Tutustu hallitusehdokkaisiin: Minna Huurrekorpi

Published: Category: News Tags:

Opiskelijoiden Liikuntaliiton hallitus vuodelle 2023 valitaan liittokokouksessa. Kysyimme ehdokkailta muun muassa heidän tavoitteistaan hallituksessa ja taustastaan opiskelijaliikunnan edistämisen parissa. Tutustu yhteen ehdokkaista alla!

Kysymyksemme ehdokkaille:

 1. Nimi, jäsenyhteisö ja tehtävänimike, opiskelu- ja/tai työpaikka
 2. Mihin tehtävään olet ehdolla OLL:ssä ja miksi?
 3. Kerro 1–3 tärkeintä tavoitettasi OLL:n hallituksessa.
 4. Miten olet tähän mennessä edistänyt opiskelijaliikuntaa ja liikkuvaa opiskelua ja mitä muuta osaamista ja kokemusta toisit mukanasi OLL:ään?

Minna Huurrekorpi

 1. Minna Huurrekorpi, Haaga-Helian opiskelijakunta Helga, edustajiston puheenjohtaja, Haaga-Heliassa neljännen vuoden restonomiopiskelija
 2. Olen ehdolla Opiskelijoiden Liikuntaliiton puheenjohtajaksi. Koen, että OLL:n puheenjohtajan tärkeimpänä tehtävänä ensi vuonna on kehittää liiton toimintaa eteenpäin, niin uuden strategian, jäsenmallin kuin näkyvyydenkin osalta. Uskon vahvasti, että minulla on riittävää kokemusta juuri näihin tehtäviin.
 3. Strategian uusiminen.
  Jäsenyystyöryhmän työn loppuun saattaminen.
  Liiton tunnettuuden nostattaminen.

  Liiton strategia tullaan uusimaan ensi vuonna ja työ tulee linkittymään vahvasti uuteen jäsenmalliin. Näiden työstäminen tulee viemään aikaa ja sen onkin oltava tulevan puheenjohtajan prioriteettinä läpi vuoden. Jotta työ saadaan valmiiksi ja lopputulos on kaikkia palveleva, on myös jäsenyyden sisältö ja liiton toiminta kirkastettava nykyisille ja mahdollisille uusille jäsenjärjestöille. Tästä syystä avoin, aktiivinen ja kuunteleva keskustelu kentän kanssa on tärkeässä roolissa.
 4. Olemme Helgassa panostaneet viime vuosina opiskelijoiden kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin erilaisten hyvinvointihankkeiden kautta. Olemme pitäneet tapetilla niin liikkumista, mielenterveyttä kuin muitakin hyvinvointiin liittyviä teemoja erilaisilla tapahtumilla, viestinnällä ja keskusteluilla korkeakoulun kanssa.

  Viimeisen kahden vuoden aikana olen toiminut aktiivisena opiskelijaliikunnan puolestapuhujana niin hallitukselle kuin edustajistolle, tuomalla esiin korkeakoululiikunnan palveluntarjoajamme palveluita (Zone) sekä liiton toimintaa. Olen osallistunut viimeisen kahden vuoden aikana jokaiseen liiton sektoritapaamiseen ja kuljettanut terveisiä molempiin suuntiin sitä kautta.

  Olen toiminut viime vuonna Helgan hallituksen puheenjohtajana ja tänä vuonna Helgan edustajiston puheenjohtajana. Minulla on siis vahva tausta organisaation johtamisesta ja sen käytäntöjen pyörittämisestä. Puheenjohtajana olen ihmislähtöinen ja luon ympärilleni rentoa ja kannustavaa ilmapiiriä.

  Opiskelijakuntakentällä olemme jo pitkään taistelleet jäsenhankinnan parissa ja rahoituspohjan laajentamisessa. Tämä sama ongelma on läsnä myös liiton toiminnassa, joten minun kokemuksellani voisimme keksiä uusia ratkaisuja. Olemme luoneet Helgalle uutta kolmivuotista strategiaa tämän vuoden ajan ja olen ollut vahvasti mukana sen tekemisessä. Näin ollen strategian työstäminen on jo entuudestaan tuttua ja uskon, että minulla on paljon annettavaa myös liiton uuteen strategiaan.

  Vuoden 2021 alussa perustettiin liiton jäsenyystyöryhmä, johon Helga esitti minua jäseneksi. Pääsin mukaan, ja olenkin siitä asti päässyt tarkastelemaan yhdessä muun ryhmän kanssa hyvinkin läheltä liiton historiaa, nykytilaa ja mahdollista tulevaisuutta. Olemme yhdessä käyneet pitkiä keskusteluita ja suunnittelupäiviä siitä, mihin suuntaan liittoa pitäisi viedä tulevaisuudessa. Tästä syystä koen olevani juuri sopiva henkilö viemään tätä työtä vielä pidemmälle ensi vuonna liiton puheenjohtajana.

Lisää tietoa liittokokouksesta ja hallitukseen hakemisesta löydät täältä.

You may also be interested in