Anmälan av osakligt bemötande under OLL-evenemang

Använd det här formuläret för att anmäla osakligt bemötande av dig eller som du bevittnat under evenemang som arrangerats av OLL.

Endast OLL:s trakasseriombud kan läsa den information som du uppger här. Trakasseriombuden vidtar åtgärder endast om du uppger att du vill det. På den här sidan hittar ni kontaktuppgifter till OLL:s trakasseriombud.

Uppge skilt i svaret på fråga 3 om du vill att andra än trakasseriombuden ska involveras i behandlingen av
ärendet.

Anmälan av osakligt bemötande:

Länken till Dataskyddsbeskrivning.