Voimalajiliittos licens

Studerandenas Idrottsförbund (OLL) och Suomen Voimalajiliitto erbjuder OLL:s medlemmar Voimalajiliittos tävlingslicens till medlemspris (40€). Licensen låter dig delta i alla tävlingar som Voimalajiliitto organiserar under licensens giltighetstid.

Vad är Voimalajiliitto?

Voimalajiliitto är ett grenförbund för gren som kräver fysisk styrka. Voimalajiliitto har som mål att främja, övervaka och utveckla olika kraftsporters popularitet. Dessutom har förbundet som mål att sprida hobbyn och tävlingsverksamheten. Bekanta dig närmare med förbundets verksamhet och mål på förbundets webbplats (endast på finska).

Voimalajiliitto är aktiv inom antidopingverksamheten och medlem i Finlands olympiska kommitté.

Vilka kraftsport låter licensen ta del i?

Licensen låter dig ta del i grenar som Voimalajiliitto svarar för:
● Strongman/woman
● Stångdans (flera olika serier)
● Greppstyrka
● Highland games
● Dragkamp

Utöver de här grenarna organiserar Voimalajiliitto åtskilliga enskilda tävlingar, såsom:


● FM-tävlingar i marklyft

Flera av grenarna har olika kategorier enligt vikt och ålder.

Bekanta dig med grenarna och tävlingarna närmare på Voimalajiliittos webbplats (endast på finska).

Mer information om Voimalajilittos licens

För att ta del i Voimalajiliittos tävlingar ska du ha ett giltigt antidopingavtal.

I samband med licensköpet på Voimalajiliittos webbplats ingår du även antidopingavtalet med Voimalajiliitto.

Du ska också fylla deltagarkriterierna vad gäller Voimalajiliittos regler, ditt ålder, ditt kön och/eller din plats i kvalificeringen.

Bekanta dig noga med licensköpet och deltagarkriterierna på Voimalajiliittos webbplats (endast på finska).

Hur får jag rabatt på licensen?

Efter att du gått på Voimalajiliittos webbplats och köpt licensen till det studentvänliga priset, sänd en bild av ditt studiekort till adressen info@suomenvoimalajiliitto.fi. Så bevisar du för Voimalajiliitto att du har rätt till medlempriset.