Liittokokous

Liittari on ihmisen parasta aikaa! Näiltä sivuilta löydät kaiken minkä olet aina halunnut tietää OLL:n liittokokouksesta – ja vähän enemmänkin.

Mikä on liittokokous?

Liittokokous ohjaa liittomme toimintaa eri tavoin. Liittokokous kokoontuu kerran vuodessa loppuvuodesta ja päättää tulevan vuoden toiminnasta sekä liiton toiminnan pidemmälle ulottuvista suuntaviivoista.

Liittokokous

  • valitsee liiton hallituksen
  • päättää liiton toimintaa ohjaavista asiakirjoista, kuten toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta sekä strategiasta
  • käyttää ylintä päätäntävaltaa Opiskelijoiden Liikuntaliitossa

Ennen kaikkea liittokokous on loistava tilaisuus vaikuttaa liiton toiminnan suuntaan, vahvistaa opiskelijaliikkeen yhtenäisyyttä korkeakoulujen duaalimallin molemmin puolin ja tutustua uusiin opiskelijavaikuttajiin ympäri Suomen.

Liittokokouksen vuosikello

Infograafissa esitellään liittokokouksen vuosikello: järjestelyt, liittokokousmateriaalien valmistelu, ennakkokutsu jäsenyhteisöille, virallinen kutsu jäsenyhteisöille ja tarkkailijoille, lausuntokierros, lausuntojen läpikäynti, lopulliset materiaalit jäsenyhteisöille, liittokokous, liittokokouksen päättämät asiakirjat julkaistaan, uuden hallituksen perehdytys..

Liittokokous rytmittää liiton toimintaa läpi vuoden. Järjestelyt alkavat jo alkuvuodesta, kun hallitus alkaa valmistella liittokokousmateriaaleja yhdessä pääsihteerin ja muiden työntekijöiden kanssa.

Syksyllä järjestämme lausuntokierroksen liittokokouksessa päätettävistä asiakirjoista, kuten seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta. Jäsenyhteisömme pääsevät esittämään näkemyksiään liittokokousmateriaaleista lausuntokierroksen aikana. Lausuntojen pohjalta laadimme lopulliset liittokokousmateriaalit, jotka välitämme jäsenyhteisöille hyvissä ajoin ennen liittokokousta.

Vuoden huipentaa itse liittokokous, jossa jäsenyhteisöjen edustajat päättävät lopullisista asiakirjoista ja tulevan vuoden hallituskokoonpanosta.

Liittokokouksen jälkeen julkaisemme liittokokouksen päättämät asiakirjat. Lisäksi pyydämme palautetta liittokokoukseen osallistuneilta, jotta voimme kehittää liittokokouksen järjestelyjä entistä paremmiksi.

Kuva: Valtteri Törmänen

Miten liittokokoukseen kannattaa valmistautua?

Jäsenyhteisöjen kannattaa alkaa valmistautua liittokokoukseen alkusyksystä. Kerromme liittokokouksen ajankohdasta jäsenyhteisöille normaalisti kesäkuun alussa. Liittokokouksen ajankohta kannattaakin panna kalenteriin muistiin ennen kesälomille siirtymistä.

Jäsenyhteisön kannattaa miettiä viimeistään alkusyksystä ainakin seuraavia asioita:

  • Millä tavalla liittokokouksen lausuntokierroksen materiaalit käsitellään omassa yhteisössä?
  • Kuka laatii lausunnon lausuntokierrokselle tulevista liittokokousasiakirjoista?
  • Kuka osallistuu tai ketkä osallistuvat liittokokoukseen ja kuka vastaa valtakirjan laatimisesta ja lähettämisestä OLL:n pääsihteerille?

Syksyllä käymme läpi liittokokouksen lausuntokierroksen materiaaleja Liikkuva korkeakoulu -päivillä. Laadimme lausuntokierroksen aikana saamistamme kysymyksistä erillisen suomenkielisen koosteen. Välitämme koosteen jäsenyhteisöille ennen liittokokousta.

Liittokokoukseen osallistuvat saavat useamman liittokokouskirjeen sähköpostitse ennen liittokokousta. Näissä “liittarikirjeissä” kerromme erilaisista liittokokoukseen liittyvistä käytännön asioista. Käytännön järjestelyistä ja vinkeistä liittokokoukseen osallistujille voit lukea Liittokokoukseen osallistujalle -sivulta.

Mitä liittokokouksessa sitten tehdään?

Infograafissa on kuvattu liittokokouksen kahden päivän kulku: Ensimmäinen päivä: ilmoittautuminen, puheenjohtajan avaa liittokokouksen, juhlapuhujan puhe, liittokokouksen puheenjohtajan valinta, nimenhuuto ja ääntenlasku, esityslistan hyväksyminen ja menettelytapajärjestyksestä päättäminen, tervehdykset, työryhmätyöskentely, asiakeskustelut, liikunta, illallinen, hallitusehdokkaiden haastattelut, hallituksen kokous. Toinen päivä: aamiainen, hallituspaneeli, varsinainen liittokokous jatkuu, asiakirjoista päättäminen, hallituksen valinta, ponsiesitykset, liittokokouksen päättäminen.

Liittokokous kestää kaksi päivää. Liittokokouksessa edetään esityslistan mukaisesti. Liittokokoukselle erikseen valittava puheenjohtaja johtaa kokousta. Ensimmäisenä liittokokouspäivänä muun muassa kuullaan juhlapuhe ja päätetään missä järjestyksessä asioita käsitellään. Varsinaiset päätökset tehdään isossa salissa. Työryhmissä käsitellään tarkemmin liittokokouksessa päätettävistä asiakirjoista, kuten toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta. Asiakirjoista päätetään toisena liittokokouspäivänä isossa salissa. Toisena liittokokouspäivänä valitaan myös hallitus tulevalle vuodelle.

Oletko osallistumassan ensimmäistä kertaa liittokokoukseen? Oletko huolissasi siitä ettet tiedä miten liittokokouksessa toimitaan? Älä huoli! Olemme laatineet liittokokoukseen osallistuville liittokokouksesta kertovan videon, jossa kerromme mitä liittokokouksessa tapahtuu ja miten liittokokouksessa toimitaan.

Videolla kerromme muun muassa äänestyskäytännöistä, puheenvuoropyyntöjen esittämisestä ja hallituksen valitsemisesta. Katso liittokokous-videomme YouTube-kanavaltamme.