan bekant med att bearbeta strategier, och jag tror att jag också har mycket att ge förbundets nya strategi.

  I början av 2021 grundades förbundets medlemskapsarbetsgrupp, och Helga föreslog mig som medlem till arbetsgruppen. Jag valdes till arbetsgruppen, och sedan dess har jag tillsammans med resten av gruppen fått en väldigt god insyn i förbundets historia, nuläge och möjliga framtid. Tillsammans har vi haft långa diskussioner och planeringsdagar om i vilken riktning förbundet borde styras i fortsättningen. Därför anser jag att jag är en lämplig person för att föra detta arbete ännu längre nästa år som förbundets ordförande.

Mera information om förbundsmötet och styrelsevalen hittar du här.

Du kanske också är intresserad av