Bekanta dig med våra styrelsekandidater: Atte Kolehmainen

Publicerat: Kategori: Nyhet Taggar:

Studerandenas Idrottsförbunds styrelse för 2023 väljs under vårt förbundsmöte. Vi ställde kandidaterna några frågor bland annat om deras mål för styrelsen och deras bakgrund inom främjande av studerandeidrott. Bekanta dig med en av kandidaterna nedan!

Våra frågor till kandidaterna:

1. Namn, medlemsorganisation och uppdragsbeteckning, studie- och/eller arbetsplats.

2. Till vilket uppdrag ställer du upp som kandidat och varför?

3. Berätta om dina 1–3 viktigaste mål för OLL:s styrelse.

4. Hur har du hittills främjat studerandeidrotten och studier i rörelse, och vilken annan kompetens och erfarenhet skulle du hämta till OLL?

Atte Kolehmainen

1.Atte Kolehmainen, Metropolia Yrkeshögskolas studentkår METKAs styrelse, ansvarig för idrott, idrottsundervisning och projektet Metropolia on the Move. Jag studerar handelsekonomi på internationella linjen på Metropolias campus Myyrmäki.

2. Jag kandiderar till vice ordförande, eftersom jag anser att det är det mest realistiska alternativet i OLL-styrelsen.

3. Det absolut viktigaste målet är att göra studerandena medvetna om vad OLL egentligen är. Väldigt få människor verkar veta något om OLL, och jag tror att detta är något som definitivt måste fixas. Jag tror inte att något annat kan göras förrän detta är åtgärdat.

4. Jag arbetar i METKAs styrelse som andra idrottsansvarig. Därmed var jag också involverad i att organisera Finlands största icke-tävlingsinriktade idrotts- och välfärdsevenemang MetroSport för studeranden. Jag har också varit med på pedautvecklingsfestivalen och berättat för Metropolias lärare om vikten av träning som en del av utbildningen och hur detta skulle kunna ökas. Jag ansvarar även för motionstutorverksamheten i vår styrelse och jag utbildar till exempel nya motionstutorer, först utav tutorhandledare och senare av kamratstöds- och utbytestutorer.

Mera information om förbundsmötet och styrelsevalen hittar du här.

Du kanske också är intresserad av