Anmälan av osakligt bemötande under OLL-evenemang

Använd det här formuläret för att anmäla osakligt bemötande av dig eller som du bevittnat under evenemang som arrangerats av OLL.


Endast OLL:s trakasseriombud kan läsa den information som du uppger här. Trakasseriombuden vidtar åtgärder endast om du uppger att du vill det.

OLL:s trakasseriombud är:

Markku Rantahalvari (koordinator för utbildning och evenemang)
markku.rantahalvari@oll.fi
+358 44 780 0129


Julia Tuuri (ordförande)
julia.tuuri@oll.fi
+358 44 780 0211

Uppge skilt i svaret på fråga 3 om du vill att andra än trakasseriombuden ska involveras i behandlingen av
ärendet.

Anmälan av osakligt bemötande:

Länken till Dataskyddsbeskrivning.